slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем. Колектив кафедри. Історія кафедри.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем' - shamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурнимпідрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління приПрезидентові України. Історія кафедри інформаційнихтехнологій та інформаційних систем розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.

slide4
Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічноюдіяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалася навчально-методична база, реалізовувалися науково-дослідні роботи та забезпечувалася якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
slide5
У різні роки на кафедрі працювали:
 • Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);
 • професор кафедри, доктор технічних наук, професор Пашковський Геннадій Сергійович (2000 – 2004 рр.);

доценти кафедри:

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Дрюченко Людмила Дмитрівна (2000 р.);
 • кандидат технічних наук, доцент Кошовий Олександр Сергійович (2004 – 2006 рр.);
 • кандидат технічних наук, доцент Заблуда Сергій Михайлович (2006 – 2007 рр.);
 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Рева Володимир Миколайович (2006 – 2008 рр.).
slide6
старші викладачі кафедри:
 • Єжунінов Володимир Володимирович (2000 – 2001 рр.);
 • Причиненко Артем Миколайович (2000 – 2001 рр.);
 • Хмелевський Ростислав Миколайович (2003 – 2006 рр.);
 • Шпітун Іван Іванович (2003 – 2004 рр.);
 • Кривич Євген В’ячеславович (2004 – 2006 рр.);

спеціалісти (фахівці) 1 категорії:

 • Безруков Олександр Володимирович (2000 – 2001 рр.);
 • Шурпицька Тетяна Петрівна (2002 – 2004 рр.);
 • Болваненко Людмила Володимирівна (2004 – 2006 рр.);
 • Шевченко Надія Борисівна (2006 – 2007 рр.).
slide7
Напрями підготовки

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних

систем бере участь у підготовці фахівців освітньо - кваліфікаційних рівнів

 • «бакалавр»
 • «спеціаліст»
 • «магістр»

за всіма формами навчання за спеціальностями:

 • «Державне управління».
 • «Публічне адміністрування».
 • «Управління проектами».
 • «Менеджмент організацій».

Також кафедрою викладається низка тем запрограмами підвищення кваліфікації державнихслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування,зокрема проводяться короткотермінові тематичні курсиза програмою підготовки користувачів персональнихкомп’ютерів.

slide8
На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Кафедра надає експертно-консультативні послуги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань розвитку електронного врядування, забезпечення відкритості влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській практиці.

slide12
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Інформаційна політика в Україні
 • Інформаційні технології
 • Електронний документообіг
 • Комунікація в публічній адміністрації
 • Електронне врядування
 • Вища та прикладна математика
 • Інформаційні системи і технології
 • Інтернет-технології в адмініструванні та бізнесі
 • Інформаційна безпека підприємства
 • Статистика
 • Математичне моделювання економічної діяльності
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управління ризиком
slide13
Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2011 рр.) і 10 дипломних робіт (за 2010-2011 н. р.).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у розробці і проведенні короткотермінових тематичних курсів за програмою підготовки користувачів ПК.

З 2000 року на цих курсах отримали базову комп’ютерну підготовку понад 1100 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

slide14
НАУКОВА РОБОТА

Основні напрямки

наукової діяльності кафедри:

 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку електронного урядування в Україні.
 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).
 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів і прийняття управлінських рішень.
 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.
slide15
Науково-дослідна робота

У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедриберуть безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.

slide16
«Електронне село»

Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЕ в Україні та Фонду Східна Європа.

Мета проекту:

 • Вирівнювання інформаційної нерівності в регіоні та надання доступу сільським територіям до нових знань та інформаційних ресурсів.
 • Підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом запровадження технологій електронного урядування.
 • Збільшення різноманітності й кількості адміністративних послуг населенню та бізнесу (в електронній формі).
 • Досягнення ефективної участі всіх громадян у процесах становлення інформаційного суспільства.
2007 2011
Науково-дослідні роботикафедри(2007-2011 рр.)
 • Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.
 • Обґрунтування показників регіональної програми «Електронна Дніпропетровщина» на 2008 – 2010 роки.
 • Розвиток концепції «електронного села» в контексті побудови інформаційного суспільства.
slide18
Науково-комунікативні заходи:

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних. У збірниках матеріалів цих наукових-комунікативних заходів опубліковано тези близько 50 доповідей і повідомлень науковців кафедри.

Це, зокрема, науково-практичні конференції та міжнародні наукові конгреси, що проводились у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах, а також:

 • 8 - 11 Українсько-польські семінари (Варшава, Польща, 2000 – 2003 рр.)
 • Всеукраїнські науково-практичні конференції «Україна наукова»(2001–2003 рр.).
 • Міжнародні науково-практичні конференції «Динаміка наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2002 – 2005 рр.)
 • VII Міжнародна наукова практична конференція «Найновите научни постижения – 2011» (Софія, Болгарія, 2011 р.)
 • III науково-практична конференція «Моделирование и прогнозирование в управлении. Методы и технологии». (Орел, Росія, 2011 р.)
 • Науково-комунікативні заходи з питань розвитку електронного врядування в Україні.
slide19
Підготовка наукових кадрів

На кафедрі здійснюється підготовка

наукових кадрів вищої кваліфікації:

