Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Tvorba webu Jazyk HTML, úvod. Publikování na Internetu. Vytvoření stránek Umístění stránek na webový server. Způsoby vytváření www stránek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Tvorba webu

Jazyk HTML, úvod


Publikov n na internetu
Publikování na Internetu státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Vytvoření stránek

 • Umístění stránek na webový server


Zp soby vytv en www str nek
Způsoby vytváření www stránek státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Přímou editací zdrojového kódu v jazyce html:Home Site, PsPad, Poznámkový blok

 • + malé soubory = rychlé načítání+ dokonalá kontrola nad kódem- nutná znalost HTML

 • Metoda WYSIWYG (‘what you see is what you get’)MS FrontPage, NVU, Uložit jako html (např.: v MS Office)

 • + není nutná znalost HTML- velké soubory – pomalé načítání- častěji se v různých prohlížečích zobrazují odlišně

 • Vyplněním šablony na serveru (e-stránky, webnode, …)+ není nutná znalost HTML+ hezké stránky- malá kontrola kódu


Z klady jazyka html
Základy jazyka HTML státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Webová stránka je textový soubor obsahující pokyny pro prohlížeč, co a jak se má v prohlížeči zobrazit.

 • Pokyny pro zobrazení jsou vloženy pomocí hypertextových značek – tagů <tag>

  Tagy:

 • párové<b>tučně</b>počáteční tagkoncový tag

 • nepárové<hr>

  Pozn.:

 • Tagy se nesmí křížit (biib x bibi)

 • Tagy na stránce určují tzv. elementy

 • Elementy jsou blokové a řádkové


Z kladn struktura str nky
Základní struktura stránky státní jazykové zkoušky Hodonín

Je povinná!

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

fráze určující prohlížeči (nebo i validátorům) verzi použitého jazyka

<html>zde začíná část stránky psaná jazykem html

<head>

služební informace pro prohlížeč (tagy meta, title a další)

</head>

<body>

zobrazovaná část stránky

</body>

</html>zde končí část stránky psaná jazykem html


Tagy atributy
TAGY, ATRIBUTY státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Odstavec<p>, řádek <br>

 • Tagy pro nadpisy h1..h6

 • Tagy pro formátování písma:b, i, u, sub, sup, big, small

 • Vodorovná čára – hr

  Atributy

  • dají se použít jen ke svým elementům

  • upravují vzhled elementů

  • píší se do úvodního tagu:

   <tag atribut = "hodnota“>obsah</tag>

   Př.:

   <body bgcolor=“navy“ text=“white“> obsah</body>

   více atributů oddělujeme mezerami


Barvy
BARVY státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Slovně (red, green, navy, …)http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-pojmenovane.html

 • RGB v šestnáctkové soustavě #ff00ff

 • RGB v desítkové soustavě rgb(40,114,110)


Ne slovan a slovan seznam
Nečíslovaný a číslovaný seznam státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Nečíslovaný seznam – odrážky<ul><li></li> . . <li></li> </ul>

 • Číslovaný seznam<ol type="1, a, A, i, I“ start=“ ">

  Seznamy do sebe lze zanořovat


Tabulky 1
Tabulky 1 státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Přehledné zobrazení dat

 • Layout stránek pomocí neviditelných tabulek

  <table border=“1“>

  <tr><td>Petr</td><td>Veliký</td><td>Car</td></tr>

  <tr><td>Václav</td><td>Klaus</td><td>Prezident</td></tr>

  <tr><td>Harald</td><td>Modrozub</td><td>Dánský král</td></tr>

  </table>


Tabulky 2
Tabulky 2 státní jazykové zkoušky Hodonín

Atributy pro celou tabulku

 • border

 • width – absolutně (px) x relativně (%)

 • bgcolor, bordercolor

 • cellspacing, cellpadding

 • align – center, left, right (text obtéká)

 • Tagcaption – align (center,left, right)

  – valign (top, bottom)


Tabulky 3
Tabulky 3 státní jazykové zkoušky Hodonín

Atributy pro tr, th a td

 • align (left,center,right)

 • valign (top, bottom, middle)

 • bgcolor

 • width (absolutně, relativně, px,%)

 • colspan

 • rowspan


Vol n soubor v html
Volání souborů v html státní jazykové zkoušky Hodonín

Zobrazení grafiky, odkaz na jinou stránku, volání externích skriptů, externích stylů,…

 • Soubor umístěný společně s volající stránkou voláme relativně[cestou]/jménem:src="kote.gif“ (ve stejné složce) src="obrazky/kote.gif“ (v podsložce obrazky)src="..\kote.gif“ (v nadřízené složce)Pozn.: Před relativním voláním musí být volající stránka uložena!!!

 • Soubor kdekoliv z internetu voláme absolutně(celé URL)src="http://www.felis.cz/obrazky/kote.gif“

  Pozn.:

  Webové servery rozlišují velikost písmen!Jméno souboru nesmí obsahovat mezery a české znaky


Obr zky
Obrázky státní jazykové zkoušky Hodonín

Nepárový tag img

 • img(src, alt, title,width, height, align, hspace, vspace, border)

 • body, table atribut background - dláždění


Odkazy 1
Odkazy 1 státní jazykové zkoušky Hodonín

Odkaz:

 • Absolutní

 • Relativní

 • Na konkrétní místo nějaké stránky

  Odkaz na:

 • Webovou stránku

 • Obrázek

 • Obecný soubor (doc, zip, xls, ... - Otevřít x Uložit)


Odkazy 2
Odkazy 2 státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Párový tag:<a href=“http://www.seznam.cz“>Jdi na Seznam</a>

 • Obsahem tagu a může být i obrázek<a href=“http://www.seznam.cz“><img src=“sezn.jpg”></a>

 • Odkaz na obecný soubor <a href=“soubory/dopis.doc“>text ke stažení zde</a>


Odkazy 3
Odkazy 3 státní jazykové zkoušky Hodonín

Atribut target = "_blanc“odkaz se otevře do nového (dalšího) okna prohlížeče

Odkaz na jiné místo v dokumentu:

 • označení místa <a name=“misto”></a>

 • skok na místo <a href=“#misto”>Běž na místo</a>

 • skok na místo z jiné stránky: <a href=“http://www.server.cz/stranka.html#misto”>Běž na místo</a>

  Pozn.: mailto:


Prov z n str nek na webu pomoc odkaz

index.html státní jazykové zkoušky Hodonín

index.html

Provázání stránek na webu pomocí odkazů

 • Úvodní stránka se jmenuje index.html

 • Oba základní způsoby lze kombinovat a větvit

Zpět

Další


Um st n str nek na internet
Umístění stránek na Internet státní jazykové zkoušky Hodonín

 • Vlastní server

 • Webhosting

  • placený (ignum, O2, ...)

  • neplacený - freehosting (Sweb, Webpark, WZ, …), reklama


Doporu en zdroje a n stroje
Doporučené zdroje a nástroje státní jazykové zkoušky Hodonín

 • www.jakpsatweb.cz

 • JPEG Resampler

 • ColorScheme

 • Zen Garden

 • V různých prohlížečích

 • thimble.webmaker.org/ (Chrome)


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Použité zdroje státní jazykové zkoušky Hodonín

Obrázky v prezentaci použité jsou dílem autora.