specjalno rachunkowo przedsi biorstw
Download
Skip this Video
Download Presentation
Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw. Katedra Rachunkowości UŁ. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia. RZECZYWISTOŚĆ. OBRAZ. Transakcje i zdarzenia gospodarcze. RACHUNKOWOŚĆ. Sprawozdania i raporty finansowe. identyfikacja. pomiar i przetwarzanie. komunikacja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw' - shada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
specjalno rachunkowo przedsi biorstw

Specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw

Katedra Rachunkowości UŁ

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Studia I stopnia

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

rzut oka na rachunkowo
RZECZYWISTOŚĆ

OBRAZ

Transakcje

i zdarzenia gospodarcze

RACHUNKOWOŚĆ

Sprawozdaniai raportyfinansowe

identyfikacja

pomiar i przetwarzanie

komunikacja

„Rzut oka” na rachunkowość

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

rzut oka na rachunkowo1
„Rzut oka” na rachunkowość

Specjaliści rachunkowości zaangażowani są w wiele procesów biznesowych firmy:

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych i sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kalkulacja kosztów oraz analiza rentowności produktów, klientów, procesów etc.,
 • przygotowywanie prognoz finansowych i budżetów,
 • opracowywanie strategii podatkowych,
 • opracowywanie nowoczesnych systemów pomiaru dokonań zorientowanych na zarządzanie wartością (VBM),
 • opracowywanie systemów wspomagających konkurencyjność firmy target costing, kaizen costing, rachunek cyklu życia produktów,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu, wdrożeniu i kontroli wykonania strategii przedsiębiorstwa

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

obszary rachunkowo ci
Obszary rachunkowości

RACHUNKOWOŚĆ

Rachunkowość

finansowa

i

podatkowa

Audyt

Rachunkowość

zarządcza

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

umiej tno ci i kompetencje czyli kto pasuje do tej specjalno ci
Umiejętności i kompetencje- czyli kto pasuje do tej specjalności

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

specjalista rachunkowo ci
Specjalista rachunkowości
 • musi rozumieć biznes i procesy w nim zachodzące,
 • musi rozumieć co stanowi generatory wartości przedsiębiorstwa

stąd też:

 • wielu znakomitych menedżerów wywodzi się z obszaru rachunkowości
 • większość Dyrektorów Finansowych wielkich korporacji to byli specjaliści rachunkowości

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dlaczego warto wybra specjalno rachunkowo i zarz dzanie finansowe na wydziale zarz dzania u
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
 • zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów,
 • zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większeo czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe
 • cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych(biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów
 • przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się ocertyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatuwydawanegoprzez Association of Chartered CertifiedAccountants, CFA – Certified Financial Analyst

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dlaczego warto wybra specjalno rachunkowo i zarz dzanie finansowe na wydziale zarz dzania u1
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
 • zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów,
 • zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większe o czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe
 • cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych(biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów
 • przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się ocertyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatuwydawanegoprzez Association of Chartered CertifiedAccountants, CFA – Certified Financial Analyst

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dlaczego warto wybra specjalno rachunkowo i zarz dzanie finansowe na wydziale zarz dzania u2
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
 • zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów,
 • zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większeo czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe
 • cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych(biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów
 • przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się ocertyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatuwydawanegoprzez Association of Chartered CertifiedAccountants, CFA – Certified Financial Analyst

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

zatrudnienie na w asny rachunek
Zatrudnienie „na własny rachunek”

§ 3.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy osobom fizycznym, które:

1) …..

2) spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość (…),

b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (…),

c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem".

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dlaczego warto wybra specjalno rachunkowo i zarz dzanie finansowe na wydziale zarz dzania u3
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansowe na Wydziale Zarządzania UŁ?
 • zyskujesz wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy,dzięki którym absolwenci naszych specjalności nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a wielu z nich pracuje w zawodzie już podczas studiów,
 • zapotrzebowanie na księgowych i specjalistów rachunkowości będzie coraz większeo czym świadczy m.in. rosnąca liczba międzynarodowych korporacji tworzących w Polsce (w tym w Łodzi) swoje centra finansowo-księgowe
 • cenisz niezależność, jesteś przedsiębiorczy – dzięki nam możesz zyskać możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego. Tylko nasza specjalność, jako jedyna na Uniwersytecie Łódzkim pozwala Ci na zdobycie certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych(biura rachunkowego) bez dodatkowych egzaminów
 • przygotujemy Cię merytorycznie do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty z zakresu rachunkowości, a w szczególności: CMA - Certified Management Accountant, CPA – Certified Public Accountant, ACCA – certyfikatuwydawanegoprzez Association of Chartered CertifiedAccountants, CFA – Certified Financial Analyst

