Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám

play fullscreen
1 / 8
Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám
162 Views
Download Presentation
shaman
Download Presentation

Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÚZEMNÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÉHO STÁTU A ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Jakub Karásek ZŠ Liberec, Na Výběžku 118,p.o. Vytvořeno: září 2012 EU peníze školám CZ 1.07./1.4.00/21.0089 9. třída

  2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma: Územní a historický vývoj ČR Anotace: Vývoj státního území, práce s mapou

  3. Ukázka ze Starých pověstí českých „Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá; rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována.“ (Alois Jirásek: Staré pověsti české)

  4. České Země v 9.-15.století Okomentuj mapy: Jak se měnilo naše území, kteří panovnící stáli v čele, kam až sahalo naše území?

  5. České Země v 15.-18.století Okomentuj mapy: Jak se měnilo naše území, kteří panovnící stáli v čele, kam až sahalo naše území?

  6. Česko a Slovensko v letech 1918-1993 Okomentuj mapy: Jaké významné události, které se udály během 20.století měnily mapu Evropy?

  7. Úkoly k časové ose: Úkol č.1: Jaký byl první státní útvar na našem území? (začátek osy) Úkol č.2: S pomocí atlasu a map z úvodu prezentace přiřaď na časovou osu odpovídající státní útvar Úkol č.3: Vyhledej na internetu konkrétní data z časové osy a zjisti co se ten den významného stalo. Úkol č.4: Jak se změnilo naše území od roku 1918? Úkol č.5: Kam na časové ose zařadíš osobu Přemysla Otakara II., kam T.G.Masaryka a kam Václava Havla?

  8. Zdroje dat: MaBook Blog Archive Historocké mapy Čech. [online]. [cit. 2012-09-6]. Dostupné z: http://jmata.eblog.cz/wp-content/uploads/eblog.cz/jmata/lothova-mapa-cech-1847.jpg GEODÉZIE ČS A.S. Školní Atlas České Republiky. 2004. vyd. Praha: Kartografické nakladatelství. ISBN 80-85897-39-3.