Seuraratamestarikurssi
Download
1 / 26

Seuraratamestarikurssi - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Seuraratamestarikurssi. KURSSIN SISÄLTÖ Tarkoitus Ratamestarityön perusteet ja perustiedot Suunnistusradat Ratamestarityön eteneminen Radan laadinta (ryhmätyö). Kurssin tarkoitus ja tavoitteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seuraratamestarikurssi' - seth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seuraratamestarikurssi

Seuraratamestarikurssi

Seuraratamestarikurssi

KURSSIN SISÄLTÖ

 • Tarkoitus

 • Ratamestarityön perusteet ja perustiedot

 • Suunnistusradat

 • Ratamestarityön eteneminen

 • Radan laadinta (ryhmätyö)


Kurssin tarkoitus ja tavoitteet

Seuraratamestarikurssi

Kurssin tarkoitus ja tavoitteet

Kurssi on suunnattu ennen kaikkea aloitteleville ratamestareille. Myös kokeneempien iltarastien järjestäjien on hyvä osallistua kurssille, sillä AINA on jotakin uutta opittavaa.

Toiminnassa aikaisemmin mukana olleiden kokemus järjestelyistä on oiva apu aloittelevien ratamestareiden alkutaipaleella.

Kurssin tavoitteena on selvittää suunnistuksen ratamestarityön peruskäsitteet ja –tiedot niin, että osanottajat voivat toimia ratamestareina:

Þiltarasteilla

Þseurakilpailuissa

Þseuran harjoituksissa

Þnuorten suunnistuskoulussa

Þratamestariryhmän jäseninä esim. kansallisissa kilpailuissa

Ratamestarikurssi edesauttaa myös suunnistuksen kokonaisvaltaisempaan hahmottamiseen — suunnistustehtävää on helpompi analysoida opittujen taitojen ansiosta.


Ratamestarity n perusteet ja perustiedot

Seuraratamestarikurssi

Ratamestarityön perusteet ja perustiedot

”Älä toimi luvattomasti tai luulon varassa, vaan varmista ja tiedä”

Ratamestarin tulee tuntea:

ÞKeskeiset suunnistuksen lajisäännöt

·LUVUT D ja E (lajisäännöt 2004)

ÞMaaston käytön luvat: maanomistajat, metsästysseurat, tiekunnat ym.

·Suunnistaja ei saa aiheuttaa vahinkoa maastolle

·Rastien rakentamiselle ja maaston käytölle on kysyttävä maanomistajien lupa

·Maastossa liikkumista voidaan rajoittaa viranomaisten määräyksin

·Liitto, alue tai järjestäjä voi määräajaksi kieltää tai rajoittaa liikkumista maastossa ennen kilpailua (kilpailu– ja harjoituskielto)

·Järjestäjän on huolehdittava tapahtumassa käytettyjen alueiden siivouksesta ja kunnostuksesta välittömästi tapahtuman päätyttyä

ÞYmpäristökysymykset: riista-alueet, kulutukselle arat maastot, luonnonsuojelualueet, asutukset, viljelykset, poronhoito ym.


Suunnistusradat

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat

”Rata on rastivälien summa” 

Tärkeimmät edellytykset onnistuneille radoille:

ÞSopiva maasto

·Ratamestari käyttää hyväkseen maaston parhaiten suunnistukseen soveltuvat alueet ja ottaa samalla huomioon kilpailijoiden taitotason ja eri sarjojen vaatimukset

 • Hyvä kartta

  · Radat on voitava laatia ilman, että sattuma pääsee vaikuttamaan kilpailijoiden suoritukseen.

