Download
antony hall n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antony Hall PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antony Hall

Antony Hall

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Antony Hall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antony Hall “Thewaywe interface withtechnology”

 2. INDEX

 3. INDEX

 4. Introducció Qui es Antony Hall Interessos en la recerca Concepte de recerca Exemple Exemple 2, “SoundLathe”

 5. Introducció • Antony Hall • Nascut el 1976 (Regne Unit) • Investigador • Membre Projecte owl • Diplomat en “Fine art Sculpture” a Cardiff • Master “Art as Enviroment” a la Manchester Met University

 6. Introducció • Interessos en la recerca • Biologia, entorn i evolució/adaptació d'espècies • Física, química, òptica, acústica, electricitat... • Sensors • MAX MSP (Jitter) • Noves fites? ... BEAM robotics

 7. Introducció • Concepte de recerca

 8. Introducció • Exemple • Fenòmens com ara veus • i sons poden combinar-se • mitjançant un mp3 i donar-nos • el plaer d’escoltar música. mp3

 9. Introducció Exemple més “Antony Hall”, “SoundLathe”

 10. Introducció • SoundLathe • D’un fenomen obtenim dues • representacions artístiques

 11. INDEX

 12. Projecte ENKI

 13. Projecte ENKI Introducció al projecte Ciència del projecte Prototip ENKI

 14. Projecte ENKI Introducció al projecte Mitjançant els senyals bio elèctrics emesos per un peix, ENKI intenta submergir-nos en un estat de “relaxació total” i estudiar els efectes que te sobre el cós ENKI es basa en idees i teories que son usades per desenvolupar la tecnologia sanitària

 15. Projecte ENKI • Ciència del projecte Es basa en dos conceptes neurològics: • Quan el cervell rep estímuls externs genera una resposta elèctrica anomenada “Cortical EvokedResponse” (CER) • Si excitem el cervell de manera intensa, constant i prolongada, te tendència a sincronitzar el seu CER amb els senyals que li arriben, aquest fenomen es conegut amb el nom de “FrequencyFollowingResponse”

 16. Projecte ENKI Ciència del projecte

 17. Projecte ENKI Prototip ENKI Un sensors recullen els EOD dels peixos, es tracta aquest senyal amb un modulador “opticoacustic”, de forma que tenim sortides auditives (sons) i visuals (llums).

 18. Projecte ENKI • Prototip ENKI Al aquari tenim dos tipus de peixos : • Black-GhostKnife • Long-NoseElephantfish

 19. Projecte ENKI • Prototip ENKI Al aquari tenim dos tipus de peixos : • Black-GhostKnife • Long-NoseElephantfish Theta 3 - 8 Hz ( Long-noseeleph. Fish) Son, relaxacio, meditació, us de memoria, creativitat. Midrange Beta 15 - 18 Hz ( Black GhostKnife Fish ) Increment inteligencia, concentració.

 20. Projecte ENKI Prototip ENKI

 21. INDEX

 22. Projecte Owl

 23. Projecte Owl • Introducció al projecte • Eines creades: • SoundLathe • Log1k • iLog • Grup Ownproject

 24. Projecte Owl Introducció al projecte Format per Antony Hall, SimonBlackmore i Steve Symons. Va néixer amb l’objectiu d’avaluar les prestacions acústiques de la fusta i de com encaixaven en els gustos humans

 25. Projecte Owl Introducció al projecte Actualment, el projecte Owl es marca l’objectiu de generar escultures, música i art sonor. Per fer-ho, es basa en el treball sobre la fusta amb l’ajuda d’aparells electrònics i software lliure.

 26. Projecte Owl • Eines creades: • SoundLathe • Log1k • iLog

 27. Projecte Owl SoundLathe: Combinant una politja i un torn amb aparells electrònics com ara interruptors i sensors obtenim aquest instrument

 28. Projecte Owl Log1K: Construït com alternativa al portàtil durant actuacions d'àudio en directe.

 29. Projecte Owl iLog: El reproductor / generador de sorolls de la gama log. Mesura de l’ordre de 7 cm i te una gran gamma de dissenys.

 30. Projecte Owl Grup Owlproject: 2001: Primeres dues unitats de log1k Internationally Garage Festival (Germany) Emergences Festival (Paris, France) 2005: Ultrasound Festival (Huddersfield) Homefires Festival (London) Sonic Arts Network EXPO 2006 2006: Futuresonic (Manchester) Digital WellbeingLabs (London) 2007: DEAF07 (Rotterdam, Duch) Phoenix gallery (Brighton, UK) Lovebytes (Sheffield, UK) Musikprotokoll (Austrian) 2008: Piemonte share festival (Torino, 11 de març) Myspace de Owlproject

 31. Conclusions La formació no limita la vocació Producte no, obra d’art Ens queda molt que aprendre de la natura

 32. Links • Web y Bloggd’Antony Hall • http://www.variableg.org.uk/ • http://antonyhall.wordpress.com/about/ • Web del projecte ENKY • http://www.variableg.org.uk/main-pages/tabletopexperiments.htm • http://www.variableg.org.uk/ENKItech/introduction.html • Web del projecte Owl • http://www.variableg.org.uk/owlweb/Owl_home.htm • MySpace de Owlmusic • http://www.myspace.com/myowlproject • Noticies relacionades amb el treball d’Antony • http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/interview-with-anthony-hall.php • http://www.folly.co.uk/?q=node/551 • http://umintermediai501.blogspot.com/2008/02/interview-with-antony-hall-by-regine.html • http://www.madville.com/link.php?id=183933&t=4 • http://matchmaking.teks.no/wp/2007/?p=153 • http://www.castlefieldgallery.co.uk/Archive.asp?eKey=88&eP=3 • http://www.axisartists.org/seWORK.aspx?WORKID=36115&PID=415 • http://www.artscatalyst.org/projects/archive/archive_events.html • http://www.pixelydixel.com/2005/10/troncomovil.html

 33. Links • Wiki MAX / MSP • http://es.wikipedia.org/wiki/Max_(programa) • Web Beam Project • http://141.4.215.13