Inschrijvingsrecht
Download
1 / 14

Inschrijvingsrecht & inschrijvingsregisters 18.06.2014 Veerle Van de Velde - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Inschrijvingsrecht & inschrijvingsregisters 18.06.2014 Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten. Wat verandert OD XXIV a/h IR ?. Najaar: evaluatierapport eerste implementatiejaar vernieuwde inschrijvingsrecht Bijsturingen Vereenvoudiging Draagkracht

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inschrijvingsrecht & inschrijvingsregisters 18.06.2014 Veerle Van de Velde' - shae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inschrijvingsrecht

&

inschrijvingsregisters

18.06.2014

Veerle Van de Velde

Agentschap voor Onderwijsdiensten


Wat verandert od xxiv a h ir
Wat verandert OD XXIV a/h IR ?

Najaar: evaluatierapport eerste implementatiejaar vernieuwde inschrijvingsrecht

Bijsturingen

Vereenvoudiging

Draagkracht

Technische handleiding - aanpassingen i/h groen


Wat verandert od xxiv a h ir1
Wat verandert OD XXIV a/h IR ?

Capaciteiten

Vrije plaatsen

Campusscholen

Fusie en herstructurering BaO

Volzetverklaring SO

Definitie indicatorleerling

Registratie Nederlandstaligen (ook buiten voorrangsperiode Ned)

Weigeringsgrond capaciteit (volgend schooljaar/ AN ) overschreden

Overcapaciteitsgroepen (uitgebreid)

Dubbele contingentering gewoon BaO

Weigeringslijst jongste geboortejaar BaO

Verduidelijkingen en aangepaste voorbeelden (ook in groen)


Wat verandert od xxiv a h ir2
Wat verandert OD XXIV a/h IR ?

Vragen ?

Basisonderwijs

[email protected]

T: 02 553 92 07

Secundair onderwijs

[email protected]

T: 02 553 88 75


Capaciteiten
Capaciteiten

Voor de start van de inschrijvingen bepalen van capaciteiten:

Basisonderwijs (schooljaar 15-16)

BuO => T1 & T8 => basisaanbod + T9

AN => 4/8 lln op niveau vestigingsplaats (<=100/>100 lln)

Secundair onderwijs (schooljaar 15-16)

BuSO => T1 => basisaanbod +T9

Enkel nog verplicht voor:

1A & 1B

Scholen in Brussel: (hogere leerjaren, DBSO & Syntra)

BuSO


Vrije plaatsen
Vrije plaatsen

Vrije plaats=plaats vrijgegeven voor inschrijving

Aantal vrije plaatsen=

cap.- verwachte aantal zittende leerlingen op basis van gegarandeerde schoolloopbaan – aantal in voorgaande voorrangsperiodes ingeschreven leerlingen

Zittende leerlingen=reeds ingeschreven lln in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor wordt ingeschreven.

Op elk niveau waarvoor een capaciteit is bepaald

Ten minste op volgende momenten

Voor start inschrijvingsprocedure

Voor de start van de voorrangsperiode Ned (BHG)

Voor de start van de voorrangsperiode nInd

Voor de start vrije inschrijvingsperiode


Campusscholen
Campusscholen

Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen

Basisonderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus

Verticale doorstroom van autonome kleuterschool naar lagere of basisschool

Kleuters die doorstromen=zittende lln

Doorstroom vanuit alle vpl van de autonome kleuterschool! (ook voor vpl niet op campus)

Horizontale doorstroom van (i) de ene naar de andere kleuterschool op de campus, (ii) van de ene naar de andere lagere school

Lln die doorstromen=zittende lln

Doorstroom enkel voor scholen (en hun vpl) die effectief op de campus gelegen zijn

Één inschrijvingsregister op niveau van de campus


Campusscholen1
Campusscholen

Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen

Secundair onderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus

Kan opteren om bij de overgang van de ene naar de andere school, de inschrijvingen te laten doorlopen

Lln die doorstromen van ene naar andere school=zittende lln

Doorstroom vanuit alle vpl van de school (ook voor vpl niet op campus)

Kan opteren om de scholen op de campus te beschouwen als één school

Enkel voor scholen (en hun vpl ) die effectief gelegen zijn op de campus

Eén inschrijvingsregister op niveau van de campus


Fusie of herstructurering bao
Fusie of herstructurering BaO

School gevat door fusie of herstructurering. Leerling behoudt verworven recht als zittende ll:

In nieuwe school

Andere school van SB (billijke afstand)

Niet noteren op registerblad nieuwe school (wel op capaciteitenblad bij verwachte zittende lln)

Verworven recht op inschrijving geldt ook voor niet-gerealiseerde inschrijvingen (vrijgekomen plaats bepaalt welk register wordt gehanteerd tijdens ovegangsjaar)


Volzetverklaring so
Volzetverklaring SO

School KAN een bepaald niveau volzet verklaren en legt op dat moment n lln voor dat niveau vast (nt voor 1A, 1B, Brussel en BuSO!)

Niveaus: school, DBSO-Syntra, vestigingsplaats, (combinatie v.) structuuronderdelen

Volzetverklaring: niveau, datum & uur, aantal ingeschreven lln

Weigeren voor een niveau  na volzetverklaring

Opheffing volzetverklaring – omwille van verhoging of verlaging

Per niveau dat kan volzet verklaard : registerblad met alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde inschrijvingen => bij het vrijkomen van plaatsen, chronologie t.e.m. 5e schooldag van oktober


Definitie indicatorleerling
Definitie indicatorleerling

Schooltoelage (in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop inschrijving betrekking heeft of in het daaraan voorafgaande schooljaar)

Moeder geen diploma SO of studiegetuigschrift van het 2ejr van de 3e gr SO of daarmee gelijkwaardig studiebewijs

Trekkende bevolking => geschrapt

Thuisloos => geschrapt


Dubbele contingentering gewoon bao
Dubbele contingentering gewoon baO

Enkel nog verplicht in de “instroomjaren” = twee jongste geboortejaren in het kleuteronderwijs en (ook voor basisscholen) in het eerste leerjaar van het lager onderwijs

Andere niveaus (geboortejaren, leerjaren) mogen maar moeten niet.


Weigeringslijst jongste geboortejaar
Weigeringslijst jongste geboortejaar

2,5 jarigen geboren laat in kalenderjaar mogen inschrijven op zelfde moment als eerder geboren 2,5 jarigen; ook al mogen ze pas het daaropvolgende schooljaar instappen

vb. alle lln geboren in 2013 kunnen inschrijven voor 15-16

Weigeringslijst van jongste geboortejaar wordt gerespecteerd tot 30 juni van het schooljaar waarvoor ingeschreven

vb. weigeringslijst van lln geboren in 2013 die zich inschreven voor 15-16 blijft geldig tot 30 juni 2016. Daarna geldt weigeringslijst lln geboren in 2013 voor 16-17; deze lijst blijft geldig tot 5e schooldag van oktober 2016.


Vanaf wanneer
Vanaf wanneer?

Vanaf 1/9/2014

Voor elke inschrijving voor 2015-2016

Voor elke inschrijving voor 2014-2015 vanaf 1/9/2014 maar

Respecteren engagementen aangegaan naar de ouders toe

vb. weigeringslijsten 14-15 blijven geldig

vb. volzet verklaren vanaf 1/9/2014 mag maar aantal eerder effectief

ingeschreven lln voor dat niveau mag niet verlaagd


ad