el pla tac de centre
Download
Skip this Video
Download Presentation
El Pla TAC de centre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

El Pla TAC de centre - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

El Pla TAC de centre. Introducció:. Podem parlar de 3 idees fonamentals: Com en tota innovació, si hi ha planificació hi ha implantació. Aquest és un document per a la reflexió i planificació d’un Pla TAC. El Pla TAC es pot considerar una eina per aconseguir objectius estratègics:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El Pla TAC de centre' - shakti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introducci
Introducció:

Podem parlar de 3 idees fonamentals:

 • Com en tota innovació, si hi ha planificació hi ha implantació.
 • Aquest és un document per a la reflexió i planificació d’un Pla TAC.
 • El Pla TAC es pot considerar una eina per aconseguir objectius estratègics:
  • Millorar resultats educatius
  • Afavorir la cohesió social
1 import ncia del pla tac
1.- Importància del Pla TAC
 • És necessari que el Pla TAC estigui dins el Projecte Educatiu de Centre.
 • La importància del Pla TAC requereix:
  • Impuls decidit per part de l’Equip Directiu.
  • Consens del Claustre.
  • Complicitat de la comunitat educativa.

2.- Pla TAC: Instrument de governança

 • Com a instrument de governança ha de contemplar:
  • Responsabilitat compartida en diferents àmbits.
  • Lideratge i impuls de l’Equip Directiu.
  • Clarificació de tasques en la que intervé la comissió TAC.
 • La Comissió TAC està composada per:
  • Un membre de l’Equip Directiu.
  • El Coordinador TIC.
  • Els Coordinadors de Cicle o Caps de Departament.
2 pla tac instrument de governan a
2.- Pla TAC: Instrument de governança
 • Els aspectes normatius que ha de tenir en comte:
  • Llicències d’ús per a tot el programari que s’utilitzi.
  • Respecte als drets d’autor dels materials publicats.
  • Identificació gràfica del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Respecte i seguiment de la legislació en quant a la protecció de dades.
 • Passos previs a l’elaboració del Pla:
  • Analitzar l’impacte de les tecnologies en el currículum, la metodologia, l’organització de l’aula, l’organització escolar i els mètodes d’avaluació.
  • Necessitats de flexibilitat horària i grupal.
  • Establir objectius de canvi esglaonats i seqüenciats.
  • Establir una comissió TAC molt representativa.
  • Identificar, ordenar i solucionar problemes.
  • Dissenyar el Pla de Formació adequat al professorat.
  • Estimular la participació en equips de treball especialitzats.
  • Establir relacions tasques – responsabilitats.
3 elements per a la reflexi
3.- Elements per a la reflexió
 • Evolució de les tecnologies a l’educació:
  • Als anys 80 eren objecte d’estudi.
  • Als anys 90 eren un recurs didàctic i es buscava la forma d’integrar-les al currículum.
  • Actualment es planteja en quina mesura poden incidir en la millora de l’aprenentatge.
3 elements per a la reflexi1
3.- Elements per a la reflexió
 • Factors mediatitzadors:
  • Barreres de 1r ordre (operatives)
   • Accés a ordinadors, connexions i programari.
   • Disponibilitat de temps per preparar activitats instructives.
   • Suport tècnic i administratiu al professorat.
  • Barreres de 2n ordre (metodològiques).
   • Ensenyament – aprenentatge.
   • Paper de les tecnologies en el procés educatiu.
   • Pràctiques metodològiques.
3 elements per a la reflexi2
3.- Elements per a la reflexió
 • Continguts digitals a l’abast:

N’hi ha en gran quantitat i de diferents característiques a internet o catalogades a Merlí.cat i a edu365.cat: materials de consulta, tutorials, exercitacions, instruments de creació i treball intel·lectual, simulacions, continguts adaptatius i projectes col·laboratius

3 elements per a la reflexi3
3.- Elements per a la reflexió
 • Plataforma de centre
  • EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge).
  • El Departament d’Educació ha desplegat la Plataforma Àgora i tots els centres poden demanar-ne l’alta.
  • La XTEC fa l'administració i el manteniment general de l’entorn i el programari.
  • El centre porta l’administració d’usuaris, la selecció i seqüenciació de continguts digitals, l’assignació d’activitats educatives i la gestió de còpies de seguretat.
3 elements per a la reflexi4
3.- Elements per a la reflexió
 • Treball individual
  • Ràtio 1/1.
  • Accés a Internet.
  • EVEA de centre accessible.
 • Instrucció directa
  • Pissarra digital.
  • Programari de presentacions.
  • Ordinador, accés a internet i canó.
 • Recursos tecnològics i usos
 • Suport a la diversitat funcional
  • Ràtio 1/1.
  • Accés a internet.
  • Ordinador personal, perifèrics específics i programari accessible adaptat.
 • Treball en grup
  • Ràtio 1/4.
  • Accés a internet.
  • Cameres, kits ràdio, microscopis digitals, instruments musicals digitals, robòtica, etc..
4 fases
4.- Fases
 • Informació, discussió i diàleg al claustre.
 • Formació conjunta.
 • Visió formada gradualment i compartida.
 • Què volem que sigui el centre pel que fa a les TAC.
 • Document que concreti el compromís del centre.
 • FASE 1: Visió de centre digital
  • Procés de reflexió
 • FASE 2: Diagnòstic inicial dels usos tecnològics
  • Identificació de fortaleses i debilitats
 • Revisar del paper de les tecnologies al PEC.
 • Detallar i seqüenciar la competència digital que ha desenvolupat l’alumnat
 • Inventari de recursos tecnològics.
 • Detectar les necessitats del personal docent i dels alumnes en relació amb les tecnologies.
 • Revisar el grau i possibilitats d'incorporació de la llengua vehicular en els programaris.
4 fases1
4.- Fases
 • FASE 3: De la visió a l’acció. Prioritats TAC
  • S’estableixen els criteris i les principals actuacions per treure l’aprofitament òptim de les tecnologies.
  • Es prenen decisions sobre l’assignació de recursos materials i humans i les modalitats i usos de les tecnologies.
  • Es dissenya un procés progressiu tenint en consideració els condicionants infrastructurals, pedagògics, humans i materials.
 • FASE 4: Planificació de la implantació del Pla
  • Relació d’accions prioritàries a dur a terme per a cadascun dels cursos que dura el Pla.
  • Els objectius acordats han de tenir en compte:
   • Coherència amb els plans d’innovació del centre.
   • Temporalitzar les actuacions posant en primer lloc les més sistèmiques.
   • Distribuir els objectius per cursos (3 o 4 anys) tenint en compte que per implantar una innovació en educació són necessaris 2 anys.
   • Definir els recursos necessaris.
4 fases2
4.- Fases
 • FASE 5: Assignar tasques i responsabilitats
  • Crear la comissió responsable de desenvolupar el Pla TAC que impulsi diferents grups de treball de 5 o 6 membres amb un expert TAC en cadascuna que s’encarregaran de la posada en marxa dels objectius prioritaris.
  • Elaboració per part de cada grup d’un informe i definició d’uns indicadors que s’integraran al Pla TAC.
 • FASE 6: Avaluar el procés i establir nous objectius
  • Definir un sistema de control del progrés en la implantació del projecte per a avaluar:
   • El progrés en els objectius.
   • Evolució en el nivell d'interès.
   • Evolució en el nivell d’utilització.
   • Actituds envers la tecnologia.
   • Canvis en el sistema d’ensenyament-aprenentatge.
   • Impacte en l’estructura organitzativa.
   • ...
  • A aplicar cada final de curs.
5 estructura del pla tac
5.- Estructura del Pla TAC
 • Introducció.
 • Declaració i justificació de la visió TAC.
 • Prioritats del centre respecte les tecnologies.
 • Currículum.
 • Gestió i organització.
 • Comunicació.
 • Biblioteca i recursos digitals.
 • Infrastructures.
 • Governança de la tecnologia: responsabilitats i recursos.
 • Implantació del Pla: objectius i terminis.

Exemples:

CE Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia)

IES Torre de Palau (Terrassa)

CEIP Costa Llobera (Barcelona)

CEIP Juan Vallejo (Burgos)

ad