  Kartan avulla suunnistaja

  ·tekee taitonsa ja etenemiskykynsä mukaiset luotettavat reitinvalinnat

  ·arvioi kulkukelpoisuuden vaikutuksen

  · toteaa polkuverkoston ja yksittäisten polkujen esiintymisen

  Ratamestarin ei pidä sijoittaa rasteja kartan puutteellisesti kuvatuille alueille

  ÞPätevä ratamestari


Suunnistusradat rastipisteet

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / rastipisteet

Rastipisteet:

 • Aloittelijoiden rastit sijoitetaan suuriin kokoaviin kohteisiin

 • Harrastelijoiden rastit sijoitetaan pienempiin kohteisiin ison tukipisteen tuntumaan, takana sopiva pysäyttävä kohde

 • Aloittelevien kilpailijoiden rastit voidaan sijoittaa suurien tukipisteiden etupuolelle ja kohteet voivat olla tarkkuutta vaativia

 • Kokeneiden kilpailijoiden rastipisteiksi valitaan pieniä ja vaativia kohteita

 • On vältettävä rastin sijoittamista pieneen yksittäiseen maastonkohtaan, jota lähestyttäessä ei ole kartanlukukohteita. Syntyy "Bingorasti"

 • Rastin sijainti on voitava osoittaa yksiselitteisesti kartan ja rastimääritteen avulla

 • Rastin sijoittamista vihreälle alueelle on vältettävä

 • Rinnerastit ovat yleensä vaativia

 • Rastin läheisyydessä pitää karttakuvan ja maaston täsmätä prikulleen. Ellei täsmää, valitaan toinen rastipiste


Suunnistusradat rastiv lit

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / rastivälit

Rastivälit

Hyvä ratakokonaisuus rakentuu erityyppisistä rastiväleistä:

 • kartanlukuväli

  • Pienipiirteinen maasto ilman selviä kulku-uria ja suuria tukipisteitä

  • Useita peräkkäisiä samantyyppisiä kartanlukuvälejä tulisi välttää

 • reitinvalintaväli

  • Erilaisia vaihtoehtoisia etenemisreittejä

  • sisältää vähintään 2-3 vaihtoehtoa sekä näiden yhdistelmiä

  • huomioitava kulku-urat, maaston muodot, tukipisteet jne.

 • siirtävä rastiväli

  • Uuteen tilanteeseen ohjaava apuväli

 • yhdistävä rastiväli

  • Kauttakulkuväli suunnistuksellisesti vähäarvoisen alueen läpi. Yhdistää maaston parhaat alueet


Suunnistusradat eri taitotasojen radat

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / eri taitotasojen radat

Eri taitotasojen radat

Harrastesuunnistuksen kohderyhmänä ovat:

 • Aloittelijat

 • Kuntosuunnistajat

 • Aktiiviset harrastajat

 • Kilpakuntoilijat

 • Kilpasuunnistajat

  • Harrastesuunnistuksen tehtävänä on tarjota miellyttäviä suunnistuselämyksiä osallistujille.

  • Pääsääntöisesti radat suunnitellaan aloittelevien tarpeet huomioiden, kuitenkin niin, että myös kokeneemmille suunnistajille tarjotaan haasteellisia suunnistustehtäviä.

   On kuitenkin muistettava, että "helppo rata ei ole koskaan liian helppo!"


Suunnistusradat ratasuunnittelu

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / ratasuunnittelu

Ratasuunnittelussa tulee tarkastella tehtävää osa-alueittain:

 • maasto

 • kartta

 • rastivälit

 • rastit

  Periaate on helposta vaikeaan kaavion mukaan:

 • A- rata Pisin ja vaativin. Korkea taidon vaatimustaso.

 • B- rata Lyhyempi ja helpompi. Melko korkea taidon vaatimustaso

 • C- rata Lyhyt ja helpohko. Kohtuullinen / helpohko taidon vaatimustaso

 • D-rata Lyhyin ja helpoin. Helppo taidon vaatimustaso

  Ratamestarin aikaansaannos on ratkaisevassa asemassa, kun aloittelija tekee ratkaisun siitä, jatkaako hän liikuntaharrastusta rastien parissa. Tämä on tärkeää muistaa!


Suunnistusradat aloittelevien radat

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / aloittelevien radat

D-rata aloitteleville ja lapsille (PR 1 eli perusrata 1):

Helppojen ratojen periaatteet pätevät sekä lapsille että varttuneille.

