slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trendek és politika a magyar felsőoktatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Trendek és politika a magyar felsőoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái 2004. szeptember 30 - október 1. Pécs. Trendek és politika a magyar felsőoktatásban. Dr. Veres Pál osztályvezető OM. Az előadás tematikája. Bologna – Prága – Berlin - …. A magyar felsőoktatás alapvető problémái

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trendek és politika a magyar felsőoktatásban' - sevita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái2004. szeptember 30 - október 1.Pécs

Trendek és politika a magyar felsőoktatásban

Dr. Veres Pál

osztályvezető

OM

az el ad s tematik ja
Az előadás tematikája
 • Bologna – Prága – Berlin - ….
 • A magyar felsőoktatás alapvető problémái
 • A Magyar Universitas Program céljai
 • Az új Ftv. fontosabb szabályozási elvei
 • Az FSZ-re vonatkozó szabályozás
 • Az új Ftv. és a felnőttképzés
 • Korm. rendelet a többciklusú képzésről
bologna pr ga berlin
Bologna - Prága – Berlin

Összegzés

Az európai térség különböző dimenzióinak integrálása

 • Európai gazdasági térség
 • Európai kutatási térség
 • Európai (felső)oktatási térség
 • ………

Versenyképes Európa

Európai polgár

Demokratikus és szociális Európa

slide4

A magyar felsőoktatás alapvető problémái

 • A felsőoktatási expanziót nem kísérte minőségi fejlesztés
 • Merev képzési szerkezet, mobilitás hiánya
 • Irracionális finanszírozási szerkezet és mechanizmus
 • Leromlott felsőoktatási intézményi infrastruktúra
 • Motiváció hiánya az oktatóibérrendszerben, az utánpótlás hiánya
 • A kutatás-fejlesztésre fordított támogatások messze az uniós átlag alatt
slide6

A fiatal és az idősebb felsőfokú végzettségűek, valamint a fiatal felsőfokú és fiatal középfokú végzettségűek relatív bérének alakulása 1994-2002.(forrás: Galasi Péter)

slide7

A Magyar Universitas Program céljai

 • Minőségi képzés, nemzetközi szinten is versenyképes tudás biztosítása
 • A hallgatók támogatása, szabadság, mobilitás
 • Egyenlő esélyek megteremtése
 • A teljesítmény többszintű honorálása, erősen differenciált bérezés
 • Színvonalas oktatói-kutatói munkához szükséges feltételek megteremtése
 • A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése
slide8

A képzési szerkezet átalakítása

6 szemeszter/ 180 kredit

Doktori képzés

(PhD)

4 szemeszter/ 120 kredit

Mesterképzés

(Master)

Osztatlan képzés

6 szemeszter/ 180 (+30) kredit

Felsőfokú Alapképzés

(Bachelor)

4 szemeszter/ 120 kredit

Felsőfokú Szakképzés

slide9

Irányítási reform – állami felsőoktatási intézmény vezetése

Irányító Testület

Tagjai: az oktatási miniszter által javasolt tagok menedzseri/akadémiai kompetenciákkal, a szenátus által delegált tagok (amelyből egy főt a hallgatók delegálhatnak)

Elnöke: a rektor

Funkciói: stratégiai döntéshozatal

Rektor

Egyszemélyi felelős vezető, az IT elnöke

Kompetenciái: akadémiai és menedzseri

Funkciói: felelős operatív felsőoktatási intézményvezető

Szenátus

Tagjai: oktatók, hallgatók, egyéb tagok

Elnöke: maga választja

Funkciói: akadémiai döntések, IT anyagok véleményezése

slide10

Beruházás

Időszak

Befektetési összeg

Oktatási épületek bővítése, új korszerűépületek megvalósítása

2000 – 2010. között

200 milliárd Ft

Kollégiumi férőhelyek bővítése, új korszerű diákotthonok

18 intézmény 200-1200 férőhellyel

2004 – 2006. között

30 milliárd Ft

Összesen:

