slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland. Werkconferentie ‘Zorg voor Onderwijs’ 27 januari 2010 Sprekers: Frits Grevink (directeur Onderwijs) Annemarie Beitler (directeur Wonen & Dagbesteding). Inhoud presentatie. Koninklijke Visio: organisatie Cluster 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland' - shalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop cluster 1 kind en jeugd noord nederland
Workshop cluster 1: Kind en Jeugd Noord-Nederland

Werkconferentie ‘Zorg voor Onderwijs’

27 januari 2010

Sprekers:

 • Frits Grevink (directeur Onderwijs)
 • Annemarie Beitler (directeur Wonen & Dagbesteding)
inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Koninklijke Visio: organisatie
 • Cluster 1
  • Ontwikkelingen in onderwijs cluster 1
  • Toelaatbaarheid cluster 1
 • Koninklijke Visio regio Noord-Nederland: Kind en Jeugd
  • Doelgroep
  • Voorzieningen en locaties
inhoud presentatie1
Inhoud presentatie
 • Project Kind en Jeugd Noord-Nederland
  • Doelstelling
  • Projectorganisatie
  • Projectaanpak
 • Proces
  • Bereikte resultaten + vervolg
  • Kritische succesfactoren slagen project
  • Dilemma’s
ontwikkelingen in onderwijs cluster 1
Ontwikkelingen in onderwijscluster 1
 • Interne integratie slechtziende en blinde kinderen in één schooltype: kinderen met visuele beperking (inclusief leerlingen met meervoudige beperking)
 • Externe integratie: 72% van leerlingen met visuele beperking volgt regulier onderwijs met ambulante onderwijskundige begeleiding
ontwikkelingen in onderwijs cluster 11
Ontwikkelingen in onderwijscluster 1
 • Maatwerk binnen ambulante onderwijskundige begeleiding
 • Aparte onderwijswetgeving vanaf 1995 in WEC en in traject Passend Onderwijs
 • Vergaande samenwerking met zorginstellingen voor mensen met visuele beperking
toelaatbaarheid tot cluster 1
Toelaatbaarheid tot cluster 1
 • Aparte indicatiecriteria Cluster 1
 • Onderwijskundige criteria
 • Medisch-oogheelkundige criteria
  • Gezichtsscherpte ≤ 0,3
  • Gezichtsveld ≤ 30 graden
  • Overige factoren
doelgroep kind en jeugd
Doelgroep Kind en Jeugd
 • Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met visuele beperking al dan niet in combinatie met meerdere beperkingen
locaties en voorzieningen kind en jeugd
Locaties en voorzieningen Kind en Jeugd

Domein Revalidatie

Locaties

 • Hoogeveen
 • Leeuwarden
 • Apeldoorn

Producten

 • Diagnostiek
 • Observatie
 • Behandeling
 • Screening
 • Begeleiding

Domein Wonen en

Dagbesteding

Wonen en logeren

 • Woongroepen Haren
 • Logeerhuis Haren
 • Logeerhuis Vries

Dagbesteding

 • Kindercentrum Haren
 • Kindercentrum Vries
 • Ondersteuning binnen

onderwijs

Domein Onderwijs

Speciaal onderwijs

Haren

Onderwijs MG Haren

Ambulante Onderwijs-kundige Begeleiding

(AOB)

beoogd eindresultaat eind 2011
Beoogd eindresultaat eind 2011
 • Optimale/toereikende ondersteuning aan kinderen/ouders met aanwezige dwarsverbindingen tussen domeinen (basisplan als leidraad voor deelplannen)
 • Excellente kennis en expertise is ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd
 • Doelgroepen zijn in kwantitatief en kwalitatief opzicht maximaal bereikt (ouders/verwijzers)
projectactiviteiten 2009 t m 2011
Projectactiviteiten 2009 t/m 2011
 • Integreren van bij Kind en Jeugd betrokken organisatieonderdelen dwars door domeinen heen (functionele aansturing)
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen excellente kennis en expertise
 • In kwantitatief en kwalitatief optimaal bereiken doelgroep (inclusief verwijzers)
dwarsverbinding door
Dwarsverbinding door
 • Gezamenlijke, landelijk gedragen visie
 • Implementatie één basisplan als leidraad voor deelplannen
 • Realisatie effectieve en efficiënte overlegstructuur
deelproject 2 excellente kennis en expertise
Deelproject 2: excellente kennis en expertise
 • Inventariseren, beschrijven en toegankelijk maken aanwezige kennis en expertise
 • Keuze methodieken
 • Geïntegreerd scholingsplan medewerkers
deelproject 3 doelgroepen weten expertise kind en jeugd te vinden
Deelproject 3: doelgroepen weten expertise Kind en Jeugd te vinden
 • Marketingplan
 • Communicatieplan
 • Inzet marketinginstrumenten, ondermeer public relations
samenstelling stuurgroep
Samenstelling stuurgroep
 • Directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland (voorzitter)
 • Directeur Revalidatie & Advies Noord-Nederland
 • Directeur Onderwijs Noord-Nederland
 • Directeur KEI
proces
Proces
 • Kritische succesfactoren slagen project
  • Gezamenlijke visie
  • Commitment domeindirecteuren
  • Draagvlak en commitment management
  • Attitude medewerkers: echt willen / elkaar gunnen (cultuur)
  • Primair proces kan ongestoord plaatsvinden
  • Overdraagbaarheid projectresultaat naar andere regio’s
  • Klantvriendelijke ondersteunende processen (indicatiestelling, registratie e.d.)
proces dilemma s belemmerende factoren
Proces: dilemma’s / belemmerende factoren
 • Wet- en regelgeving
 • Ingewikkelde bedrijfsvoering
 • Fusie??
discussie
Discussie
 • Belemmeringen / dilemma’s samenwerking zorg-onderwijs
   • Financiering / wetgeving (ministeries/ korting AWBZ-gelden (V)SO leerlingen
   • Aansturing (verantwoordelijkheden)
   • Partiele leerplichtontheffing
   • Wachtlijsten zorginstellingen
   • Expertise doelgroep
   • Personeel
   • Verschillende systemen (zorg-onderwijs/ clusters)
discussie1
Discussie
 • Hoe deze dilemma’s overwinnen?
 • Kritische succesfactoren
 • Hoe samenwerking consolideren?