Lkemizin teknolojik kt lar ve avrupa birli i projeleri
Download
1 / 24

Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri. Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü. Ulusal Rekabet Gücü. B&T kazanım/kullanım kabiliyeti Teknolojiye dayalı ekonomi Kalifiye genç insan gücü Dengeli gelir dağılımı Çatışmasız sosyal yapı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri ' - shana-berry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lkemizin teknolojik kt lar ve avrupa birli i projeleri

Ülkemizin Teknolojik Çıktılarıve Avrupa Birliği Projeleri

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen

İYTE

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü


Ulusal rekabet g c
Ulusal Rekabet Gücü

 • B&T kazanım/kullanım kabiliyeti

 • Teknolojiye dayalı ekonomi

 • Kalifiye genç insan gücü

 • Dengeli gelir dağılımı

 • Çatışmasız sosyal yapı

 • Rekabet gücü yüksek sanayi

 • Not: Burada verilen bazı bilgi ve istatistikler TUBITAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci’nin sunumlarından izin alınarak aynen kullanılmıştır.


B t girdileri
B&T Girdileri

 • AR-GE harcamaları

 • İlk, Orta, ve Yüksek Öğretim

 • Bilim insanı iş gücü

 • Uluslararası AR-GE desteği

 • Bilim ve teknolojiye kamuoyu ilgisi


B&T Çıktıları

 • Bilgi

 • Yayın

 • Patent

 • Yeni Ürün

 • Yeni Hizmet

 • Yeni Süreç


300

ABD

248

250

200

AB

Milyar Dolar

150

Japonya

100

Almanya

50

2.7

Türkiye

Kore

Rusya

0

1980

1984

1986

1988

1990

1992

1996

1998

2000

2002

1982

1994

AR-GE Harcamaları


8

7

7

İspanya

6

5

Milyar Dolar

4

2.7

Meksika

3

Türkiye

2

Arjantin

Yunanistan

1

Macaristan

0

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1996

2000

2002

1994

1998

AR-GE Harcamaları


Yay nlar t rkiye s ralama

15

20

25

30

Sıralama

37

34

29

27

25

41

22

35

40

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

45

Yayınlar (Türkiye-Sıralama)


Yay nlar makale say s

10000

9303

7592

8000

6074

6000

Makale Sayısı

4491

4000

2333

2000

1080

622

355

235

0

1974

1976

1998

1978

1982

1984

1988

1994

1980

1990

1992

1996

1986

2001

2000

2002

Yayınlar (Makale Sayısı)


Makale say s milyon insan

1072

1000

901

800

669

640

Sayı

589

44. Sıra

600

460

384

400

140

182

200

134

54

0

ABD

Kore

Rusya

İspanya

Meksika

Arjantin

Japonya

Türkiye

Almanya

Macaristan

Yunanistan

Makale Sayısı/Milyon Insan


Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı

2,5

2

1000 Çalışan Kişi Başına

Bilim İnsanı Sayısı

1,5

Almanya

Japonya

Milyon Kişi

Başına

Makale Sayısı

1

0,5

0

ABD

EU-15

AR-GE Harcamalarının

GSYİH'ya Oranı

Kişibaşına AR-GE

Harcamaları

Ulusal B&T Göstergeleri


Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı

1

EU-15

Milyon Kişi

Başına

Makale Sayısı

1000 Çalışan Kişi

Başına

Bilim İnsanı Sayısı

0,5

İspanya

Macaristan

Türkiye

ARGE

Harcamalarının

GSYİH'ya Oranı

Kişi Başına

AR-GE

Harcamaları

Ulusal B&T Göstergeleri


EU (TR) B&T Göstergeleri

Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 (--)

Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 (140)

1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı:10.4 (1.4)

Kişi Başına ARGE Harcamaları: $467 ($36)

ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1.89 (0.65)


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1

Almanya

İspanya

6

Japonya

Tr

11

Ulusal Rekabet Gücü

1999

Kore

Meksika

2000

Arjantin

2001

16

2002

Macaristan

Yunanistan

Kore

21

Rusya

Arjantin

26

31

AR-GE Harcam./GSYİH (%)


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Almanya

6

İspanya

Japonya

Tr

11

1999

Kore

Meksika

2000

2001

Ulusal Rekabet Gücü

2002

Macaristan

16

Arjantin

Yunanistan

21

Kore

Rusya

26

31

1000 Çalışan Kişi Başına

Düşen Bilim Adamı Sayısı


0

500

1000

1500

2000

1

1872

ABD

Almanya

901

6

İspanya

Tr

669

11

640

Japonya

Ulusal Rekabet Gücü

16

21

460

Macaristan

140

26

Rusya

182

589

Yunanistan

134

Arjantin

31

Milyon Kişi Başına

Makale Sayısı (2002)


Ab projeler
AB PROJELERİ?

AR-GE Faaliyetleri için iyi bir kaynak

Sağlanan fonlar çoğunlukla ‘hibe’ şeklinde

FP6: Altıncı Çerçeve Programları bitmek üzere.

