slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szótár

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Szótár - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

„ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA” TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt. Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modelljének kialakítása alprojekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szótár' - shada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA” TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt

Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modelljének kialakítása alprojekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

sz t r
Szótár
 • Fogvatartott
 • BvOP
 • Előzetes, megyei házak
 • Letöltő intézetek
 • Körlet
 • Zárka
 • Szükségletfelmérés
 • Utánkövetés
alprojekt c lja
Alprojekt célja

A munkaügyi központok, a megyei igazságügyi hivatalok (pártfogó felügyelői szolgálat) és a büntetés-végrehajtási intézetek közötti szorosabb szakmai együttműködés elősegítése és folyamatos biztosítása a fogvatartottak sikeresebb társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében.

alprojekt c lja r szc lok
Alprojekt célja (részcélok)
 • a modellprojekt eredményeképp a fogvatartottakkal foglalkozó szakemberek reintegrációt segítő ismeretei bővüljenek,
 • az együttműködő szakemberek és intézmények kooperációja javuljon,
 • a fogvatartotti célcsoport számára munkaerő-piaci információk terjesztését, tanácsadást, fogvatartottak motiválását, kiválasztását, készségfejlesztését, képzési programot valósítson meg, a szabadulás előkészítését biztosítsa, elősegítse a szabadulás utáni beilleszkedésüket.
megval s t s helysz nei
Megvalósítás helyszínei

Észak-magyarországi régió

Észak-alföldi régió

Dél-dunántúli régió

megval s t s id tartama
Megvalósítás időtartama

Az alprojekt megvalósításának időtartama: 24 hónap

2010. április 16.- 2012. április 15. között

 • Előkészítés : 2 hónap
 • Szakmai megvalósítók felkészítése: 2 hónap
 • Fogvatartotti szolgáltatások: 20 hónap
alprojekt megval s t i
Alprojekt megvalósítói

Projektgazda: Belügyminisztérium

Konzorciumi partnerek:

 • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP)
 • Igazságügyi Hivatal (IH)
 • Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DD RMK)
 • Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (É-a RMK)

Együttműködő partnerek:

 • FSzH
 • Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
alprojekt szakmai megval s t i
Alprojekt szakmai megvalósítói
 • Alprojekt koordinátor (BM)
 • Szakmai koordinátor , szakmai asszisztens (É-a RMK)
 • Szakmai vezető (DD RMK)
 • BvOP Központi koordinátora (BvOP)
 • Pártfogó felügyelői alprojekt vezető (IH)

A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakmai megvalósítók egy büntetés-végrehajtási intézeten belül:

 • Reintegrációs tanácsadó (DD RMK, É-a RMK)
 • Büntetés-végrehajtási intézeti projektfelelős (BvOP)
 • Utógondozó koordinátor (IH)
 • Önkéntesek (IH)
c lcsoport
Célcsoport
 • Közvetlen célcsoport: a három kiemelt régió büntetés-végrehajtási intézeteiben fogvatartott személyek,
 • Közvetett célcsoport: a 3 kiemelt régió területén a büntetés-végrehajtási intézetben, munkaügyi központokban, igazságügyi hivatalban, a közvetlen célcsoport reintegrációja érdekében tevékenykedő szakemberek, önkéntesek.
szakmai megval s t k felk sz t se
Szakmai megvalósítók felkészítése
 • A szakemberek együttműködését segítő képzések (TÁMOP projekt workshop: alapozó és fenntartó képzés).
 • A szakmai megvalósítók saját szakmai területükön végzett munkára való felkészítése.
 • A megvalósító intézmények projekt megvalósításában érintett munkatársainak tájékoztatása, felkészítése.
t bbszakaszos reintegr ci s program fogvatartottak sz m ra ny jtott szolg ltat sok
Többszakaszos reintegrációs programfogvatartottak számára nyújtott szolgáltatások
 • I. Szakasz:- bevonás, tájékoztatás (munkaerő-piaci információk terjesztése)
 • II. Szakasz:- készségfejlesztés, szükséglet felmérés
 • III. Szakasz:- képzési program
 • IV. Szakasz:- szabadulás előkészítése, szabadulást követő szolgáltatások
i szakasz
I. Szakasz

Cél: figyelemfelhívás, irányba állítás, a realitással való szembesítés a társadalmi normák mentén, felkészítés a következő szakaszba való belépésre.

