Llwybrau mynediad
Download
1 / 11

Llwybrau Mynediad - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Llwybrau Mynediad. Dyniaethau 2011. Llwybrau Mynediad. Termau Syml : Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCH) wedi ei gynllunio i gynnig dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr fframwaith sydd yn cydnabod yr amrediad fwyaf bosib o gyflawniadau dysgwyr yn sicr eu hansawdd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Llwybrau Mynediad' - shandi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llwybrau mynediad

Llwybrau Mynediad

Dyniaethau 2011


Llwybrau mynediad1
Llwybrau Mynediad

Termau Syml:

Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCH) wedi ei gynllunio i gynnig dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr fframwaith sydd yn cydnabod yr amrediad fwyaf bosib o gyflawniadau dysgwyr yn sicr eu hansawdd.

Mae CBAC wedi cynllunio a datblygu cymwysterau sydd yng nghynnwys unedau wedi ei seilio ar gredyd.


Llwybrau mynediad

Mae’r unedau hyn yn cael ei chynnig ar amrywiaeth o lefelau…

- Mynediad 1

- Mynediad 2

- Mynediad 3

- Lefel 1 (cyfartal i radd D-G yn TGAU)

- Lefel 2 (cyfartal i radd A*-C yn TGAU)

Ac mae gan bob un gwerth credyd wedi ei lynu wrthynt.

Mae’r werthi gredyd yma wedyn yn adio gyda’i gilydd i wneud:

 • Gwobr (8 – 12 credyd)

 • Tystysgrif (13 – 36 credyd)

 • Diploma (37 + credyd)


Enghraifft
Enghraifft: lefelau…

Mae canolfan yn dewis yr uned ‘Edrych ar Gymdeithas ym Mhrydain yn y Gorffennol.’

Mae’r uned ar gael i ymgeisydd sydd eisiau astudio ar fynediad 2 neu 3 yn unig, gyda gwerth credyd o 3.

Os mae canolfan yn penderfynu erlid dwy mwy o unedau, y ddau ohonynt yn werth 3 credyd yr un, yn rhoi cyfanswm o 9 credyd iddynt, byddai’r ymgeisydd wedyn yn ennill Wobr.

Os mae canolfan yn dewis adio uned ychwanegol werth 4 credyd, yn rhoi cyfanswm o 13 credyd iddynt, wedyn byddai’r ymgeisydd yn ennill Tystysgrif.


Llwybrau mynediad

Arolwg lefelau…

Cwrs unigol yw hi, ble os neu pryd mae disgybl yn symud i ysgol neu goleg arall, sydd hefyd yn cynnig y cymhwyster Llwybrau Mynediad CBAC, maen nhw’n medru cymryd eu hunedau achrededig gorffenedig gyda nhw a pharhâi i ychwanegu iddyn nhw ble/pryd maen nhw eisiau.

Mae hyn yn gwneud y Llwybrau Mynediad yn hyblyg ac wedi personoli, yn galluogi canolfannau i gyfuno unedau er mwyn creu rhaglenni astudio yn addas i anghenion unigol dysgwyr.


Llwybrau mynediad

Gwahaniaeth mawr yw y bydd y dulliau asesu traddodiadol o ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.

Mae angen i’r ymgeiswyr dangos eu bod nhw’n gallu cyflawni’r meini prawf trwy amryw o weithgareddau yn y dosbarth.


Dyniaethau mae datblygiad yn gyfredol ar y funed
Dyniaethau ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.Mae Datblygiad yn gyfredol ar y funed

Mae’r pynciau o dan y Llwybrau Mynediad yng nghynnwys:

 • Dyniaethau

 • Hanes

 • Daearyddiaeth

 • Astudiaethau Grefyddol

 • Ffrangeg

Bydd y pynciau yma ar gael i ddysgu o Medi 2011 ac yn cael ei chynnig ar Mynediad 2 a Mynediad 3 yn unig.


Llwybrau mynediad

Unedau Dyniaethau ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.

