Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Införande av Picsara 10.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Införande av Picsara 10.2

Införande av Picsara 10.2

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Införande av Picsara 10.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Införande av Picsara 10.2

  2. Oslo Universitetssjukhus • Ett av Scandinaviens största sjukhus • > 20 000 anställda • Budget på 18 mdkr • Aktiva på ca 40 platser • 900 000 patientbesök • Ögonavdelningen • 60 läkare • Forskning & Utveckling • Utbildning

  3. Målbild – Effekthemtagning - Förväntningar • Centralisering! • Tidsbesparingar! • Patientsäkerhet! • Valfrihet!

  4. Projektet – Införande av Picsara 10.2 (fas 1) • April 2014 – Maj 2014 • 240 st användare (full users + read) • 7 + 1 st integartioner • Ny infrastruktur (MTU-net) • Utbildning • Utrullning • Gå i drift • Agilt arbetssätt • Arbetade med tre paralella spår • Integration • Infrastruktur • Verksamhet • Korta avstämningar och transparense • Tydliga delmål

  5. Optos 200Tx Picsara Watch folder DICOM file Picsara Server Vantage pro Error folder Dicom Server Integration (Mirth) Web Services

  6. Nästa steg för projektet • Avslutning innan sommaren • OUS fokus på införande av DIPS • Uppstart fas 2 under oktober • Validering av fas 1 • Full anslutning mot DIPS • Integrationsarbete med 10 nya integrationer • Målet = Heltäckande lösning för Ögonavdelningen Initiera arbetet med att utöka den fratagna lösningen inom ramen för hela OUS verksamhet för bilddiagnostik

  7. Framgångsfaktorer • Nära sammarbete med kund • Sammarbete med leverantörer av MTU • Erfarenhet av införandeprojekt • Verksamhets kompetens • Öppen dialog • Stabil och modern version av Picsara