Konsonanters och vokaler akustiska m nster
Download
1 / 34

Konsonanters och vokaler akustiska mönster - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Konsonanters och vokaler akustiska mönster. Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter avspärrning någonstans i talröret subglottalt tryck trycket i munhålan stämläpparnas inställning. Konsonanters och vokaler akustiska mönster.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konsonanters och vokaler akustiska mönster' - shakti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konsonanters och vokaler akustiska m nster

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

 • Halvvokaler och klusiler

 • Fyra produktionsfaktorer för konsonanter

  • avspärrning någonstans i talröret

  • subglottalt tryck

  • trycket i munhålan

  • stämläpparnas inställning


Konsonanters och vokaler akustiska m nster1

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Andra vokalen är betonad. Därför högre subglottalt tryck.

Tryckfallet över glottis som är nödvändigt för ton reducerar det orala trycket i halvvokalen jämför med klusilen

Bild som visar aktiviteten för de fyra produktionsfaktorerna under två ord


Konsonanters och vokaler akustiska m nster2

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

w b

Duration längre kortare

Ps = =

Po lägre högre

stämläppar vibrerande öppna

Formantrörelser tydlig F1 dämpad F1

dämpad F2 ingen F2

dämpad F3 ingen F3

dämpad F4 ingen F4

Stigande F2 ut ur konsonanten

Fö ung likadana rörelser


Konsonanters och vokaler akustiska m nster3

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Notera att klusilen har betydligt abruptare onset


Konsonanters och vokaler akustiska m nster4

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Man kan lätt känna igen formantrörelserna från ajat i adat bortsett från att de inte återfinns alls under ocklusionen


Konsonanters och vokaler akustiska m nster5

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

j d

Duration längre kortare

Ps = =

Po lägre högre

vocal folds vibrerande öppna

Formantrörelser tydlig F1 ingen F1

tydlig F2 ingen F2

tydlig F3 ingen F3

tydlig F4 ingen F4

Sjunkande F2 ut ur konsonanten

Voice bar i d


Konsonanters och vokaler akustiska m nster6

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Diskontinuiteter som orsakas av tungans kontakt med gommen

Snabbt fall i F3


Konsonanters och vokaler akustiska m nster7

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

l - r

Transitionerna mellan vokalerna och konsonanterna är ungefär lika

Amplituderna är låga under konstriktionen ffa F2 och högre

Transitionerna skiljer sig markant. stort F3-fall för r därför att tungans successiva bakåtkrökning minskar resonansrummet bakom

För l finns en svag nedgång i F2 men knappast någon rörelse alls i de övriga
Konsonanters och vokaler akustiska m nster18

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Dip i Ps, troligen till följd av att munhålan töms snabbare än vad lungorna hinner ’fylla på’ i just vid explosionen

Man kan ana samma underliggande formant-rörelse som i d

Spår av stämbandston

Kallas ofta ’voicebar’

F1 ’cut back, men inte så tydlig

Konsonanters och vokaler akustiska m nster22

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Exempel på skillnaden i vokallängd före tonande resp. tonlös konsonant.

Detta gäller även för svenska, men inte för alla språk. I polska och tjeckiska finns ingen sådan effektKonsonanters och vokaler akustiska m nster24

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Här kan man se att den skillnad i vokalduration som finns efter tonande resp. tonlös konsonant även gäller för frikativor.

Observera dessutom den mycket stora finala förlängningenKonsonanters och vokaler akustiska m nster26

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

4 3 1 2

Pressure behind constriction 1 = störst, 4 = minst


Konsonanters och vokaler akustiska m nster31

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Här är brusexitationens frekvens lägst för [h] men för denna konsonant är frekvensläget i hög grad vokalberoende
ad