li kisel veri modeli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İlişkisel Veri Modeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
İlişkisel Veri Modeli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

İlişkisel Veri Modeli - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Veri Modeli. Kavramsal veri modeli (ODL, E/R). Mantıksal Model (İlişkisel Model). Fiziki Model. Grafikler (E/R). tablolar. Fizİki dosya yapıları. İlişkisel Modelin Kısa Tarihi. E.F.Codd tarafından 1970’de önerilmiştir İlk sistemler: System R

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İlişkisel Veri Modeli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
li kisel veri modeli1
İlişkisel Veri Modeli

Kavramsal veri modeli

(ODL, E/R)

Mantıksal Model

(İlişkisel Model)

Fiziki Model

Grafikler (E/R)

tablolar

Fizİkidosya yapıları

li kisel modelin k sa tarihi
İlişkisel Modelin Kısa Tarihi
 • E.F.Codd tarafından 1970’de önerilmiştir
 • İlk sistemler:
  • System R
  • INGRES
 • İlk uygulamalar
  • Peterlee Relational Test Vehicle
  • İlk ticari sistemler (1970’lerin sonu)
kavramlar
Kavramlar
 • İlişki (relation)- satır ve sütunlardan oluşan ikiboyutlu tablo
 • Özellik (attribute)-ilişkinin adlandırılmış sütunu
 • Alan (domain)- bir veya birkaç özelliğin ala bileceği değerler kümesi
 • Satır (tuple)- ilişkideki bir satır
 • Derece(değree)- ilişkinin özellikleri sayısı
 • Satırlar sayısı(cardinality)
 • İlişkisel Veritabanı(relational database)- normalleştirilmiş ilişkiler kümesi
li kilerin matematiksel anlam
İlişkilerin matematiksel anlamı
 • D1 ve D2 kümeleri D1={2,4} D2= {1,3,5}
 • Kartezyen çarpımı D1xD2

D1xD2={(2,1),(2,3),(2,5),(4,1),(4,3),(4,5)}

Kartezyen çarpımın her bir altkümesi ilişkidir

Örn., R={(x,y) |xD1, y D2, ve y=1} gibi

tanımlanan bir R ilişkisi R={(2,1),(4,1)} olabilir

S={(x,y) |xD1, y D2, ve x=2y} ilişkisi için

R={(2,1)}

emalar
Şemalar
 • İlişkisel şema:

İlişki adı + özellik adları

    • Branch(Address, Tel_No,Fax_No)

veya alan ve özellik adları çiftleri kümesi

  • {A1:D1, A2:D2 ,…, An:Dn}
 • R ilişkisi n-sayıda satırlar kümesidir:

{A1:d1, A2:d2 ,…, An:dn}

Burada d1 D1, d2 D2, dnDn

 • Veri Tabanı Şeması
  • İlişkisel şemalar kümesi
    • Branch(Address,Tel_No,Fax_No)
    • Staff(Name, Address, Phone)
rnekler
Örnekler
 • İlişkisel şemanın örneğiR(A1,…,Ak),uygun alanlardan değerler alan k özellikli ilişkidir.
 • Veri tabanı şemasının örneğiR1(…), R2(…),…, Rn(…),uygun ilişkisel şema örneklerinden oluşmaktadır
veritaban n n g ncellenmesi
Veritabanının güncellenmesi

Veri Tabanı, veri tabanının o andaki durumunu saklar

Verilerin güncellenmesi:

1) satır ilave etme

2) satır silme

3) satırda özelliğin değiştirilmesi

Verilerin güncellenmesi, yani veritabanı örneğinin değişmesi çok sıkı rastlanan işlemdir

Şema ise çok daha az değişime uğrar.

li kilerin zellikleri
İlişkilerin özellikleri
 • İlişkinin diğer ilişki adlarından farklı olan bir adı vardır
 • İlişkinin her hücresi kesin olarak tek (atomik )değer içermelidir
 • Her özelliğin farklı adı vardır
 • Özelliğin değerleri aynı alandan olmalıdır
 • Özelliklerin sırasının önemi yoktur
 • Her satır farklıdır. Tekrarlanan satırlar olamaz
 • Satırların sırasının önemi yoktur. (ama uygulamalarda bunun verimliliğe büyük etkisi ola bilir)
anahtarlar
Anahtarlar
 • Genel anahtar (superkey)

ilişki dahilinde satırı eşsiz tanımlayan özellik veya özellikler kümesi

 • Basit anahtar- yalnız bir özellikten oluşan anahtar
 • Karmaşık anahtar- birkaç özellikten oluşan anahtar
 • Aday anahtar (candidate key)-Altkümesi genel anahtar olmayan genelanahtar, başka değişle, her hangi biçimde parçalandığı zaman anahtarlık özelliğini kaybeden karmaşık anahtar; her bir basit genel anahtar aday anahtardır.
 • Birincil anahtar-Aday anahtarlar içinden seçilmiş aday anahtar
 • Yabancı anahtar-Bir ilişkinin , başka bir ilişkinin aday anahtarı ile eşleşen özellik veya özellikler kümesi
anahtarlar devam
Anahtarlar (devamı)
 • Aday anahtarın özellikleri:

eşsizlik- her bir satır için eşsiz değer alması;

küçülmezlik- karmaşık aday anahtarın her hangi altkümesinin anahtar özelliği yoktur

 • Birincil anahtarın özellikleri:
  • Özellikler kümesi en küçük olmalı;
  • değerlerinin değişme olasılığı düşük olmalı;
  • eşsizlik özelliğini kaybetme olasılığı düşük olmalı
  • ismi çok sayıda karakterle ifade edilmemeli;
  • kullanıcı tarafından kolay kullanıla ve anlaşıla bilir olmalı;
  • satır için anlam ifade etmeli
li kisel b t nl k relational ntegrity
İlişkisel Bütünlük (relational İntegrity)
 • Boş (Null) değerler
  • Özelliğin, verilmiş satır için uygulana bilmeyen veya şuan belli olmayan değerini ifade eder
 • Varlık bütünlüğü (Entity İntegrity)
  • Taban ilişkide birincil anahtar özelliği boş değer alamaz
 • Erişimsel Bütünlük (Referential İntegrity)
  • İlişkide yabancı anahtar varsa, bu anahtarın değeri, ana ilişkinin her hangi bir satırındaki aday anahtarının değerine eşit olmalı veya boş değer almalıdır
 • Sınırlamalar
  • Kullanıcılar veya veri tabanı yöneticisi tarafından belirlenmiş kurallar