Afval is niet Zwart-Wit
Download
1 / 17

Afval is niet Zwart-Wit - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Afval is niet Zwart-Wit. Jan Rooijakkers 24 mei 2011. Visie Twence op afval. Wij onderschrijven “de Ladder” Dus: De beste combinatie van recycling en verwerking voor milieu én economie Voor nu: duurzame productie secundaire grondstoffen en energie uit afval i.p.v. “fossiel”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Afval is niet Zwart-Wit' - shana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Afval is niet zwart wit

Afval is niet Zwart-Wit

Jan Rooijakkers

24 mei 2011

Afvalestafette 24 mei 2011


Visie twence op afval
Visie Twence op afval

 • Wij onderschrijven “de Ladder”

 • Dus: De beste combinatie van recycling en verwerking voor milieu én economie

 • Voor nu:

  • duurzame productie secundaire grondstoffen en

  • energie uit afval i.p.v. “fossiel”

 • Als stip aan de horizon:

  • geen energie meer uit fossiele brandstoffen

  • sluiten van belangrijke grondstofkringlopen

    discussie over tempo van realisering

Afvalestafette 24 mei 2011


Twence als probleemoplosser

Drie majeure globale problemen:

Milieurisico’s door lozen/storten afval

Eindigheid fossiele energiebronnen

Klimaatverandering door broeikaseffect

Twence biedt oplossingen door:

Milieuverantwoorde verwerking van afval

Opwekken van energie uit betere bron: afval

Vermijding van uitstoot CO2 door fossiel

Algemene inleiding

Twence als probleemoplosser

Afvalestafette 24 mei 2011


Wat doet twence
Wat doet Twence

 • Twence verwerkt afval door:

  • Scheiding en recycling

  • Compostering

  • Vergisting

  • Verbranding met E-terugwinning

  • Stort

 • Twence produceert daarmee:

  • Thermische energie

  • Elektriciteit

  • Compost

  • Grondstoffen voor hergebruik

 • CO2-vermijding 300 Kton/jaar

 • Duurzaamheidsprojecten

Afvalestafette 24 mei 2011


Afval is niet zwart wit

Duurzaamheid: Energiescan

INTEGRALE BENADERING VERDUURZAMING ENERGIEHUISHOUDING

Duurzame energiebronnen (Bronpotentieel)

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

Wind

Zon

Aardwarmte

Waterkracht

Biomassa

ENERGIESYSTEEM

IMPORT

IMPORT

IMPORT

Energieproducten (Energiegebruik)

EXPORT

IMPORT

EXPORT

IMPORT

EXPORT

Transportbrandstoffen

Aardgas

Warmte

(uit Aardgas)

Elektriciteit

Geografisch Gebied = De Gemeente

Afvalestafette 24 mei 2011


Afval is niet zwart wit

GEBRUIKERS TOP 5

1

Huishoudens

50 %

2

Industrie

23 %

3

Zakelijk transport

16%

4

Commerciële dvl

7 %

5

Niet Commerciële dvl

3%

Energiegebruik Twente

Energiegebruik naar gebruiker in PetaJoule per jaar. Totaal gemeenten = ca. 58,5 PJ/jaar

Afvalestafette 24 mei 2011


Afval is niet zwart wit

Duurzame energiebronnen Twente

Bronpotentieel DE productie: “Wat is maximaal mogelijk?”

 • Op basis van maximale vraag en bodematlas (provincie)

 • Aanname: 56 windturbines (vier per gemeente)

 • Op basis van beschikbaar dakoppervlak

 • Op basis van, areaalindeling, mesthoeveelheden, bedrijvigheid etc

Afvalestafette 24 mei 2011


Duurzaamheidsprojecten
Duurzaamheidsprojecten

Voorbeelden

 • Biovergisting Rijssen-Holten

 • BiZON – Rikkerink

 • Dinkelborch Energie

 • Mestverwerking en infra-structuur Twente

Afvalestafette 24 mei 2011


Optimale afvalscheiding is verschillend voor partijen
Optimale afvalscheiding is verschillend voor partijen !!

<---------------Overeenstemming -------------- 

<----Verschil -----

Afvalestafette 24 mei 2011


Niet n waarheid
Niet één waarheid

 • Geen tegenstelling tussen scheiden en verbranden

 • Vraagstuk is continuüm met nuances en fase-verschillen in plaats van zwart-wit

 • Nu al 80-95% hergebruik in NL

 • Valkuil:

  • Wet van de afnemende meeropbrengst

  • Elders veel meer milieuwinst haalbaar ??

Afvalestafette 24 mei 2011


Behandeling van huishoudelijk afval in 27 eu lidstaten

Waste treatment in Europe

Behandeling van Huishoudelijk afval in 27 EU lidstaten

Landfill

Waste to Energy

Recycling

Afvalestafette 24 mei 2011


Ander geluid over kunststofscheiding
Ander geluid over kunststofscheiding

 • Rapport VROM inspectie: 50% hergebruik (downcycling) en 50% verbranding

 • Kwaliteit huidige (bron)scheiding slecht

 • “Opbrengst gemeente” (volgens Van Winden) €475,-- per ton.

 • Moet zijn: “vergoeding voor inzameling”

  (Dit is wel subsidie resp. belasting op verpakkingen betaald door de burger; daarbij komen nog de inzamelkosten.)

  Momenteel wordt een brede LCA studie uitgevoerd door CE, met wetenschappelijke toetsing door IVAM: resultaten in het najaar. Dan tevens evaluatie door IenM

Afvalestafette 24 mei 2011


Gft scheiding perfect voorbeeld van goede grondstofkringloop
GFT-scheidingperfect voorbeeld van goede grondstofkringloop

 • Kosten verwerking ca. € 53,--

 • Energie (middels vergisten)

 • Behoud structuur materiaal en nutriënten in compost

 • Cradle to cradle (gesloten kringloop)

Afvalestafette 24 mei 2011


Feiten over tarieven verbranding huishoudelijk afval twentse gemeenten
Feiten over tarievenverbranding huishoudelijk afval Twentse gemeenten

 • Huidige tarief ca. € 115,- vastgesteld door aandeelhouders / gemeenten;

  • hierin dividend Regio AvT ca. € 8 mio en

  • dividend gemeenten ca. € 2,5 mio

 • Tarief ex. dividend zou € 70,-- kunnen zijn.

  • Dit dus gebruiken bij berekeningen van “besparing”

  • Voor GFT zou dit referentietarief ook lager liggen.

   Gebruik een goed referentie-tarief bij beleidskeuzes !

Afvalestafette 24 mei 2011


Kijken naar geh le speelveld
Kijken naar gehéle speelveld

Afvalbeleid bepaald door veel factoren:

 • Gehele energiebalans

 • Grondstoffenvoorraad

 • CO2 reductie en –vermijding

 • Scheidingsproces, arbeidshygiëne en kwaliteit scheidingsproducten

 • Economische aspecten

  • logistiek

  • verwerkers

 • Rol burgers/consumenten

Afvalestafette 24 mei 2011


Mijn eindconclusie
Mijn eindconclusie

 • Alle partijen zitten dichter bij elkaar

  dan soms lijkt

 • Welke mate van scheiding is nog doelmatig?

 • Brede scope nodig voor verantwoorde keuzes beleid

 • Mijn wens is: het eens worden over de bepalende factoren van afvalbeleid

 • geen zwart-wit discussie, samen zoeken naar de goede kleur

Afvalestafette 24 mei 2011