Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inaczej dobra nowina 2. Wcześniejsze imię św. Pawła 3. Miasto, przed którym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inaczej dobra nowina 2. Wcześniejsze imię św. Pawła 3. Miasto, przed którym

Inaczej dobra nowina 2. Wcześniejsze imię św. Pawła 3. Miasto, przed którym

2202 Views Download Presentation
Download Presentation

Inaczej dobra nowina 2. Wcześniejsze imię św. Pawła 3. Miasto, przed którym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inaczej dobra nowina • 2. Wcześniejsze imię • św. Pawła • 3. Miasto, przed którym • św. Paweł spotkał Jezusa • 4. Ich wyrobem św. Paweł • zarabiał na życie • 5. Jedni z adresatów listów • św. Pawła • 6. Miesiąc, w którym przypada • wspomnienie św. Pawła • 7. Stan cywilny św. Pawła • 8. Atrybut św. Pawła • 9. Miasto męczeńskiej śmierci • św. Pawła • 10. Imię żydowskiego nauczyciela • św. Pawła • 11. Przy jego śmierci był obecny • św. Paweł • 12. Oddał życie jako pierwszy • z Apostołów • 13. Miasto, z którego pochodził • św. Paweł

  2. RELIGIJNOŚĆ NA ZIEMI 16% bez religii0,2% judaizm 0,7% taoizm, bhaizm5% religie lokalne7% buddyzm15% hinduizm 23% islam34% chrześcijaństwo

  3. Kościół jest misyjny. „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”(Łk 4,43) mówił Jezus „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16) św. Paweł Zadaniem każdego z członków Kościoła jest dbać o to, by dobra nowina o zbawieniu docierała do każdego zakątka ziemi, do każdego żyjącego człowieka.

  4. T: „Nie możemy nie mówić” – konieczność głoszenia słowa Bożego Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii. papież Franciszek na ŚDM