FP7: Yedinci Çerçeve Başlamak Üzere

Tahmini ilk çağrılar 2006 son çeyreği yayınlanıp, 2007 ilk çeyreğinde kapanacak

Kontrat başlangıçları ise 2007 yaz sonu olacaktır


Ab fp6 temat k alanlar
AB FP6 TEMATİK ALANLAR

 • LIFE: Yaşam bilimleri, genom ve sağlık için biyotek.

 • IST: (INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES) Bilgi toplumu teknolojileri

 • NANO: Nanoteknoloji ve nanobilimler, bilgi tabanlı çok fonksiyonlu malzemeler, yeni üretim süreçleri ve araçları

 • AERO: Havacılık ve uzay

 • FOOD: Gıda kalitesi ve güvenilirliği

 • SUSTAINABLE: Sürdürülebilir kalkınma

 • CITIZEN: Bilgiye dayalı toplumda yurttaşlık ve yönetişim’dir.


Fp 6 b t e da ilimi
FP-6 BÜTÇE DAĞILIMI:

1. ERA'nın Bütünleştirilmesi13,345 M€ 

 • Tematik Alanlar11,285 M€

 • LIFE: 2,255 M€   

 • IST: Bilgi Toplumu Teknolojileri (Info Soc Tech) 3,625 M€   

 • NANO:1,300 M€   

 • AERO:1,075 M€   

 • FOOD:685 M€   

 • SUSTDEV: 2,120 M€   

 • CITIZEN: 225 M€ 

 • Özel Etkinlikler1,300M€

 • Destek Politikaları ve Bilim-Teknoloji Etk. 555 M€   

 • Yatay KOBİ Etkinlikleri430 M€   

 • Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri315 M€


BÜTÇE DAĞILIMI:

2. ERA'nın Yapılandırılması2,605 M€

 • Araştırma ve Yenilik290 M€ 

 • İnsan Kaynakları1,580 M€ 

 • Araştırma Altyapısı655 M€ 

 • Bilim ve Toplum80 M€  

  3. ERA'nın Güçlendirilmesi320 M€

 • Araştırma Koord. için Destek270 M€ 

 • Araştırma ve Yenilik Politikalarının

  Geliştirilmesi50 M€


Ytenin lk ab projes
İYTEnin İLK AB PROJESİ

 • Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden 14 Öğretim Üyesi ile

  “Developing IYTE Wireless Communication Networks and

  Multimedia Research Centre” projesi ile

 • FP6-2004-ACC-SSA-2 Özel Destek Çağrısına başvuruldu; 346 başvuru arasından 750,000 Euro almaya hak kazanıldı (TRden 11 proje)

 • Süre: 36 ay (1 Mayıs 2005 - 30 Nisan 2008)

 • yazılım, donanım, laboratuvar malzemesi gibi kalemlerden oluşan alt yapı desteği, ve araştırıcıların dolaşımı, uluslararası proje hazırlama faaliyetleri için gerekebilecek seyahat ve konferans katılım desteği gibi destekler...
Yte wireless projesi son durum
İYTE–Wireless Projesi Son Durum

 • İlk yıl tamamlandı ve 390,000€luk teçhizat, yazılım, donanım, bilgisayar/simülasyon laboratuvarı, Haberleşme Elektroniği laboratuvar teçhizatı ve Anten Ölçüm laboratuvarı (yankısız oda) tamamlandı.

 • Elektronik Laboratuvarlaımızın Ekim 2005 deremlerinden hasar görmesinden dolayı tamamı projenin dolaylı bütçesinden temin edilen Anten Ölçüm Laboratuvar Binası (yankısız oda) tamamlandı. (maliyeti 100 Bin YTL)

 • KDV ve Gümrük Vegileri Muafiyet istisnaları temin edildi

 • SSKlı proje personeli istihdam edilmekte

 • Ortak projeler oluşturmak ve doktora öğrencileri yetiştirmek amaçlı çok sayıda AB üniversite ve araştırma kurumları ile karşılıklı ziyaretler yapıldı, ayrıca çok sayıda bağlantılar kuruldu. (ITALYA CNR, FRANSA CNAM ve ENST-Paris, YUNANISTAN The AEGEAN UNIV., FINLANDIYA VTT)

 • Bundan sonra yapılacak olan AB projeleri için zemin hazırlanmaya çalışıldı, ancak idari personel yardımı hala yetersiz kalmakta, ödemeler sistemi hala oturtulamadı.


Ab projeleri katilimini nasil artirabiliriz
AB PROJELERI KATILIMINI NASIL ARTIRABILIRIZ?

 • Üniversiteler, AB ve Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine hakim İdari-Mali-Bütçe-Personel İşlerini takip edebilecek personelin yetiştirilmesinde ve proje yürütücülerine destek vermek üzere istihdam edilmesinden birinci derecede sorumlu olmalı

 • AB, benzer uluslararası projeler (NIH, NSF) ve TÜBİTAK/DPT vb projelerin başarıyla yapılmış olması YÖK ve Üniversiteler tarafından doçentlik ve profesörlük sınav ve atamalarında gözardı edilmemesi

 • AB Projelerinden tam zamanlı çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına ücret ödenmesi için gereken düzenlemelerin yapılması


ad