slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Version Control Systems: Git PowerPoint Presentation
Download Presentation
Version Control Systems: Git

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Version Control Systems: Git - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Version Control Systems: Git. Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012. Version Control System.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Version Control Systems: Git' - shana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Version Control Systems: Git

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 2012

slide2

Version Control System

 • Ένα σύστημα ελέγχου εκδόσεων (version control system VCS – ή revision control system) είναι λογισμικό που επιτρέπει τη διαχείριση και παρακολούθηση αλλαγών που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε έγγραφο ενός έργου
slide3

Version Control System

 • Οφέλη από τη χρήση VCS:
 • - Backup
 • Οργάνωση αρχείων που έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (χωρίς συμβάσεις για ονοματοδοσία φακέλων βάσει ημερομηνίας)
  • θα μπορούσα να κάνω “Save As..” σε διαφορετικό φάκελο κάθε φορά, να συμπιέζω για να κερδίσω χώρο….χρονοβόρο και κουραστικό
 • Ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων και σύγκριση μεταξύ εκδόσεων (εξοικονόμηση χώρου εγγυημένη..)
  • αν έχω μια συλλογή αρχείων που αποτελούν ένα έργο (πηγαίος κώδικας, βιβλιοθήκες, εικόνες κλπ) θα πρέπει να αρχειοθετώ ένα ολόκληρο directory κάθε φορά…..!
slide4

Version Control System

 • Οφέλη από τη χρήση VCS:
 • Διατήρηση log για τις αλλαγές που έχουν γίνει
  • εναλλακτικά θα έπρεπε να έχω ένα αρχείο στο οποίο να καταγράφω στοιχεία για κάθε αλλαγή που γίνεται
 • Δυνατότητα εργασίας πολλών ατόμων επί του ιδίου έργου, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσηςή χρονικής στιγμής
  • εναλλακτικά θα έπρεπε να αποθηκεύω σε κοινόχρηστο φάκελο ενημερώνοντας τους συναδέλφους για το πότε μπορούν να δουλέψουν επί ενός αρχείου
slide5

Version Control System

 • In a VCS:
 • Files cannot be overwritten
 • There is a common repository that holds all the latest files
 • Allows you to revert back to an older version of the file/project if needed
 • Allows you to inspect differences (diff) between versions
slide6

Version Control System

 • Οφέλη από τη χρήση VCS:
 • Διαχείριση συγκρούσεων

Suppose Alice modifies class A, and Bob modifies class B. Theyboth upload their changes. Most systems will automatically deduce a reasonable course of action: acceptand merge their changes, so both Alice’s and Bob’s edits are applied.

Now suppose both Alice and Bob have made distinct edits to the same line. Then it is impossible toproceed without human intervention. The second person to upload is informed of a merge conflict, andmust choose one edit over another, or revise the line entirely.

More complex situations can arise. Version control systems handle the simpler cases themselves, andleave the difficult cases for humans.

slide7

Git

 • Το Git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα ελέγχου εκδόσεων (distributed version control system – DVCS) που σημαίνει ότι επιτρέπει την παράλληλη εργασία πολλαπλών ατόμων σε ένα έργο ακόμα και χωρίς την ύπαρξη σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο. Η εργασία τους μπορεί να καταχωρηθεί (push) στο έργο όταν είναι έτοιμη.
slide8

Centralized vs. Distributed

each action has to pass through the network  —  leaving a developer unable to work if they happen to have no network connection

slide9

Centralized vs. Distributed

In distributed systems, each developer has their own full-fledged repository on their computer. In most set-ups there’s an additional central repository on a server that’s used for sharing. However, this is not a requirement; every developer can perform all important actions in their local repository: committing changes, viewing differences between revisions, switching branches, etc

slide10

Git

 • Git is an open source project, that has been active for several years and is written mostly in C
slide11

