pitagorin pou ak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PITAGORIN POUČAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PITAGORIN POUČAK

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

PITAGORIN POUČAK - PowerPoint PPT Presentation

shalin
615 Views
Download Presentation

PITAGORIN POUČAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PITAGORIN POUČAK Luka Stubičar,8.c

 2. Povijest pitagorinog poučka Iako je taj poučak nazvan po Pitagori, bio je poznat još i starim Babiloncima oko 1800 godina prije Krista, te Kinezima oko 1100 godina prije Krista. Luka Stubičar,8.c

 3. Pravilo Pitagorin poučak jedan je od osnovnih teorema geometrije koji glasi: Kvadrat nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednak je zbroju kvadrata nad dvije katete. Luka Stubičar,8.c

 4. Matematička notacija += Odnosno, duljina hipotenuze c uz poznavanje duljina kateta iznosi: c Luka Stubičar,8.c

 5. Životopis pitagore Pitagora je rođen na grčkom otoku Samosu, kao sin bogatog i zaslužnog trgovca s kojim je mnogo putovao. Luka Stubičar,8.c

 6. 1.primjer Kolika je hipotenuza c ako su katete: a=4cm,b=6cm? a)7.21 b)8 c)9.1 Luka Stubičar,8.c

 7. 2.primjer Kolika je hipotenuza c ako su katete: a=7, b=8? 12,56 11 10,63 Luka Stubičar,8.c

 8. TOČAN ODGOVOR BRAVOOO! 2.ZADATAK Luka Stubičar,8.c

 9. Netočan odgovor Luka Stubičar,8.c

 10. Riješenje 1. c= c= c= c=7.21 1.ZADATAK Luka Stubičar,8.c

 11. RIJEŠENJE 2. c= c= c= c= c=10,63 2.ZADATAK Luka Stubičar,8.c

 12. Bravoo uspješno si završio kviz Luka Stubičar,8.c