Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích - PowerPoint PPT Presentation

sevita
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích
118 Views
Download Presentation

Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

 2. Únik kyanidu v Baia Mare http://nacikaptan.com/wp-content/uploads/2012/07/MD6.jpg

 3. Zlato • Chemická značka: Au (Aurum) http://2.bp.blogspot.com/-KJw0MjL2pr8/Tu39n7zkgaI/AAAAAAAAAI0/NaRQvtN1Oqs/s1600/Picture2.jpg

 4. - Zlato je elektricky vodivý a chemicky odolný kov. - Použití: Šperky a pozlacování, průmysl, zubní lékařství, bankovnictví. - Získávání: Rýžováním, hlubinnou těžbou, louhováním z horniny.

 5. -Pro těžbu zlata se nejvíce využívá kyanid draselný (KCN) -Kyanid draselný je silný jed. Intoxikace těla probíhá požitím, inhalací nebo vstřebáváním kůží. V žaludku se z něj působením kyseliny chlorovodíkové uvolňuje vysoce jedovatý kyanovodík (HCN). -Smrtelná dávka KCN je 200-300 mg, při vdechování nastává smrt během několika sekund. -Toxický účinek spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání → transport kyslíku v krvi je neporušen, ale tkáně ho nemohou přijímat. Následkem je dušení, hlavně některých mozkových center. Kyanid

 6. Louhování zlata kyanidem • Proces louhování spočívá v namletí horniny obsahující zlato. Namletá hornina se potom louží roztokem alkalických kyanidů. Poté probíhá redukce, například průchodem elektrického proudu. Zlato se vyloučí na zápornou elektrodu (katodu). 4 Au + 8 KCN + 2 H2O + 02 → 4 KAu(CN)2 + 4 KOH

 7. Havárie v Baia Mare • Použití kyanidu představuje velice rizikový proces, příkladem může být katastrofální zamoření Dunaje kyanidy a těžkými kovy, při havárii v rumunském Baia Mare. • V noci z 30.1.2000 se protrhla hráz držící 100 000 m3 kontaminované vody (cca. 100 tun kyanidu). Tato kontaminovaná voda se přelila přes pole až do řeky Somes. Znečištěná voda nakonec dosáhla až do řeky Tisy a Dunaje.

 8. - Mapka ukazující polohu Baia Mare, řeku Someş která byla znečištěna jako první, následně řeka Tisa, která proudí až do Dunaje. http://maps.google.cz

 9. Ekologický dopad • Kontaminovanou vodou byly znečištěny dodávky pitné vody pro 2,5 milionů Maďarů. - Těžké kovy, které unikly společně s kyanidem, mají dlouhodobý negativní vliv na životní prostředí. - V některých místech je stále koncentrace kyanidu 20-50 krát vyšší než je povoleno.

 10. Na řece Tise byl vyhuben prakticky všechen vodní život. Dále na jih (Srbsko), to bylo kolem 80%. Není všechno zlato, co se třipytí... http://www.manager-magazin.de/images/image-83436-galleryV9-enwl.jpg http://www.glogster.com/media/4/31/45/72/31457231.jpg • http://www.theecologist.org/News/news_round_up/624092/hungary_toxic_spill_could_be_worse_than_baia_mare_cyanide_disaster.html • http://cysdecology.wikispaces.com/2000-The+Baia+Mare+cyanide+spill+in+Romania

 11. Zdroje • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato • http://en.wikipedia.org/wiki/2000_Baia_Mare_cyanide_spill • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanid_draseln%C3%BD • http://www.nom.wz.cz/KOVY/zlato.htm • http://www.theecologist.org/News/news_round_up/624092/hungary_toxic_spill_could_be_worse_than_baia_mare_cyanide_disaster.html • http://cysdecology.wikispaces.com/2000-The+Baia+Mare+cyanide+spill+in+Romania