4957606
Download
1 / 40

???? ???????? ??????? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ? ??? - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

نسبت ارتباطات متخصصین درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای با بهبود وضعیت ساخت و ساز. بررسی های میدانی در شهرهای ساری، آمل و پل سفید. شهرداری. مسکن و شهرسازی. نظارت و مدیریت. کمیسیون ها. نظام مهندسی. شهرساز. فرایند های ساخت و ساز. تولید کننده مصالح ساختمانی. معمار. کارفرما.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ???????? ??????? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ? ???' - seven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4957606

نسبت

ارتباطات متخصصین

درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای با

بهبود وضعیت ساخت و ساز

بررسی های میدانی در شهرهای ساری، آمل و پل سفید


4957606

شهرداری

مسکن و شهرسازی

نظارت و مدیریت

...

...

کمیسیون ها

نظام مهندسی

...

...

...

...

شهرساز

فرایند های ساخت و ساز

تولید کننده مصالح ساختمانی

معمار

کارفرما

مهندس مجری

...

مالک

مصالح فروش عمده

مهندس عمران

بهره برداران

کارگر فنی

بهره برداری

تدارکات

اجرا

عزم

طراحی

مصالح فروش خرد

سرمایه گذار

مهندس مکانیک

کارگر ماهر فنی

بنگاه معاملاتی

اقدام گران

وارد کننده مصالح

کارگر غیرماهر

مهندس برق

...

...

...

بانک ها و موسسات پولی

...

...

سرپرست کارگاه

کارفرما

جامعه محلی

نظارت و مدیریت

...

...

...

مهندس ناظر


4957606

چه خوب شد

که سوراخ اونطرف قايقه ...

قایق مان را تا کجا تعریف کنیم؟ چه کسانی همسفر ما هستند؟


4957606

؟

فرض کنیم دریافتیم که درون چرخه معیوبی فعالیت می کنیم و این چرخه چندین فعال و کنشگر دیگر غیر شما دارد، شما چه می کنید؟

از ما کاری بر نمی آید بگذار چرخه معیوب بچرخد.

می توانیم دیگران را فقط آگاه کنیم.

نقش خودمان را در این عیب کاهش دهیم.

به دنبال راه حل بگردیم.

می ترسیم کارمان را از دست بدهیم.

...


4957606

کمیسیون ها

مهندس مجری

نظام ناظر

نظام مهندسی

کارفرما

؟

موسسات مالی

عوامل کلیدی در بهبود

ساخت و ساز

معمار

شهرداری

شهرساز

مسکن و شهرسازی

سرمایه گذار

مشاور طرح جامع

کارگر فنی

مهندس عمران

...

کارگر ساختمانی غیرماهر

مصالح فروش


4957606

32 مهره

7 نت

2 نفر

کدامیک از این پدیده ها پیچیده ترند؟ چرا؟

1000 قطعه


4957606

از عوامل کلیدی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز

بهبود فضای ارتباطی

ارتقاء

ساخت و ساز

ارتباطات متخصصین(درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای)


4957606

فضای ارتباطی در فرایند ساخت و ساز با چه اهدافی شکل می گیرد؟

یادگیری و ارتقای دانش فردی

فضای

ارتباطی

به اشتراک گذاشتن دانش و ارتقای دانش جمعی

مذاکره برای

اقدام


4957606

قلمروهای ارتباطی متخصصین در فرآیند ساخت و ساز

سایر تخصص‌ها

(شهرساز، معمار،

تاسیسات و ...)

کارگاه ساختمانی به مثابه فضای یادگیری

ارتباط میان‌رشته‌ای

  • ارتباط

  • درون‌رشته‌ای

هر یک از تخصص‌های دخیل در ساخت‌و‌ساز

عزم، طراحی،

تدارکات، اجرا،

بهره‌بردار

سایر متخصصین

هم‌رشته

  • ارتباط

  • میان دست‌اندرکاران

  • مختلف

  • ساخت‌و‌ساز


4957606

نمونه ای از فضای ارتباطی در ساخت و ساز با هدف یادگیری

ما خانوادگی جوشکار هستیم. پدرم پنجاه سال است که در این شغل است. من در کنار او کار را یاد گرفتم.

مصاحبه با یک جوشکار در شهر آمل، 4 بهمن ماه 1390

مرحوم پدر من معمار بود و خود من از بچگی پیش ایشان کار می‌کردم. از زمانی که من سنگینی یک آجر را حس کردم، ساختمان جای بازی من بود و من در آنجا شاگردی می کردم، من به این شاگردی افتخار می کنم و از آن بسیار آموختم.

