n rodn koly
Download
Skip this Video
Download Presentation
Národné školy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Národné školy - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Národné školy. Ruská národná škola. Mocná hŕstka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Národné školy' - shalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rusk n rodn kola
Ruská národná škola

Mocná hŕstka

 • Mocná hŕstka alebo Novoruská škola alebo Päťka alebo Ruská päťka bola skupina ruských skladateľov z konca 50. a zač. 60. rokov 19. storočia. Patrili do nej Milij Alexejevič Balakirev, César Antonovič Kjui, Modest Petrovič Musorgskij, Nikolaj A. Rimskij-Korsakov, Alexander Porfirievič Borodin a teoretickým hovorcom bol Vladimír Stasov.
 • Vznikla koncom 50. rokov 19. storočia na podnet Alexandra Nikolajeviča Serova a Vladimira Vasilieviča Stasova a fungovala do 90. rokov 19. storočia.
slide3
V rámci Mocnej hŕstky títo zdieľali svoje hudobné názory, diela a záujem zachovať ruskú národnú hudbu. Program Mocnej hŕstky obsahoval podmienku, že komponovaná hudba musí byť počuteľne ruská a zároveň musí byť zrozumiteľná pre každého, kto má záujem.
 • Dočasným členom Mocnej hŕstky bol aj Peter Iľjič Čajkovskij, no pre rozpory s N. R. Korsakovom a obvinenie z europocentrizmu túto skupinu opustil.
michail ivanovi glinka
Michail Ivanovič Glinka

Bol ruský skladateľ vážnej hudby. Jeden z prvých, ktorý sa stal známy aj vo vlastnej krajine. Je často považovaný za otca ruskej klasickej hudby. Jeho kompozície ovplyvnili mnohých ďalších skladateľov.

 • Tvorba: opery Ivan Susanin, Ruslan a Ľudmila, ouvertury...
nikolaj andrejevi rimskij korsakov
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov
 • Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov bol ruský hudobný skladateľ.
 • Operné dielo
 • Ťažisko jeho hudobného diela spočíva v 15 operách, ktoré písal na Puškinov či Gogoľov námet. Jeho prvé opery majú názvy Pskovanka, Májová noc a Snehulienka. V Rozprávke o cárovi Saltánovi so známym intermezzom Let čmeliaka zámerným kontrastom vokálneho a inštrumentálneho výrazu charakterizoval postavy skutočné a neskutočné. Spomedzi ostatných vyniká jeho opera Zlatý kohútik.
 • Mnohé jeho opery vyvolávali vo vládnych kruhoch pobúrenosť, počas premiér niektorých z nich zakročovala polícia.
milij alexejevi balakirev
Milij Alexejevič Balakirev
 • Milij Alexejevič Balakirev bol ruský hudobný skladateľ. Jeho záujem o hudbu a veľká usilovnosť mu dovolili sa stretnúť aj s niekoľkými ruskými hudobnými velikánmi svojej doby. Do tejto skupiny sa radia predovšetkým Michail Ivanovič Glinka, ktorý v Balakirovi vzbudil záujem o uchovanie špecificky ruského hudobného štýlu. V roku 1860 sa spoznal i s Borodinom, Rimskij-Korsakovom, Musorgským a Césarom Kjuim, s ktorými utvoril neskôr skupinu známu ako "mocná hŕstka".
 • Piesne
 • Symphony No. 1 in C major: III. Andante
 • Symphony No. 2 in D minor: IV. Finale. Tempo di Polacca
 • Mazurka No. 3 in B Minor
 • Scherzo No. 2 in B-flat Minor
 • Mazurka No. 4 in G-flat Major
esk n rodn hudba
Česká národná hudba
 • V regióne Čiech bola v období romantizmu situácia značne odlišná od Slovenska. Jednak patrili pod rakúsku správu so štátnym jazykom nemeckým, ale zásluhou národného hnutia získali cisárom garantované výsady, napr. českého úradného jazyka. Ďalej bolo v Prahe zriadené konzervatórium- v tom čase vysoká hudobná škola a Národné divadlo , už od čias klasicizmu tu existovalo staršie divadlo (1786), kde o. i. W. A. Mozart premiéroval operu Don Giovanni a viacero iných skladieb. Takisto bolo v Čechách viacero hudobne vzdelaných a veľmi nadaných hudobníkov známych už v období baroka a najmä klasicizmu aj v zahraničí (Stamicovci, Bendovci, Mysliveček, Vaňhal, Brixi, Kuchař).
bed ich smetana 1824 1884
Bedřich SMETANA (1824-1884)
 • - český skladateľ, spolu s A. Dvořákom zakladateľ národnej hudby v Čechách. Pôsobil aj ako učiteľ, dirigent a organizátor koncertov. Posledných 10 rokov života bol hluchý .
 • Orchestrálne skladby (Má vlast,...),
 • Komorné skladby (sláčikové kvarteto e mol Z mého života),
 • Opery (9!) (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Hubička,...),
 • Klavírne skladby,
 • Piesne, Zbory,...
anton n dvo k 1841 1904
Antonín Dvořák (1841-1904)
 • - český skladateľ. Spolu s B. Smetanom zakladateľ českej národnej hudby. Pôsobil v Prahe, ale aj v New Yorku (ako riaditeľ konzervatória). Skladby sú príznačné zaujímavou melodikou a rytmom.
 • 9 symfónií: č. 9-e mol- Z nového světa,
 • Orchestrálne skladby: symfonické básne Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat
 • Opery: Čert a Káča, Rusalka, Jakobín
 • · Piesňová tvorba: Biblické písně
 • · Komorná tvorba
 • · Klavírne diela: Slovanské tance Iné
 • Vokálno- Inštrumentálna tvorba: kantáta Stabat
n rska n rodn hudba
Nórska národná hudba
 • Najväčší ohlas a vplyv mali skladatelia Svendsen, Griega Sinding. Veľkú úlohu hral exotizmus nórskeho folklóru, ktorý ich skladbami žiaril. Folklór, hlavne exotický, bol ku koncu storočia veľkou módou a hudba bola týmito prvkami veľmi osviežená.
edvard hagerup grieg
Edvard Hagerup Grieg
 • Edvard Hagerup Grieg bol významný nórsky hudobný skladateľ. Griegova hudba vychádza z národných tradícií Nórska a predovšetkým čerpá z nórskej ľudovej hudby. Bol veľkým romantikom, čo je poznať z každej jeho skladby, z ktorej vyviera láska k vlasti a láska k prírode. Napriek tomu, že nevytvoril žiadne rozsiahle dielo, ako napríklad operu alebo symfóniu.
ma arsk n rodn hudba
Maďarská národná hudba
 • Najznámejším maďarským skladateľom bol Franz Liszt, aj keď značnú časť života stavili v nemeckom kultúrnom prostredí. Značný význam má tiež Ferenc Erkel. Väčší význam má ale napríklad až skladateľ 20. storočia - Béla Bartók.
 • Franz Liszt (1811-1886)-Franz Liszt alebo František List bol významný uhorský hudobný skladateľ a klavírny virtuóz.Medzi najvýznamnejšie diela patrí:
 • Les Preludes
 • Mazepa
 • Tasso.Lamento e trionfo
 • Orfeus
 • Faustovská symfónia
 • Dantovská symfónia (1856)
 • Koncert Es dur
 • Koncert A dur
 • Uhorská fantázia
 • Tarantella
 • Totentanz (Tanec mŕtvych)
 • Prelúdium a fúga na B-A-C-H
 • Variácie na Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Oliver Franček

ad