Wrth ddewis Unedau i astudio, mae yna sawl ffordd i wneud hyn:

1. Gall yr unedau i gyd sy’n cael ei ddysgu fod mewn un pwnc e.e. unedau Hanes I gyd.

NEU

2. Cymysgu a chydweddu o unrhyw bwnc arall o fewn y Llwybr Dyniaethau.

NEU

 • Gall uned o Llwybr arall gael ei chynnwys yn y Wobr neu Tystysgrif ar gyfer Dyniaethau e.e. Gweithio fel rhan o grŵp.

  NEU

  4. Gall uned Hanes, er enghraifft, cael ei gynnwys mewn Llwybr arall fel Datblygiad Personol a Datblygiad Cymdeithasol (DPC)

  Beth bynnag opsiwn sy’n cael ei ddewis (1 2 neu 3 yn unig) teitl y cymhwyster bydd ‘Dyniaethau.’


Asesiad dyniaethau
Asesiad ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.Dyniaethau

 • Mae’r holl unedau Llwybrau Lefel Mynediad yn cael eu hasesu’n fewnol ac yn cael eu safoni’n allanol (trwy sgriptiau sampl.)

 • Mae asesiad wedi ei seilio ar feini prawf yn hytrach na wedi ei seilio ar farciau.

 • Mae’n rhaid i feini prawf asesiad cael ei gwrdd yn llawn ar bob lefel; h.y. ei ‘cyflawni’. Mae credyd yn cael ei wobrwyo ar gyfer yr unedau fel cyfanwaith

 • Gall testunau a thasgau cael ei ddewis o gynddelwau a rhoddir o CBAC neu sydd wedi ei osod gan y canolfan.


Teitlau gweithiol yr unedau ar hyn o bryd
Teitlau gweithiol yr unedau ar hyn o bryd ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.

 • Gwyliau a Dathliadau Crefyddol

 • Defodau Derbyn Crefyddol

 • Seremonïau Priodas Crefyddol

 • Mannau Addoli

 • Materion Dadleuol

 • Erlid Pobl

 • Edrych ar ein Hanes

 • Gymdeithas ym Mhrydain yn y Gorffennol

 • Gymdeithas nad yw ym Mhrydain yn y Gorffennol

 • Edrych ar Newid dros Amser

 • Pobl a Gwrthdaro

 • Hanes yn y Cyfryngau

 • Dilynwyr Enwog mewn Crefydd

 • Y Newid ym mhoblogaeth y DU

 • Amgylcheddau Bregus

 • Llosgfynyddoedd, Daeargrynfeydd a Tsunamis

 • Cymunedau Cynhaliol

 • Twristiaeth Gynhaliol

 • Cynhyrchu Bwyd a’r Defnyddiwr

 • Bod yn Ddefnyddiwr Cyfrifol

 • Ecsbloetio Plant

 • Datrys Gwrthdaro mewn Digwyddiadau Byd-eang

 • Hawliau a Chyfrifoldebau

 • Gwaith Elusennau Crefyddol

*Rydym yn gweithio ar unedau eraill hefyd a byddant yn cael eu hychwanegu

at y rhestr hon.*


Cysylltwch ni
Cysylltwch â ni ddefnyddio tasgau ac asesiadau parod yn diflannu fel asesiadau ffurfiol. Bydd model seiliedig ar dystiolaeth yn cymryd eu lle a bydd disgwyl i’r ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion asesu penodol yn ddifater o beth yw’r asesiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gyda’i myfyrwyr trwy sefydlu amrywiaeth o asesiadau ar gyfer pob uned, e.e.

 • Arweinydd Parth– Phil Star. E-bost: phil.star@wjec.co.uk Rhif ffôn : 029 2026 5125

 • Swyddog Pwnc ar gyfer Dyniaethau (Llwybrau): Alison Doogan

  E-bost: alison.doogan@wjec.co.uk Rhif ffôn: 029 2026 5022

 • Swyddog Cyngor Pwnc ar gyfer Dyniaethau (Llwybrau): Jenna Martin.

  E-bost: jenna.martin@wjec.co.uk Rhif ffôn: 029 2026 5094

 • Ymholiadau Cyffredinol Llwybrau Mynediad: Chris Quinn.

  E-bost: chris.quinn@wjec.co.uk Rhif ffôn : 02920 265128 


ad