مصاحبه با مهندس قربانی در شهر ساری، 6 بهمن ماه 1390


4957606

نمونه هایی از فضای ارتباطی در ساخت و ساز با هدف یادگیری

من از سن ده ‌سالگی در کارگاه حضور داشتم. این افتخار را داشتم که پدرم بنا بود و ادبیات صحبت با دیگران را از همان موقع یاد گرفتم. یکی از هنرهایی که پیش پدرم یادگرفتماینکه با هرکسی با زبان خودش صحبت کنیم.

مصاحبه با مهندس پریش در شهر ساری، 3 بهمن ماه 1390

در این‌ پروژه بازسازی روز اول یکی از مهندسین عمران را آوردم و برای بارگذاری بر روی آن و ایجاد تغییرات در سقف با او مشورت کردم و راهکارهای لازم را از او پرسیدم.

مصاحبه با مهندس قربانی در شهر ساری، 6 بهمن ماه 1390


4957606

ساخت و ساز از منظر فضای ارتباطی با هدف یادگیری

فضای یادگیری و ارتقای دانش فردی

فرایند ساخت و ساز


4957606

نمونه ای از فضای ارتباطی در ساخت و ساز با هدف انتقال آگاهی

نیروهایی هستند که سال‌های سال است در تیم من کار می‌کنند و آموزش دیده خود من هستند. چون سال‌ها است که با من کار می‌کنند، در تمامی کارها از آن‌ها استفاده می‌کنم.

مصاحبه با معمار با سابقه در شهر ساری، 6 بهمن ماه 1390

متأسفانه سیستم آموزشی ما ایراد دارد، من بخشی از دانشجویان خودم را به کارگاه می آورم و در اینجا آموزش می‌دهم.

مصاحبه با مهندس عمران با سابقه در شهر ساری، 3 بهمن ماه 1390


4957606

ساخت و ساز از منظر فضای ارتباطی با هدف انتقال آگاهی

فضای آموزشی مشارکتی و ارتقای دانش جمعی

فرایند ساخت و ساز


4957606

فضای ارتباطی با هدف مذاکره برای اقدام

مذاکره برای اقدام طبیعی ترین راه برای ارتباط

ما باید قبول کنیم که شکل ساخت‌و‌ساز در کشور ما به گونه‌ای است که بخشی از کارمان قانع کردن کارفرماست.

مصاحبه با مهندس عضو دفتر نمایندگی ساری، 3 بهمن ماه 1390


4957606

ساخت و ساز از منظر فضای ارتباطی با هدف مذاکره برای اقدام

تعامل سازنده و رضایت دوطرفه

فرایند ساخت و ساز


4957606

آسیب شناسی فضای ارتباطی میان دست اندکاران ساخت و ساز در استان مازندران

دو نظرسنجی


4957606

نظرسنجی دست اندکاران ساخت و ساز در استان مازندراناول


4957606

یک نظرسنجی از 165 مهندس عمران استان مازندران

؟

مهمترین مشکلات شما به عنوان یک مهندس عمران، در زمینه فعالیتی خود، در استان مازندران چیست؟

مشکلات حقوقی

مشکلات نیروی انسانی

مشکل تجهیزات و مصالح

مشکلات میان تخصصی


4957606

نتایج استان مازندران نظرسنجی از 165 مهندس عمران استان مازندران

نظرسنجی گروه پژوهش

ارتباط میان تخصصی و وجود نیروی انسانی ماهر با تجربه 60 درصد دغدغه مهندسین عمران استان را تشکیل می دهد.


4957606

یک نظرسنجی از 165 مهندس عمران استان مازندران

؟

شما برای رفع نگرانی خود، چه اقداماتی انجام داده اید که آنها را توصیه می کنید؟

هماهنگی با سایر فعالیت ها

کسب دانش بیشتر

ارائه ی ایده ها خلاق


4957606

نتایج استان مازندران نظرسنجی از 165 مهندس عمران استان مازندران

نظرسنجی گروه پژوهش

فقط 24 درصد از مهندسین عمران هماهنگی با سایر فعالیت ها را عامل رفع نگرانی خود می دانند.