230 milliárd Ft

A Felsőoktatási Infrastruktúra-fejlesztési Program

az j ftv egyes szab lyoz si elvei
Az új Ftv. egyes szabályozási elvei
 • 3+2 ciklusú képzés B, M, PhD + FSZ + szakirányú továbbképzés
 • Felsőoktatás szakképzési és felnőttképzési intézmény is
 • Felsőoktatás felnőttképzés és szakképzés is
 • Képzési és kimeneti követelmények
 • Munkaadók, szakmai szervezetek nagyobb szerepe
 • FSZ, B és M kettős funkciója
 • Távoktatás mint módszer elterjesztése
az j ftv egyes szab lyoz si elvei1
Az új Ftv. egyes szabályozási elvei
 • Felsőoktatási oktatási intézmény létesítése hatósági eljárás után – Felsőoktatási Hivatal - Országgyűlés
 • Speciális jogállású költségvetési szerv
 • Kapacitás akkreditáció
 • Egyetem elnevezés feltétele: M + PhD
 • 3 pólusú irányítás: IT, Szenátus, Rektor
az j ftv egyes szab lyoz si elvei2
Az új Ftv. egyes szabályozási elvei
 • Fenntartói és ágazati jogkörök egyértelmű elválasztása
 • Adminisztrációs központ: egyes hatósági ügyek
 • Jogosultság államilag támogatott képzésre – 12 félév
 • Költségtérítéses hallgatók teljesítményfüggő támogatása
az j ftv egyes szab lyoz si elvei3
Az új Ftv. egyes szabályozási elvei
 • Külföldi részképzés finanszírozása
 • Diákhitel igénybe vételi lehetősége külföldi tanulmányokhoz
 • Szakkollégiumok támogatása
 • Oktatói teljesítmény kötelező hallgatói értékelése
 • Gyorsított bírósági jogorvoslat
az j ftv egyes szab lyoz si elvei4
Az új Ftv. egyes szabályozási elvei
 • Gyakornoki rendszer kiépítése
 • Hallgatói létszám alapú képzési normatíva
 • Oktatói mozgóbér keret
 • Többes oktatói foglalkoztatás korlátozása: 1+1/2
 • Magántőke bevonása
az fsz re vonatkoz legfontosabb szab lyok
Az FSZ-re vonatkozó legfontosabb szabályok

Felsőoktatás része

 • 2006-tól egységes hallgatói jogviszony
 • OKJ szabályai szerint
 • Munkaerőpiaci orientáció
 • SZVK-k kidolgozása gazdálkodó szervezetekkel
 • Ha gazdasági kamara nyújtja be
  • OKJ-ban közzé kell tenni
 • Egyszerűsített létesítési eljárás
  • Nincs előakkreditáció
az fsz re vonatkoz legfontosabb szab lyok1
Az FSZ-re vonatkozó legfontosabb szabályok
 • Szakmai programot felsőoktatási intézmény dolgozza ki
  • SZVK alapján
  • Képzési programja részeként
   • Nincs központi program
 • Általában 4 félév – maximum 6
 • Szakmai vizsga az Sztv. szerint
 • OKJ szerinti bizonyítvány
 • Szakközépiskolák bevonása lehetséges
az fsz re vonatkoz legfontosabb szab lyok2
Az FSZ-re vonatkozó legfontosabb szabályok
 • Szakmai gyakorlaton munkavállalói jogok
 • Gyakorlati képzésben az Sztv. szerinti jogosultságok (juttatások)
 • Gyakorlati képzés hallgatói szerződés alapján
 • Felvételi feltételeket FI határozza meg
az fsz re vonatkoz legfontosabb szab lyok3
Az FSZ-re vonatkozó legfontosabb szabályok
 • FTT véleményezi a rendszer fejlesztést
 • Szakképzési hozzájárulás hozzáférhető
slide22

A felsőfokú szakképzésben résztvevők számának alakulása

1999- 2004. között, fő

az j ftv feln ttk pz si vonatkoz sai
Az új Ftv. felnőttképzési vonatkozásai
 • M programok felnőttképzés részei
  • Életkor, munka mellett, finanszírozás
 • LL felhasználható képzési jogosultság
 • Szakirányú továbbképzés
 • Felsőoktatási „továbbképző intézmény”
 • FSZ felnőttképzés is
 • Térítéses képzés: felnőttképzés
 • Felsőoktatási intézmény = akkreditált felnőttképzési intézmény + programok
korm nyrendelet a t bbciklus k pz si szerkezetr l
Kormányrendelet a többciklusú képzési szerkezetről

A jelenlegi helyzet

 • Mintegy 30 szak követelményrendszere megjelent
 • Folyamatban van az indítási kérelmek beadása
 • A szakok többsége csak 2006-ban indulhat
slide25
KÖSZÖNÖM

a

FIGYELMET