Päätavoitteena on kannustaa aloittelevia jatkamaan lajin parissa.

Radan pitää olla helppo olematta yksitoikkoisen ikävä.

Perustana iltarastien helpoimmalle radalle sekä RR– (PR 1) ja TR-radoille (PR 2)

Radan pituus 1-2 km


Suunnistusradat aloittelevien radat1

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / aloittelevien radat

D-rata / maasto:

Rata suunnitellaan alueelle, jossa on paljon teitä, polkuja ja peltoja

Alueella on oltava helposti havaittavat rajat, esim. tiet, vesistöt, pellot

Mäkistä maastoa pitää välttää. Aloittelijaa ei pidä ”kiusata käyrillä”.

Maaston tulisi olla helppokulkuista ja näkyvyydeltään hyvää — suunnistushan on hauskaa.

On myös hyvä, jos aloitteleva selviää radaltaan kuivin jaloin.

Aloittelevien mahdolliseen maaston tuntemukseen ei ratasuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota

D-rata / kartta:

Kartan pitää olla ajantasainen: aloitteleva ei pysty toteamaan kartan puutteita

Suurimittakaavainen kartta on suotava (1:10 000)

Kartan pitää olla helppolukuinen

Mittakaavan pitää olla näkyvissä


Suunnistusradat aloittelevien radat2

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / aloittelevien radat

D-rata / rastivälit:

Välien pitää olla niin helppoja, että kaikki suoriutuvat niistä. Reitinvalinta ohjaa kulun teitä, polkuja, linjoja yms. pitkin.

Lähtö sijaitsee kulku-uralla

Lyhyitä välejä, karttatuntuma säilyy parhaiten

Lapsille ei kompassisuunnalla kuljettavia välejä— aikuisille 200-300 m.

Rastivälit voivat olla samanpituisia

Ei ristiratoja

Rastiväli ei saa houkutella kielletyille alueille (pihamaat ym.)

Ei käyräsuunnistusta


Suunnistusradat aloittelevien radat3

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / aloittelevien radat

D-rata / rastit:

Rastikohteet suuria ja helposti havaittavia

Rasti kulku-uralla tai hyvin siltä näkyvissä

Vaihtelevia kohteita

Tarkkaa suunnistusta vaativia kohteita ei pidä käyttää

Rastilippu selvästi näkyville

Rastinmääritteet lyhyitä ja selkeitä (tekstimääritteet)


Suunnistusradat aloittelevien radat4

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / aloittelevien radat


Suunnistusradat helpohko rata

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / helpohko rata

C-rata

Helpohko rata aikuisille aloitteleville (perusrata 2)

hieman pidempi ja vaativampia suunnistustehtäviä sisältävä kuin D-rata

osanottajien taitotaso ja fyysinen kunto vaihtelevat suuresti

Rata suunnitellaan alueelle, jossa on paljon teitä, polkuja ja peltoja

Alueella on oltava helposti havaittavat rajat, esim. tiet, vesistöt, pellot

Mäkistä maastoa pitää välttää. Aloittelijaa ei pidä ”kiusata käyrillä”.

Maaston tulisi olla helppokulkuista ja näkyvyydeltään hyvää — suunnistushan on hauskaa.

On myös hyvä, jos aloitteleva selviää radaltaan kuivin jaloin.

Radan pituus noin 2-3 km


Suunnistusradat helpohko rata1

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / helpohko rata

C-rata / maasto ja kartta

Maasto voi olla hieman vaativampi kuin D-sarjassa. Suunnistus perustuu kuitenkin vielä pintakuvioihin.

Rastin takana ja läheisyydessä pitää olla pysäyttävä maastonkohta

Ei koskaan vaativamman tason rastia vasta-alkajien radalla

C-rata / rastivälit

Välien pitää olla niin helppoja, että kaikki suoriutuvat niistä. Reitinvalinta ohjaa kulun teitä, polkuja, linjoja yms. pitkin.

