slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VMBO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

VMBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

VMBO. V oorbereidend. M iddelbaar. B eroeps O nderwijs. >. 1. 17-9-02 3 GTL-informatie. Te behandelen punten. Inleiding Examen algemeen Indeling examenjaar P rogramma van T oetsing en A fsluiting (PTA) Examenreglement Vakkenpakket Slaagregels Sectorwerkstuk Geslaagd en dan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VMBO' - shaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VMBO

Voorbereidend

Middelbaar

BeroepsOnderwijs

>

1

17-9-02 3 GTL-informatie

slide2
Te behandelen punten
 • Inleiding Examen algemeen

Indeling examenjaar

 • Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
 • Examenreglement
 • Vakkenpakket
 • Slaagregels
 • Sectorwerkstuk
 • Geslaagd en dan..

>

2

17-9-02 3 GTL-informatie

slide3
Inleiding
 • Eindexamen verdelen in 2 delen

SchoolExamen (SE)

Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

>

3

17-9-02 3 GTL-informatie

slide4
Schoolexamen

Continue toetsen—hele jaar

 • van september tot maart
 • proefwerken-praktika—toetsen
 • tijdens de lessen

Tentamensin speciale weken

 • Toetsweek 2
 • Toetsweek 3

>

4

17-9-02 3 GTL-informatie

slide5
Examens (1)

Centrale examens vmbo (G)TL

7 vakken

 • Ne / En /Wi/Technologie
 • Sectorvak: economie, biologie of natuurkunde (Nask1)
 • 2 keuzevakken: Du, Ak, Gs, Bv, Scheikunde (nask2), Natuurkunde (nask1), Bio en Ec.
 • Maatschappijleer

>

6

17-9-02 3 GTL-informatie

slide6
(School) examens (2)

Examenroosters

 • Continue toetsen volgens opgave docent (zie PTA)
 • Tentamens in twee speciale weken

* Geen lessen

* Extra rooster 2 weken van te voren

 • Centrale examens volgens landelijk rooster (zie PTA)

>

7

17-9-02 3 GTL-informatie

slide7
Periodes in examenleerjaren

LEERJAAR 3

periodes1 t/m 4

LEERJAAR 4

Periode 5 en 6, ieder afgesloten met een toetsweek en daarna een ouderavond

Vanaf mei: centraal examen.

>

8

17-9-02 3 GTL-informatie

slide8
Programma

van

Toetsing

en

Afsluiting (1)

(PTA)

Bevat gegevens over

 • leerstofper vak
 • periode (week)
 • vorm van toetsing (schr/prakt/mond)
 • soort toets (continu of tentamen)
 • weging klas 3 totaal 30%

klas 4 totaal 70%

 • reglement

>

9

17-9-02 3 GTL-informatie

slide9
Programma

van

Toetsing

(PTA)

en

Afsluiting (2)

>

9

17-9-02 3 GTL-informatie

slide10
Reglement

Bevat bijvoorbeeld:

regels voorte laatkomen

 • regels voor afwezig zijn: ziekmeldingen
 • regels voorbijzondere faciliteiten:

woordblindheid(dyslexie)

   • verlenging 15 min per uur
   • grootschrift

>

9

17-9-02 3 GTL-informatie

slide11
Slaagregels
 • een maal een 5, de rest 6 of hoger
 • een maal een 4, de rest 6 of hoger en minstens één 7
 • twee maal een 5 (niet beide in sectordeel), de rest 6 of hogeren minstens een 7
 • voldoende voor niet-examenvakken:

lich opv, kunstvak, sectorwerkstuk

 • maatschappijleer telt mee als extra vak (geen examenvak)

>

14

17-9-02 3 GTL-informatie

slide12
Herkansing

Na elke toetsweek één herkansingsmogelijkheid:

als je een vak regulier hebt gemist

 • als je voor één vak het cijfer wilt verbeteren
 • ( cijfer doet er niet toe)
 • bij langdurige ziekte: andere oplossing

(in overleg)

>

10

17-9-02 3 GTL-informatie

slide13
Sectorwerkstuk (2)
 • Moet worden gepresenteerd: mond/maquette/poster/video/powerpoint enz
 • Begeleiding door 2 docenten, namelijk de heer Middelburg en de heer Pastink
 • Beoordeling met voldoende of goed (onvoldoende = nog niet afgerond hebben)
 • Afronden voor eind januari
 • Datum presentatie wordt vooraf meegedeeld
 • Herkansen datum in overleg

>

11

17-9-02 3 GTL-informatie

slide14
Tenslotte

Mw. van Brussel

>

14

17-9-02 3 GTL-informatie

ad