Způsoby placení a hospodaření domácnosti - PowerPoint PPT Presentation

zp soby placen a hospoda en dom cnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Způsoby placení a hospodaření domácnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Způsoby placení a hospodaření domácnosti

play fullscreen
1 / 19
Způsoby placení a hospodaření domácnosti
120 Views
Download Presentation
shalin
Download Presentation

Způsoby placení a hospodaření domácnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Způsoby placení a hospodaření domácnosti VY_62_INOVACE_1_2_08 Formy peněz, způsoby placení „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“.

 2. Formy peněz

 3. Formy peněz AHotové peníze = oběživo B Bezhotovostní peníze = depozita u bank Pojmy • Near money = skoro peníze, označení pro cenné papíry, termínované vklady… • Plastikové peníze – peníze dostupné prostřednictvím karet.

 4. Jakou formu placení zvolit? Kritéria rozhodování: • Spojené náklady, poplatky. • Čas, rychlost, likvidita. • Bezpečnost.

 5. Způsoby placení

 6. Placení z ruky do ruky (cash) Pravidla: • Přepočítat částku. • Zkontrolovat pravost vracených bankovek. • Uschovat doklad (paragon, účtenku…). Občané platí hotově často, zejména drobné nákupy. U podnikatelů obecně převažují bezhotovostní úhrady závazků.

 7. Placení v hotovosti omezeno • Dle zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, byl stanoven limit pro hotovostní platby 15 000 EUR. • Zákonem č. 139/2011 Sb. byl s účinností od 27. 5. 2011 uvedený limit 15 000 EUR upraven (snížen) na 350 000 Kč. • Obcházení limitu, který platí pro platbu jednorázovou, má být omezeno rozšířením na období 28 dní.

 8. Částečně hotovostní - placení s doklady, tiskopisy • S poštovní poukázkou. • Šekem. • Při styku s bankou: • u větších sum s výčetkou • s pokladní složenkou (při vkladu hotovosti na účet) • s výběrním lístkem (při výběru) • některé banky již nevyžadují

 9. Placení bankovním převodem • Nejvýhodnější forma. • Podmínkou zřízený účet u příslušné banky. • Výhody: • rychlost (u téže banky v ten samý pracovní bankovní den, jinak do druhého dne) • operativnost (při využití moderních služeb ovládáme z domova, nejsme vázáni na pracovní dobu banky) • bezpečnost • event. hospodárnost (nižší náklady než např. na poště)

 10. Bezhotovostní placení

 11. Příkaz k úhradě

 12. Způsoby placení a hospodaření domácnosti Způsoby hospodaření s penězi

 13. Hospodaření s příjmy domácnosti

 14. Kritéria volby • Ekonomická kritéria – poplatky, frekvence výdajů, výhodnost účtů… • Psychologická kritéria – zkušenosti jednotlivých členů domácnosti, životní styl, hodnoty uznávané členy, vzájemná důvěra, pocit osobní svobody… • Děti – počet, věk, způsoby financování jejich finančních potřeb.

 15. Hospodaření bez zřízeného účtu • Starší metoda, obvyklá v CPE. • Formou hrníčků či obálek, tj. oddělené částky na jednotlivé druhy výdajů. • Úspora nákladů, poplatků za zřízení a vedení účtu, včetně provedených operací. • Vyžaduje sebeovládání, kázeň. • Nevhodné pro ukládání rezerv, bez úroků.

 16. Společný účet domácnosti • Úspora nákladů, poplatků za vedení a operace na více účtech. • Komplexní přehled, transparentní. • Příliš velká kontrola osobních výdajů jednotlivých členů – psychologický problém.

 17. Účet pro jednotlivé členy domácnosti • Vyžaduje domluvu. • Psychologický problém – spravedlnost (každému by měla zbýt přibližně stejná částka na osobní potřeby). • Dražší varianta – dublované poplatky.

 18. Kombinace společného a jednotlivých osobních účtů • Ideální kompromis z pohledu psychologického, „osvobozující“. • Nejdražší možnost z pohledu poplatků.

 19. Zdroje Bellová, J. a kol. Občanský a společenskovědní základ. 1. vyd. Computer Media, s. r. o., 2011. ISBN: 978-80-7402-093-3. Navrátilová, Petra. Finanční gramotnost. 1. vyd. Computer Media, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7402-107-7.