1 / 1

BSO de Blokhut Activiteitenplanning 6 t/m 31 mei

k inderopvangpurmerend.nl. Maandag . Dinsdag. Donderdag. Vrijdag. BSO de Blokhut Activiteitenplanning 6 t/m 31 mei . Jongste T eken jezelf Vlinders maken Wie maakt de grootste toren? Samanta Anneke Samantha Anneke. Buiten Stoepkrijt figuren Vuilnismannen spel Gitta Rosita.

shana-noble
Download Presentation

BSO de Blokhut Activiteitenplanning 6 t/m 31 mei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. kinderopvangpurmerend.nl Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag BSO de Blokhut Activiteitenplanning6 t/m 31 mei Jongste Teken jezelfVlinders makenWie maakt de grootste toren?SamantaAnneke Samantha Anneke BuitenStoepkrijt figurenVuilnismannen spelGittaRosita Koken PizzaGroente soepBrood rolletjesWraps maken Sasja Marian Rosita Samantha Sport Theater spelBomen spel(gymzaal) Sasja Marian VrijspelMarian Samantha Gitta Marian Vliegende RositaGitta Sasja keep Op woensdagen hebben we een wisselend programma met minimaal 2 activiteiten op de middag

More Related