Lähtö sijaitsee mielellään kulku-uralla

Lyhyitä välejä, karttatuntuma säilyy parhaiten

Kompassisuunnalla kuljettavia välejä joiden pituus 200 - 300 m.

Rastivälit voivat olla samanpituisia

Ei ristiratoja

Rastiväli ei saa houkutella kielletyille alueille (pihamaat ym.)

Ei käyräsuunnistusta


Suunnistusradat helpohko rata2

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / helpohko rata

C-rata / rastit

Rastikohteet suuria ja helposti havaittavia

Rasti kulku-uralla tai hyvin siltä näkyvissä

Vaihtelevia kohteita

Tarkkaa suunnistusta vaativia kohteita ei pidä käyttää

Rastilippu selvästi näkyville

Rastinmääritteet lyhyitä ja selkeitä (tekstimääritteet tarvittaessa)


Suunnistusradat helpohko rata3

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / helpohko rata

C-rata ja lasten tukireitti toteutetaan samalla periaatteella


Suunnistusradat kuntoilijan rata

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / kuntoilijan rata

B-rata (perusrata 3 ja vaativampi)

Edellyttää jo kohtuullisen vaativien suunnistustehtävien osaamista

fyysinen kuormitus voi olla kohtuullinen

osanottajien taitotaso ja fyysinen kunto vaihtelevat suuresti

Rata suunnitellaan monipuoliselle maastoalueelle

Rata voi kiertää myös taidollisesti vaativilla alueilla

Mäkistä maastoa ei tarvitse välttää.

Maaston mielellään pääsääntöisesti helppokulkuista ja näkyvyydeltään hyvää — suunnistushan on hauskaa.

Radan pituus 3-5 km


Suunnistusradat kuntoilijan rata1

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / kuntoilijan rata

B-rata / maasto ja kartta

Maasto monipuolista.

Rastin takana ja läheisyydessä ei välttämättä pysäyttäviä maastonkohtia

Radalla tulisi olla joitakin vaativamman tason rasteja

B-rata / rastivälit

Selkeitä, helposti toteutettavia reitinvalintavälejä

Rastivälit vaihtelevan pituisia.

Pitkät (yli 300 m) suuntavälit kulku-urille tai selkeisiin tukipisteisiin mahdollisia

Lyhyitä tarkkuussuunnistusvälejä.

Yksinkertaista käyräsuunnistusta

Juoksunopeutta vaihdellaan helpoilla ja vaativahkoilla rastiväleillä


Suunnistusradat kuntoilijan rata2

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / kuntoilijan rata

B-rata / rastit

Selkeästi kartalta luettavissa, yksiselitteisesti maastossa havaittavissa

Kiviä, jyrkänteitä ja kumpareita voi olla rasteina (kohteen pitää näkyä vähintään 30 m päähän)

Rastit pois kulku-urilta

Rastipiste ja rastilipun sijainti ovat samaa vaikeusastetta kuin rastiväli

Kuvalliset rastinmääritteet


Suunnistusradat kuntoilijan rata3

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / kuntoilijan rata

Helpohko B-rata

Rata voisi olla jonkin verran pidempi kuin kuvassa oleva

Radalla voi olla myös hieman vaativampia rasteja

Perusrataa 3 voi käyttää hieman helpotettuna myös C-radan pohjana


Suunnistusradat haastava aktiivin rata

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / haastava aktiivin rata

A-rata

Pisin ja vaativin kuntosuunnistusrata

Edellyttää jo vaativien suunnistustehtävien hallintaa

Fyysinen vaatimustaso voi olla korkea

Tarjoaa riittävästi suunnistustehtäviä myös kilpasuunnistajille

Rata suunnitellaan monipuoliselle, vaativalle maastoalueelle

Rata kiertää vaativissa suunnistusmaastoissa

Mäkistä maastoa käytetään, jos sitä on tarjolla.

Maasto kulkukelpoisuudeltaan ja näkyvyydeltään monipuolista.