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

certyfikaty
Certyfikaty

Specjalność Rachunkowość… przygotowuje także do zdobycia międzynarodowych certyfikatów specjalistów z rachunkowości zarządczej i finansów:

 • CMA - Certified Management Accountant,
 • CPA – Certified Public Accountant,
 • ACCA– certyfikatuwydawanegoprzezAssociation of Chartered Certified Accountants,
 • CFA – Chartered Financial Analyst
 • biegłego rewidenta
 • doradcy podatkowego

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

mo liwe obszary zatrudnienia
Możliwe obszary zatrudnienia
 • Samozatrudnienie – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Dyrektor finansowy
 • Główny księgowy
 • Kontroler finansowy
 • Księgowy
 • Sprecjalista ds. rachunkowości zarządczej
 • Analityk finansowy
 • Biegły rewident
 • Audytor wewnętrzny

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dyrektor finansowy
DYREKTOR FINANSOWY

Misja:

 • aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki finansowej firmy,
 • wspieranie kluczowych decyzji zarządu,
 • tworzenie bieżącej oraz długoterminowej strategii finansowej firmy,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

g wny ksi gowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Misja:

 • wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy,
 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy,
 • znajdowanie i przedstawianie zarządowi mocnych i słabych stron firmy z punktu widzenia finansów,
 • dbanie o zgodne z polityką firmy prowadzenie dokumentacji księgowej

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

kontroler finansowy
KONTROLER FINANSOWY

Misja:

 • dostarczenie kierownictwu firmy terminowej i czytelnej informacji zarządczej, wspomagającej podejmowanie racjonalnych decyzji
 • kształtowanie i koordynowanie procesu planowania i kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy,
 • zapewnienie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie przy minimalnym koszcie całkowitym,
 • maksymalizowanie zwrotów z wolnych środków pieniężnych poprzez ich inwestowanie

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

ksi gowy
KSIĘGOWY

Misja:

 • prowadzenie bieżącej księgowości firmy,
 • przygotowanie danych dla kierownictwa na temat sytuacji finansowej firmy (bilans) oraz innych sprawozdań podsumowujących obecną i przedstawiające projekcję przyszłej pozycji finansowej firmy,

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

specjalista ds rachunkowo ci zarz dczej
Specjalista ds. Rachunkowości zarządczej

Misja:

 • odpowiedzialność za realizację procesu planowania i kontroli działalności w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy,
 • wykrywanie „słabych punktów” w celu zwiększenia uzyskiwanych środków finansowych oraz wykorzystaniem potencjalnych źródeł oszczędności,
 • przeprowadzanie analizy dochodów i zysków, ryzyka finansowego, produktów, struktury kosztów,
 • przeprowadzanie analizy i raportowanie wyników sprzedaży

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

analityk finansowy
ANALITYK FINANSOWY

Misja:

 • badanie danych finansowych pochodzących z różnych źródeł będących podstawą do tworzenie planów, wycen oraz prognoz finansowych,
 • dostarczanie przełożonym informacji w postaci wniosków z analizy prowadzonych przedsięwzięć w świetle ich efektywności finansowej,
 • dostarczanie przełożonym danych dotyczących prognoz na przyszłość,
 • przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka ekonomicznego prowadzonych działań

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

dlaczego warto wybra specjalno rachunkowo przedsi biorstw na wydziale zarz dzania u
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UŁ?

Studenci specjalności Rachunkowość ... aktywnie działają również w ramach Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „SIGMA”

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

uk ad modu owy
Układ modułowy

Moduł E- semestr 4

Moduł F- semestr 5 i 6

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ogólnego przeznaczenia

System finansowo-księgowy przedsiębiorstwa

Rachunkowość jednostki w międzynarodowym środowisku gospodarczym

Badanie sprawozdań finansowych i kontrola wewnętrzna

Moduł H

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw

slide22
Nasi wykładowcy
 • Biorą czynny udział w opracowywaniu prawa i standardów rachunkowości w Polsce (brali udział w pracach nad tworzeniem i zmianami ustawy o rachunkowości, tworzą krajowe standardy rachunkowości itp.)
 • Wszyscy są praktykami pracującymi jako konsultanci przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (w wielu przypadkach są autorami tych rozwiązań)
 • Są wykładowcami cenionymi w kraju przez praktyków z wielu przedsiębiorstw i sektorów gospodarki
opiekun specjalno ci rachunkowo przedsi biorstw
Opiekun specjalności „Rachunkowość Przedsiębiorstw”

Dr Halina Waniak-Michalak

Katedra Rachunkowości

Pok. 157

email: [email protected]

ad