projekto i laid s matos keitimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekto išlaidų sąmatos keitimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekto išlaidų sąmatos keitimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Projekto išlaidų sąmatos keitimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Projekto išlaidų sąmatos keitimas. Vaiva Priudokienė Mokslo programų skyriaus vedėja 2013 m. balandžio 3 d. Projekto išlaidų sąmatos keitimai. informavus Tarybą, gavus Tarybos leidimą. Projekto išlaidų sąmatos keitimas informavus Tarybą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekto išlaidų sąmatos keitimas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekto i laid s matos keitimas

Projekto išlaidų sąmatos keitimas

Vaiva Priudokienė

Mokslo programų skyriaus vedėja

2013 m. balandžio 3 d.

projekto i laid s matos keitimai
Projekto išlaidų sąmatos keitimai
 • informavus Tarybą,
 • gavus Tarybos leidimą
projekto i laid s matos keitimas informavus taryb
Projekto išlaidų sąmatos keitimas informavus Tarybą
 • projekto vadovas ir vykdančioji institucija informuoja Tarybą jos pirmininko nustatytos formos raštu ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pabaigos, jei per kalendorinius metus keičiama ne daugiau kaip 10 proc. nuo patvirtintoje metinėje projekto išlaidų sąmatoje numatytų tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)
projekto i laid s matos keitimas gavus tarybos leidim
Projekto išlaidų sąmatos keitimas gavus Tarybos leidimą
 • tokiu būdu keisti projekto išlaidų sąmatą galima ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. Dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą būtina kreiptis likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija kreipiasi į Tarybą prašydama leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą jos pirmininko nustatytos formos raštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomų pokyčių, jei:
 • numatomos keisti arba jau pakeistos ir numatomos keisti projekto išlaidos kalendoriniais metais yra didesnės nei nurodyta 1 punkte,
 • lėšų paskirtis keičiama į nenumatytą patvirtintoje projekto išlaidų sąmatoje išlaidų rūšį.
projekto veikl keitimai
Projekto veiklų keitimai
 • Projekte numatytos veiklos, pvz., projekto kalendoriniame plane numatytų darbų, projekto vykdytojams nustatytų funkcijų perskirstymo, komandiruotės ar jos vietos, datos keitimo, kitų, nei numatyta paraiškoje, prekių, paslaugų ar ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto pirkimo, gali būti keičiama tik gavus Tarybos leidimą. Ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomų keitimų Tarybai pateikiamas laisvos formos prašymas ant institucijos blanko, kurį pasirašo vykdančiosios institucijos vadovas. Prašyme turi būti aiškiai išdėstytos tokio keitimo priežastys ir aplinkybės, taip pat pateikiama kita informacija, galinti turėti įtakos sprendimo priėmimui.
draudimai keisti projekto i laid s mat
Draudimai keisti projekto išlaidų sąmatą
 • keisti ankstesniais ketvirčiais projekto išlaidų sąmatoje numatytų lėšų apimtį,
 • keisti iš ankstesnių ketvirčių perkeltų lėšų paskirtį,
 • didinti išlaidas (pagal išlaidų rūšis), kurios buvo sumažintos vertinant paraišką,
 • keisti projekto išlaidų sąmatą atvejais, nurodytais Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-12 patvirtintame sąraše.
projekto i laid s matos keitim lietuvos mokslo tarybos laikom netinkamais s ra as
Projekto išlaidų sąmatos keitimų, Lietuvos mokslo tarybos laikomų netinkamais, sąrašas