Radan pituus 5 - 7 km


Suunnistusradat haastava aktiivin rata1

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / haastava aktiivin rata

A-rata / maasto ja kartta

 • Maasto monipuolista ja haastavaa.

 • Rastin takana ja läheisyydessä ei aina ole pysäyttäviä maastonkohtia

 • Radalla tulisi olla joitakin vaativimman tason rasteja

  A-rata / rastivälit

 • Haasteellisia, vaativia reitinvalintavälejä

 • Rastivälit vaihtelevan pituisia

 • Pitkät (yli 300 m) suuntavälit

  • ei kuitenkaan ”bingo” -rasteja

 • Tarkkuussuunnistusvälejä

 • Käyräsuunnistusta

 • Juoksunopeutta vaihdellaan helpohkoilla ja vaativilla rastiväleillä


Suunnistusradat haastava aktiivin rata2

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / haastava aktiivin rata

A-rata / rastit

Monipuolisia, myös vaativia rastipisteitä

Rastipisteet kuitenkin selkeästi kartalta ja maastosta havaittavissa

Kiviä, jyrkänteitä, kumpareita voi olla rasteina (kohteen pitää näkyä vähintään 30 m päähän)

Rasteja myös pienipiirteisillä alueilla

Rastipiste ja rastilipun sijainti ovat samaa vaikeusastetta kuin rastiväli

Kuvalliset rastinmääritteet


Suunnistusradat rastit

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / Rastit

Rastit

Sijoittaminen

Rastilippu sijoitetaan kartan ja rastimääritteen osoittamaan maastonkohtaan. Rastilipun tulee olla nähtävissä, kun suunnistaja on saapunut kyseiseen maastonkohtaan. Esimerkiksi kuopparastissa lippu sijoitetaan kuopan reunalle, ei pohjalle

Leimasimet sijoitetaan rastilipun välittömään läheisyyteen.

Numerotunnus (koodi)

Rasteilla käytetään numerotunnusta, jotta suunnistaja tietää käyneensä oikealla rastilla.

Tunnuksena ei saa käyttää pienempää lukua kuin 31, suurempaa kuin 599 eikä lukuja 66, 68, 86, 89, 98, 99, 161 tai 191. Numeroiden tulee olla mustia ja korkeudeltaan vähintään 30 mm (paksuudeltaan 5 mm). Kaikilla rasteilla sama numerokoko.

Rastipukin rakenne

Rastilippu sijoitetaan noin 1 m korkeudelle. Tärkeää on sijoittaa ”Emit” oikein päin telineeseen siten, ettei suunnistajan tarvitse taiteilla pystyäkseen leimaamaan.

Jos leimasin laitetaan riippumaan narun varassa, tulee naru kiinnittää leimasimen paksumpaan päähän


Suunnistusradat ratamestarity n eteneminen

Seuraratamestarikurssi

Suunnistusradat / Ratamestarityön eteneminen

Maastojen käyttömahdollisuudet:

Kohteena olevaan maastoon liittyvien mahdollisten rajoitusten kartoittaminen - ratamestarin teemakartta

Ratojen alustava suunnittelu:

Ratojen ohjaaminen samansuuntaisiin ”käytäviin” teemakartan avulla

Maastotyövaihe

Rastipisteiden valinta ja karttatilanteen varmistaminen

Valvonta

Miten seurassa valvotaan harrastesuunnistuksen ratasuunnittelua?

Ratojen piirtäminen ja painaminen:

Miten radat painetaan ja piirretään, tulostekarttojen teko, käytössä olevat ratamestariohjelmistot

Rastinmääritteet

Rastinmääritteiden tulkinta. Sovitaan siitä, miten rastinmääritteet laaditaan ja missä muodossa ne annetaan suunnistajalle (sanalliset/kuvalliset)

Rastien rakentaminen

Rastirakenteiden yhdenmukaisuus ja laatu, rastilipun ja leimausvälineiden sijoittaminen

Rastien vienti maastoon

Ratapiirrosten ja määritteiden tarkistus


ad