Git

 • Eclipse usage: Project & code repository breakdown as of 2012-03-25
slide12

Git popularity

 • Google Trends (blue: Git, red: svn)
slide13

Git

 • Operations (local)
slide14

Git

 • Operations (with remote)
slide15

Git Workflow

Subversion-Style Workflow

A centralized workflow is very common, especially from people transitioning from a centralized system. Git will not allow you to push if someone has pushed since the last time you fetched, so a centralized model where all developers push to the same server works just fine.

slide16

Git Workflow

Integration Manager: single person who commits to the “blessed” repository

slide17

Git Workflow

Dictator and Lieutenants Workflow

For more massive projects, a development workflow like that of the Linux kernel is often effective. In this model, some people ('lieutenants') are in charge of a specific subsystem of the project and they merge in all changes related to that subsystem. Another integrator (the 'dictator') can pull changes from only his/her lieutenants and then push to the 'blessed' repository that everyone then clones from again.

slide18

Prerequisites

 • Install EGit
 • Create a project in a remote repository (e.g. GitHub)
 • Put project under version control
slide20

Basic Usage

retrieved from “Git the basics”, B. Trojanowski, 2008

slide31

Branching

 • Έστω ότι εργαζόμαστε σε ένα έργο και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ορισμένα commit
slide32

Branching

 • Αποφασίζουμε να εργαστούμε επάνω στο πρόβλημα #53 και για το λόγο αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο κλάδο (branch) στον οποίο να επιλύσουμε το πρόβλημα
slide33

Branching

 • Αφού κάνουμε ορισμένες αλλαγές (σχετικά με το πρόβλημα) πραγματοποιούμε ένα commit. Η ενέργεια αυτή «προχωρά» τον κλάδο iss53 προς τα εμπρός.
slide34

Branching

 • Στην πορεία γίνεται γνωστό ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί άμεσα στο λογισμικό που υπήρχε. Επειδή οι αλλαγές στο πρόβλημα #53 δεν έχουν ολοκληρωθεί επιστρέφουμε στον κλάδο «master».
 • Στο σημείο αυτό, η δομή του working directory είναι ως είχε
slide35

Branching

 • Δημιουργούμε έναν καινούργιο κλάδο (hotfix) και διορθώνουμε το πρόβλημα που υπήρχε και καταχωρούμε τις αλλαγές κάνοντας ένα νέο commit.
slide36

Branching

 • Αφού βεβαιωθούμε ότι η λύση είναι σωστή συγχωνεύουμε (merge) τον κλάδο hotfix επί του κλάδου master.
 • Η συγχώνευση είναι εύκολη (fast-forward) δεδομένου ότι το hotfix είχε «χτιστεί» επί του master. Η συγχώνευση συνίσταται απλά στην προώθηση του δείκτη “merge”
slide37

Branching

 • O κλάδος hotfix μπορεί πλέον να διαγραφεί
 • επιστρέφουμε στον κλάδο (‘switch to’) iss53.
 • Κάνουμε τις αλλαγές και commit
slide38

Branching

 • Υποθέτοντας ότι το πρόβλημα #53 επιλύθηκε πλήρως, αποφασίζεται η συγχώνευσης της λύσης στο master branch
 • Η συγχώνευση εδώ είναι δυσκολότερη(three-way merge)
slide39

Branching

 • Αν δεν συναντηθούν conflicts και η συγχώνευση γίνει αυτόματα θα προκύψει η εξής εικόνα του συστήματος:
slide40

Branching

 • Conflicts θα δημιουργηθούν εάν έχουν τροποποιηθεί ίδια σημεία στο ίδιο αρχείο. O προγραμματιστής θα πρέπει να επιλύσει το conflict κάνοντας add το αντίστοιχο αρχείο για να υποδηλώσει την ολοκλήρωση του merging
slide41

Reading Stuff

 • Git with Eclipse (EGit) Tutorial: http://www.vogella.com/articles/EGit/article.html
 • EGit tutorial: http://unicase.blogspot.gr/2011/01/egit-tutorial-for-beginners.html
 • Top 10 Git Tutorials: http://sixrevisions.com/resources/git-tutorials-beginners/
 • Pro Git Book: http://git-scm.com/book