 • 3 аспірантів
 • 1 здобувача.
2000 2011
Викладачами кафедри за період 2000 – 2011 рр. підготовлено та видано:
 • 25 навчально-методичних розробок;
 • понад 150 наукових статей і публікацій у матеріалах наукових комунікативних заходів;
 • 7 навчальних посібників за тематикою навчальних дисциплін кафедри.
slide21
СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ
 • Дрешпак, В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.
 • Дрешпак, В. М. Прес-служба установи, організації, підприємства : навч. посіб. / В.М. Дрешпак. – Д. : Журфонд, 2006. – 124 с.
 • Дрешпак, В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації : практикум / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 80 с.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован [та ін.]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.
 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS ACCESS. Проектування та створення бази даних» / С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 60 с.
 • Кандзюба, С. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі Mathcad / С. П. Кандзюба, М. О. Алексеєв, Л. М. Коротенко, П. Г. Анофрієв, О. С. Шевцова. – Д. : НГУ, 2008. - 44 с.
 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Пошук у мережі Internet. Основи HTML / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 28 c.
slide22
Кандзюба, С. П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С. П. Кандзюба, П. Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.
 • Кандзюба, С. П. Використання електронних технологій зв’язку в виборчому процесі / С. П. Кандзюба // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 104 – 111.
 • Кандзюба, С. П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3 (6). –С. 40 – 49.
 • Кандзюба, С. П. Упровадження Інтернет - технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С. П. Кандзюба // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). – Режим доступу : www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html. – Назва з екрану.
 • Кандзюба, С. П. Інформаційно-аналітична система обліку перевезень пільгових категорій населення / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (9). – С. 107 – 114.
 • Старушенко, Г. А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління ризиком» : У 2 ч. / Г. А. Старушенко, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1 – 44 С, Ч. 2 – 80 с.
slide23
Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.
 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS Access. Введення в бази даних» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 32 с.
 • Кравцов, О. В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Інформаційні технології» для слухачів спеціальності «Державне управління» / О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 34 с.
 • Кандзюба, С. П., Кравцов О. В., Рева В. М. Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держслужби в області інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип.3(29). – С. 235 - 240.
 • Наумов, О. С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем у фінансово-кредитних установах / О. С. Наумов, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 112 - 117.
 • Кандзюба, С. П. Деякі аспекти підготовки держслужбовців в галузі мережевих інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1. - Режим доступу : www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html. - Назва з екрану.
slide24
Аберніхіна, І. Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І. Г. Аберніхіна, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.
 • Габрінець, В. О. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії / В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - Вип. 1 (1). – С. 100 – 109.
 • Кравцов, О. В. Раціоналізація та інформаційне забезпечення первинного бухгалтерського документообігу для підвищення ефективності процесу прийняття управлінських рішень низовою та середньою ланками менеджерів / О. В. Кравцов, Т. В. Кравцова, І. Г. Аберніхіна // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2011. – № 186 – С. 124-137.
 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 1 / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 72 с.
 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 2. / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 64 с.
 • Старушенко, Г. А. Посібник з розв’язання диференційних рівнянь курсу «Спеціальні розділи вищої математики» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 62 с.
 • Старушенко, Г. А. Математичне моделювання економічної діяльності : навч. посіб. / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.
slide25
Андрианов, И. В. Использованиетрехфазноймоделидляопределенияэффективныххарактеристиккомпозитовслюбымипериодическимикубическимивключениями / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. – Доповіді Національної академії наук України, 1999. – №1. – С. 52-56.
 • Старушенко, Г. А. Методичні рекомендації та приклади виконання практичних робіт з курсу «Економетрія» засобами «ЕХСЕL» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 38 с.
 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладні аспекти впровадження та використання інформаційних систем в управлінні» /О. М. Титаренко. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 28 с.
 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» (тема «Електронний цифровий підпис») / О. М. Титаренко. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 24 с.
 • Титаренко, О. М. Аналіз реалізації Концепції електронного уряду в Японії / О. М. Титаренко //Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. - Вип. 4. – С. 99 – 105.
 • Габрінець, В. О. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / В. О. Габрінець, Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1. – С. 230 – 239.
 • Габрінець, В. О. Визначення рівня інформатизації Дніпропетровської області / Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, В. О. Габрінець, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 2. – С. 136 – 143.
slide26
Титаренко, О. М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О. М. Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відеоконф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К. : НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Кіян, С. О. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов.ред.) [та ін.]. -Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 2(20). - С. 184-191.
 • Starushenko, G. Employment of non-symmetrical saw-tooth argument transformation method in the elasticity theory for layered composites / G. Starushenko, N. Krulik, S. Tokarzewski. – International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002. - № 45. – Р. 3055 - 3060.
 • Андрианов, И. В. Двухфазная модель композита с цилиндрическими включениями малого размера / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко, Д. Н. Бывалин // Проблеми обчислюваної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Наука і освіта, 2010. - Вип. 14. - С. 20–43.
 • Кіян, С. О. Рівень відкритості влади - провідний критерій демократичності держави / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. –Вип. 4(22). - С.80-90.
 • Кіян, С. О. Відкритість влади як системний функціональний феномен у сфері управління на прикладі України / С. О. Кіян // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. (8). - С. 42 – 54.
slide27
Кіян, С. О. Роль інформаційної відкритості органів влади в здійсненні державної регуляторної політики / С. О. Кіян, О. В. Літвінов // Державне управління : теорія та практика : електр. наук. фах. жур. - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). – www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html. - Назва з екрану.
 • Габрінець, В. О. Ефект синергетичної моделі розвитку рівня відкритості суспільних систем / В. О. Габрінець, С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. - Вип. 4 (30). – С. 25 – 35.
 • Кіян, С. О. Розвиток відкритості влади за допомогою застосування інформаційних технологій, як одна з передумов євроінтеграції України / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРДУ НАДУ, 2005. – С. 84 – 89.
 • Кіян, С. О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України / С. О. Кіян // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжн. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ « Магістр», 2007. – С. 93 – 94.
 • Кіян, С. О. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської таєвроатлантичної інтеграції: матер. 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 травня 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л.Прокопенка. - Д.:ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 60 – 61.
ad