Tevékenységek:

 • Fogvatartottak bevonása
 • Motivációs csoportfoglalkozás
 • Adatkezelési nyilatkozat felvétele (FR esetén)
 • Kérdőív kitöltése
 • Egyéni fejlesztési terv

Három havonta ismétlődik 2011. december 01-ig.

ii szakasz
II. Szakasz

Cél: Realitással való szembesítés a társadalmi normák mentén, felkészítés a társadalmi-, munkaerő-piaci reintegrációra, a következő szakasz tevékenységére.

Tartalma:

 • Készség- és képességfejlesztés, tréningek,
 • Pályaorientáció
 • Szükségletfelmérés
 • Egyéni fejlesztési terv kiegészítések

Három havonta ismétlődik büntetés-végrehajtási intézetenként eltérő számban általában 3-4 alkalommal kivéve Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

iii szakasz
III. Szakasz

Cél: szakma elsajátítása, jövőkép erősítése

Tevékenység:

 • OKJ-s képzések megvalósítása (szakma oktatása, szakmai gyakorlat megszervezése, vizsgáztatás)
 • Motivációs beszélgetések
 • Egyéni fejlesztési terv kiegészítése

Büntetés-végrehajtási intézetenként két szakma képzés kerül megvalósításra 2011. február 01. és 2011. december 31. között.

iv szakasz
IV. Szakasz

Cél: szabadulásra való felkészítés, motiváció fenntartása, utánkövetés

Tevékenységek:

 • Munkaerő-piaci tanácsadás, álláskereső technikák oktatása
 • Utógondozás
 • CSDCS
 • Utánkövetés

A szakasz megvalósítása folyamatos 2010. november közepétől 2012. április 15-ig.

alprojekt m k dtet se
Alprojekt működtetése
 • Szakmai megvalósítók közti kommunikáció
 • Ellenőrzés rendszere
 • Egy büntetés-végrehajtási intézeten belüli kommunikáció
 • Minőségbiztosítás
alprojekt m k dtet se multidiszciplin ris team
Alprojekt működtetésemultidiszciplináris team

É-a

RMK

Szakmai koordinátor

Szakmai asszisztens

DD

RMK szakmai vezető

Alprojekt koordinátor

IH

Pártfogás alprojekt vezető

BvOP

Központi koordinátor

alprojekt m k dtet se team munka
Alprojekt működtetéseteam munka

Előnyei

Hátrányai

 • Eltérő szakma területek módszertanai, technikái kerülnek megosztásra,
 • Új határ (szolgáltatási) területek kialakítása,
 • Célcsoport szükségleteire való pontosabb reagálás (jó célzás)
 • Kevesebb redundáns feladat ellátás
 • Lassabb munkavégzés
 • A szakmai megvalósítók versengő magatartását nem tolerálja

A team a nyertes és a vesztes is.

a projekt kimenete
A projekt kimenete
 • A büntetés-végrehajtási intézet és a munkaügyi központ együttműködésének protokollja.
 • A büntetés-végrehajtási intézet és a szolgáltató központ együttműködésének protokollja.
 • Fogvatartotti szükségletfelmérés elkészítésének módszertani útmutatója.
 • Szakmai ajánlás megfogalmazása: a fogvatartottak sikeres reintegrációjához szükséges képzési fejlesztési csomag kialakítására (a csomag tartalmazza a kulcsképesség-fejlesztő tréningeket, egyéni krízisintervenciót, szakma-képzéseket).
ny regyh za 2010 augusztus 02

„A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA” TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt

Köszönöm a figyelmet

.

Batizi Ildikó

reintegrációs alprojekt koordinátor

Nyíregyháza, 2010. augusztus 02.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg