Fast bostad basen f r ett m nskligt liv bostad f rst
Download
1 / 21

Fast bostad basen för ett mänskligt liv Bostad först - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Fast bostad basen för ett mänskligt liv Bostad först. Vad vet vi om antalet hemlösa?. Lågt räknat finns det 3 000 000 hemlösa inom EU. Omkring 18 000 hemlösa i Sverige. Siffrorna osäkra. Svårt att uppskatta på grund av servicestatistikparadoxen Inga regelbundna räkningar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fast bostad basen för ett mänskligt liv Bostad först ' - shadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vad vet vi om antalet heml sa
Vad vet vi om antalet hemlösa?

 • Lågt räknat finns det 3 000 000 hemlösa inom EU.

 • Omkring 18 000 hemlösa i Sverige


Siffrorna os kra
Siffrorna osäkra

 • Svårt att uppskatta på grund av servicestatistikparadoxen

 • Inga regelbundna räkningar

 • Tvärsnittsräkningar – säger bara hur många hemlösa som finns vid en viss tidpunkt


Visst r det lite anm rkningsv rt att

Hemlöshet tycks ha blivit erkänt, eller om man så vill accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

(Statsvetare år 2000)

Visst är det lite anmärkningsvärt att:


Heml sheten som ett nygammalt problem

1970-talet överskott av bostäder – låga hemlöshetstal accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

Många gamla institutioner och härbärgen stängdes

En ljus bild av situationen (politiker, forskare)

Slutet av 1980-talet inkom rapporter om ökande hemlöshetstal - ”Den nya hemlösheten”

Under 1990-talet har hemlösheten blivit ett erkänt problem i Europa samtidigt som man öppnade upp för nya agenter – nygamla lösningar

Hemlösheten som ett nygammalt problem


Hur har man d f rs kt att l sa heml shetsproblemet
Hur har man då försökt att lösa hemlöshetsproblemet? accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

Förenklat uttryckt är det är två olika synsätt som ligger till grund vid utformningen av de boendelösningar för hemlösa som används idag:

-En trappstegsmodell

-Bostad först


Trappstegsmodellen vanligast i sverige
Trappstegsmodellen vanligast i Sverige accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

Trappstegsmodellen eller boendetrappan innebär att den hemlöse ska ta sig igenom de olika stegen i en viss ordning. Man ska successivt lära sig bo och klara en egen lägenhet. För att gå vidare i trappan ställs olika krav.


Vad s ger forskningen om trappstegsmodellen
Vad säger forskningen om trappstegsmodellen? accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

Det finns kanske hemlösa som kan uppskatta modellen. Men det finns inga vetenskapliga bevis för att boendetrappan är den mest effektiva metoden.


Ocks boverket har utv rderat
Också Boverket har utvärderat accepterat som ett ”naturligt problem” i västeuropeisk politik – ett problem som vi får leva med och hantera så gått det går i särskild ordning.

Hyreskontrakt via kommunen. Sekundära bostadsmarknaden 2008.

7 av 10 kommuner tillämpar systemet

11 000 lägenheter

Få personer flyttar till egen lägenhet


Heml s kvinna om boendetrappan

Det finns låga förväntningar på hemlösa men orimligt höga krav på dem. Man anses inte ens kunna bo, man behöver tränas. Man får varken ha en kanariefågel som sällskap eller bjuda in grannen på en öl för då blir man vräkt. Kombinationen låga förväntningar men orimligt höga krav, är som gjort för ett misslyckande (f.d. hemlös kvinna)

Hemlös kvinna om boendetrappan:


Problemet med boendetrapporna
Problemet med boendetrapporna höga krav på dem. Man anses inte ens kunna bo, man behöver tränas. Man får varken ha en kanariefågel som sällskap eller bjuda in grannen på en öl för då blir man vräkt. Kombinationen låga förväntningar men orimligt höga krav, är som gjort för ett misslyckande (f.d. hemlös kvinna)

 • Tar lång tid (4 år i storstäderna)

 • Få personer når det översta trappsteget (Boverket)

 • Skapar inlåsningsmekanismer

 • De hemlösa får flytta runt för att kvalificera sig

 • Förstärker en stigmatisering

 • Tenderar att bli fler steg i trappan

 • Svårt att motivera en förändring - otydliga belöningar

 • Ett dyrt och krångligt system

 • Risk för permanentning hemlösheten - försvårar för de hemlösa att få lägenhet

 • Utgör ofta ett hinder snarare än en lösning.


Den nuvarande heml shetspolitiken
Den nuvarande hemlöshetspolitiken höga krav på dem. Man anses inte ens kunna bo, man behöver tränas. Man får varken ha en kanariefågel som sällskap eller bjuda in grannen på en öl för då blir man vräkt. Kombinationen låga förväntningar men orimligt höga krav, är som gjort för ett misslyckande (f.d. hemlös kvinna)

 • Har inte lyckats lösa hemlöshetsproblemet samtidigt som det vuxit upp en parallell bostadsmarknad.

 • Kommuner tvingas agera hyresvärdar, de hemlösa får inte egna bostäder.


Id n bakom bostad f rst
Idén bakom Bostad först höga krav på dem. Man anses inte ens kunna bo, man behöver tränas. Man får varken ha en kanariefågel som sällskap eller bjuda in grannen på en öl för då blir man vräkt. Kombinationen låga förväntningar men orimligt höga krav, är som gjort för ett misslyckande (f.d. hemlös kvinna)

Bygger på principen att man först tillgodoser den grundläggande rätten till egen bostad, vilket möjliggör att andra åtgärder ska lyckas. Därefter kan krut läggas på att skräddarsy åtgärder för den mycket heterogena gruppen hemlösa.


Bostad f rst enligt lundamodellen

Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och skall behandlas som ett sådant

De personer som är hemlösa eller utanför den ordinarie bostadsmarknaden skall så fort som möjligt inlemmas i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil bostadssituation

En egen bostad är en förutsättning för att andra eventuella problem skall kunna åtgärdas

Ett fast och säkert boende är en grundläggande rättighet som skall gälla alla

Bostad först enligt Lundamodellen


Ingen modell utan ett syns tt
Ingen modell utan ett synsätt skall behandlas som ett sådant

De grundläggande principerna för Bostad först enligt Lunds universitet bör genomsyra kommunens riktlinjer, planering och allt hemlöshetsarbete.


Viktiga f ruts ttningar
Viktiga förutsättningar skall behandlas som ett sådant

 • Förstahandskontrakt – inga inskränkningar

 • Kvarboendeprincip

 • Undvik segregerade bostäder och åtgärder

 • Frivilligt stöd utifrån individuella behov

 • Samordnat stödsystem

 • Brukarmedverkan

 • Vräkning av barnfamiljer upphör


Styrkor med bostad f rst

Större chanser till framgångsrik rehabilitering skall behandlas som ett sådant

Uppfyller principen om likabehandling

Förhindrar stigmatisering och att de hemlösa tillskrivs kollektiva identiteter

Kan koncentrera resurserna på dem som har störst behov

Enklare och sannolikt billigare system

Skapar stabilitet

Styrkor med Bostad först


Brukarmedverkan att fr ga dem som vet

Att ta tillvara de hemlösas, och de tidigare hemlösas erfarenheter är en viktig grundtanke

Att matcha lösningar med brukarnas behov och att utveckla tillitsfulla relationer mellan myndigheter och hemlösa

Brukarmedverkan – att fråga dem som vet!


Grundl ggande utg ngspunkter

Hemlöshet kan inte förklaras och tolkas utifrån individer och deras egenskaper

Hemlöshet visar brister i ett bostadsförsörjningssystem, på samma sätt som svält beror på egenskaper i ett försörjningssystem, och hög barnadödlighet beror på ett dåligt fungerande hälsovårdssystem

Grundläggande utgångspunkter


Den stora fr gan

Kan – och vill – vi komma åt de och deras egenskaper

grundläggande mekanismer som

skapar hemlöshet?

Den stora frågan


Tack f r att ni lyssnade

Tack för att ni lyssnade! och deras egenskaper


ad