4957606

مقایسه نتایج دو سوال استان مازندران

عدم هماهنگی میان خواسته و اقدام


4957606

نظرسنجی استان مازندران دوم


4957606
پرسش اول: استان مازندران آيا در جهت بهبود محله يا شهر ساري از طرف متصديان امور شهري از شما يا افراد صاحب نام محله نظر خواهي شده است ؟

جامعه 350 نفر (نظر سنجی پژوهش مهندس پاکدامن)


4957606
پرسش دوم: استان مازندران به نظر شما آيا مشاركت شما در فرايند تهيه، تصويب و اجراي طرح مهم و اساسي است ؟

جامعه آماری 350 نفر (نظر سنجی پژوهش مهندس پاکدامن)


4957606
شکاف میان خواسته جامعه و وضع موجود

ضعف در شکل گیری فضای ارتباطی مناسب


4957606

کم توجهی به فضای ارتباطی در فرایند

ساخت و ساز باعث شکل گیری برداشت ها و اقدامات فردی گردیده است.

تکروی در ساخت و ساز


4957606

ارزیابی فرایند فضای ارتباطی در ساخت و سازهای معاصر استان مازندران

در 7 مصاحبه با متخصصین و مردم در شهرهای ساری، آمل و پل سفید


4957606

مصاحبه اول از هفت مصاحبه فرایند

صاحب سرمایه نیروهای دخیل در ساخت‌وساز را اجیر می‌کند.

نظر یکی از شرکت کنندگان دومین کارگاه هم اندیشی، بابلسر 7دیماه 1390

مصاحبه دوم از هفت مصاحبه

در استان مازندران آن شرایط ایده‌ال نیست، که کارفرما از معمار اطاعت کند.

مصاحبه در آمل، نظر یک معمار، بهمن ماه 1390


4957606

مصاحبه سوم از هفت مصاحبه فرایند

در صورت مخالفت کارفرما با نظر منِ طراح، اگر به پول آن احتیاج داشته باشم، مثل خیلی افراد دیگر آن‌را قبول می‌کنم ولی اگر نیاز نداشته باشم و نخواهم وجدانم را زیر سوال ببرم اصلا آن کار را انجام نمی‌دهم.

مصاحبه در آمل، نظر یک معمار، بهمن ماه 1390


4957606

مصاحبه چهارم از هفت مصاحبه فرایند

نظام مهندسی یک چیز اضافی است.نقشه هایی که خودمان کشیده ایم را فقط پول می گیرند و امضا می کنند.

گفتگو با مردم پل سفید، آذر ماه 1390

مصاحبه پنجم از هفت مصاحبه

من با متخصصین جوان ها راحتر می توانم کار کنم، چون راحتر از حرف من اطاعت می کنند.

گفتگو با یک کارفرما در شهر ساری، آذر ماه 1390


4957606

مصاحبه ششم از هفت مصاحبه فرایند

در یک فرایند ساخت‌وساز کارفرما می‌گفت، من همه جا به حرف شما گوش دادم، حالا اینجا شما به حرف من عمل کنید، وگرنه برای آن مبلغی پرداخت نمی‌کنم.

مصاحبه در آمل، نظر یک معمار، بهمن ماه 1390


4957606

مصاحبه هفتم از هفت مصاحبه فرایند

مهندس برق می‌پرسیم چرا هنگام کشیده شدن لوله‌های خرطومی سر ساختمان نرفتی؟ پاسخ می‌دهد که خبر نداشتم.

مصاحبه با مهندس پریش، ساری، بهمن ماه 1390


4957606

یک نظرسنجی در رابطه با مشارکت مردم در وضعیت محله و شهر در ساری


4957606
در جهت بهبود محله يا شهر شما مردم در وضعیت محله و شهر در ساری(ساری) در كداميك از موارد زير از شما نظر خواهي شده است ؟

جامعه آماری 350 نفر (نظر سنجی پژوهش مهندس پاکدامن)

در 70 درصد موارد اصلا فضای ارتباطی شکل نگرفته و در 18 درصد به علت کمک مالی بوده است.


4957606

؟ مردم در وضعیت محله و شهر در ساری

ارتباط میان شخصیت های حقیقی و حقوقی

دست اندرکار در ساخت و ساز با چه نگاهی شکل می گیرد؟

همکاری برپایه منفعت مشترک

بی تفاوت

همکاری و یادگیری مداوم و توامان

حذف


4957606

آسیب های فضای ارتباطی مردم در وضعیت محله و شهر در ساری

بی توجهی و عدم احساس نیاز

ارتباط با هدف یادگیری

ارتباط با هدف اشتراک دانش و آموزش

بی توجهی و فقدان صبوری

ارتباط با هدف مذاکره برای اقدام

ارتباط آمرانه و بدلی


4957606

چگونه می توان مردم در وضعیت محله و شهر در ساریارتباط صوری در

ساخت و ساز را به ارتباط سازنده ارتقا داد؟

andishe.iranshahr@yahoo.com


ad