slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.15 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov' - shaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Smetanova 738, 357 35 Chodov

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376

Šablona: BOTANIKA

Pořadí šablony a sada: 15. Botanika

Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.15

Vytvořený ve školním roce: 2013

Téma: Růst a vývin rostlin

Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia

Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Růst a vývin rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoftpowerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci.

Autor: Mgr. Lucie Koudelková

Klíčová slova: embryonální, prodlužovací , diferenciační fáze růstu, fytohormony

Ověřený dne: 2. 12. 2013

r st rostlin
Růst rostlin

= nevratné zvětšování rostliny a změny tvaru

http://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA

 • rostliny rostou po celý svůj život, oproti živočichům
 • je způsoben dělením a následným zvětšováním buněk
r st rostlin1
Růst rostlin

U rostlinných orgánů rozdělujeme 3 fáze růstu

 • Embryonální fáze růstu
  • Neustálé dělení buněk a zvětšování jejich počtu
  • V dělivých pletivech na vrcholech stonku a kořene a v druhotných dělivých pletivech (kambium a felogén)
r st rostlin2
Růst rostlin
 • Prodlužovací fáze růstu
  • Buňky se již nedělí
  • Vakuoly v buňkách nasáváním vody zvětšují objem a následně splývají v jednu velkou centrální vakuolu
  • Cytoplazma s jádrem jsou tím zatlačovány k buněčné stěně
r st rostlin3
Růst rostlin
 • Diferenciační fáze růstu
  • Buňky se tvarově a funkčně diferencují
  • Buňky se stejným tvarem a funkcí dávají vznik specializovaným pletivům
  • Buňky se zvětšují a získávají svůj definitivní tvar
videa
Videa…
 • http://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM
 • http://www.youtube.com/watch?v=NUOzVynk4Ao
 • http://www.youtube.com/watch?v=uFNWEKHHBFQ
r st rostlin4
Růst rostlin

Úkol:Pokus se zamyslet, co vše může ovlivnit růst rostliny…

faktory ovliv uj c r st rostlin
Faktory ovlivňující růst rostlin

Vnější faktory růstu

 • Světlo
 • Teplota
 • Voda a minerální látky

Úkol:vyhledej a vysvětli pojem etiolizace…

Vnitřní faktory růstu

 • Rostlinné hormony (fytohormony)
  • Stimulátory
   • AUXINY
   • GIBERELINY
   • CYTOKININY
  • Inhibitory
   • KYSELINA ABSCISOVÁ
   • ETHYLEN
spr vn e en
Správné řešení…
 • Etiolizace = pokud rostli roste bez slunečního světla, dochází k tvorbě prodloužených, bledých a křehkých orgánů, které mají snížené množství chlorofylu

Obr. 1

faktory ovliv uj c r st rostlin1
Faktory ovlivňující růst rostlin

Úkol:Vyhledej konkrétní účinky všech jmenovaných fytohormonů…

faktory ovliv uj c r st rostlin2
Faktory ovlivňující růst rostlin
 • Gibereliny – urychlují růst rostlinných orgánů a přerušují období klidu
 • Auxiny – stimulují prodlužovací růst buněk kambia a tvorbu kořenů
 • Cytokininy – urychlují buněčné dělení, zpomalují stárnutí listů
 • Kyselina abscisová (ABA) – zpomaluje růst, navozuje odpočinek rostlin
 • Ethylen – zpomaluje růst kořenů a stonků, reguluje opad listů
v voj rostlin
Vývoj rostlin

= období od oplození vajíčka do smrti rostliny

 • Rozděluje se do 4 vývojových fází
  • Embryonální – od oplození vajíčka po dozrání semene
  • Vegetativní – tvorba vegetativních orgánů
  • Období dospělosti – tvorba pohlavních buněk a výtrusů
  • Období stárnutí – odumírání všech orgánů a následně smrt celé rostliny
v voj rostlin1
Vývoj rostlin
 • Podle délky vývinu dělíme rostliny do 5 skupin
  • Efeméry – vývoj trvá jen několik týdnů
  • Jednoleté – vývoj trvá jeden rok
  • Dvouleté – první rok tvoří vegetativní orgány, druhý rok reprodukční, vytvoří plody a odumřou
  • Ozimy - vyklíčí na podzim, přezimují, na jaře pokračují v růstu, vytváří plody a odumřou
  • Vytrvalé – žijí více vegetačních období
v voj rostlin2
Vývoj rostlin

Úkol:vyhledej příklady zástupců rostlin ke každé výše zmíněné skupině…

mo n spr vn e en
Možné správné řešení…
 • Efeméry – např. osívka jarní, plevel okoličnatý, rozrazil břečťanolistý
 • Jednoleté – např. letničky (muškát, surfinie, begonie…)
 • Dvouleté – např. zvonek, sedmikráska, maceška…
 • Ozimy - např. ječmen, řepka, pšenice
 • Vytrvalé – např. tařička, orlíček, chrpa…
r st a v voj rostlin
Růst a vývoj rostlin

Dlouhodobý úkol:

Obstarej si semínko jakékoliv efemérní rostliny, zasaď ho, nech vyklíčit a pravidelně se o něj starej. Do notesu si zaznamenávej k jednotlivým datům všechny fáze vývoje rostliny (kdy si zasadil semínko, kdy začalo klíčit, kdy vznikly první listy…) až do jejího odumření.

pou it literatura a internetov zdroje
Použitá literatura a internetové zdroje
 • ChiswickChap. EtiolatedSpanishBluebellsHyacinthoideshispanica [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etiolated_Spanish_Bluebells_Hyacinthoides_hispanica.JPG?uselang=cs>
 • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4
 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6
 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516
 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5