De nye veu centre fra januar 2010
Download
1 / 16

De nye VEU-centre fra januar 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

De nye VEU-centre fra januar 2010. Kontorchef Kirsten Overgaard Bach Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet. Dagsorden. Proces for VEU-centre Hvorfor VEU-centre? Efter etablering af VEU-centre Hvordan får vi det til at lykkes?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De nye VEU-centre fra januar 2010' - seth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De nye veu centre fra januar 2010

De nye VEU-centrefra januar 2010

Kontorchef Kirsten Overgaard Bach

Kontor for livslang læring,

Undervisningsministeriet

KOMPETENCEmidt - 9.december


Dagsorden

Dagsorden

Proces for VEU-centre

Hvorfor VEU-centre?

Efter etablering af VEU-centre

Hvordan får vi det til at lykkes?

VEU-centrene, Rådgivning og vejledning af virksomheder og dens ansatte

KOMPETENCEmidt - 9.december


1 proces for veu centrene

1. Proces for VEU-centrene

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at afdække og vurdere mulighederne for at forny styring og vilkår for udbud af AMU, evt. gennem etablering af kompetencecentre”

(aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, oktober 2007)

”Enighedspapir” – beskrivelse af ny AMU-udbudsrunde samt VEU-centre (12. november 2008)

Politisk aftale om AMU-udbud og VEU-centre (april 2009)

Udbud – august 2009

KOMPETENCEmidt - 9.december


 • Lov vedtaget med ikrafttræden den 1.december 2009. Bekendtgørelsen udstedespr. 1. januar 2010

 • Landet opdeles efter dialog med institutionsforeningerne og parterne –og efter udtalelse fra VEU-rådet - i geografiske områder, hvor der skal placeres 8 – 14 VEU-centre på eksisterende uddannelsesinstitutioner

 • UVM udmelder afgrænsning af geografiske områder til alle AMU-udbydere, som har hjemsted inden for samme geografiske område, om at drøfte og efterfølgende indstille til UVM, hvilken af udbyderne der skal varetage VEU-centerfunktionen

 • På baggrund af AMU-udbydernes indstillinger udpeger ministeren – efter VEU-rådets udtalelse - hvilke AMU-udbydere, der skal varetage de 8-14 VEU-centerfunktioner

KOMPETENCEmidt - 9.december


AMU-udbydere, der skal varetage VEU-centerfunktionerne, anmodes om at etablere et centerråd

Hvert VEU-center udarbejder en handleplan

Bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU-centerfunktionen, indgår en udviklingskontrakt med UVM. VEU-centrets handleplan indgår i grundlaget for udviklingskontakten

Evaluering af AMU-udbuddet og VEU-centerfunktionen – herunder bl.a. ordningens effekt over for uddannelser i udkantsområderne – begyndelsen af 2012

KOMPETENCEmidt - 9.december


2. Hvorfor VEU-centre? anmodes om at etablere et centerråd

 • Brugernes kompetencebehov i centrum

 • Større fokus på kvalitet og effekt af AMU – og FVU/AVU

KOMPETENCEmidt - 9.december


3 efter etablering af veu centre

3. Efter etablering af VEU-centre anmodes om at etablere et centerråd

 • Mere dækkende og målrettet opsøgende vejledning og rådgivning om det samlede VEU-tilbud – bl.a. gennem et effektivt konsulentarbejde

 • Systematisk afdækning af kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder og medarbejdere – bl.a. gennem en slagkraftig analyseenhed

 • Koordinering af almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser, herunder AMU/FVU, gennem et tættere strategisk samarbejde med de øvrige udbydere af VEU – herunder VUC

 • Forbedret viden hos brugerne om eksisterende og kommende uddannelsesmuligheder – bl.a. gennem synlig informations- og markedsføringstiltag

KOMPETENCEmidt - 9.december


 • Koordinering af uddannelsesinitiativer og regionale kommunale initiativer gennem stærkere faglige miljøer, som kan fremstå som seriøse og professionelle samarbejdspartnere i forhold til de regionale og kommunale aktører

 • Mulighed for at trække på erfaringer fra hele landet gennem VEU-centrenes indbyrdes samarbejde og erfaringspolitik

 • Synergi i forbindelse med at uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik knyttes tættere sammen – bl.a. gennem strategiske samarbejder med vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd

 • Bedre ressourceudnyttelse – gennem tættere skolesamarbejde

KOMPETENCEmidt - 9.december


4 hvordan f r vi det til at lykkes

4. Hvordan får vi det til at lykkes? kommunale initiativer gennem stærkere faglige miljøer, som kan fremstå som

 • Alle AMU-udbydere og VUC’er har et ansvar og skal være aktive for at få VEU-centret til at fungere

 • Centerråd

  • sikre at alle de medvirkende institutioner bidrager til at løse VEU-centrets opgave

 • Handleplan

  • prioriterede opgaver og samarbejdsrelationer – diskuteres i centerrådet

KOMPETENCEmidt - 9.december


 • Udviklingskontrakt mellem de enkelte VEU-centre og Undervisningsministeriet

  • handleplanen indgår som et centralt element

  • tydeliggørelse af VEU-centrets indsats i forhold til de prioriterede målsætninger

  • ressourcer

 • Evaluering

  • begyndelsen af 2012

 • Understøtning af VEU-centre

  • rådgivning af virksomheder og medarbejdere

  • redskaber til markedsføring

  • afdækning af behov

  • kompetenceudviklingstilbud

  • profilering af VEU-centre

KOMPETENCEmidt - 9.december


5. VEU-centrene UndervisningsministerietRådgivning og vejledning af virksomheder og dens ansatte

 • Good (best practice) future practice

 • Strategisk funderet kapacitetsopbygning i fase 1 (2010 – 2012) bl.a. med afsæt i evalueringens delkonklusioner om at der:

KOMPETENCEmidt - 9.december


 • Etableres fælles mål og strategier blandt institutionerne i netværkene, og at der skal vælges en organisationsform, som understøtter formål og strategier

 • Etableres organisatoriske løsninger på VEU-området, der tilgodeser både uddannelsesaktørernes og virksomhedernes behov for varige og genkendelige konstruktioner

 • Anvendes tilstrækkelig tid til opbygning af forpligtende samarbejdsstrukturer, og at institutionerne aktivt og begrundet tager stilling til forholdet mellem konkurrence og fælles løsning af samfundsmæssige uddannelsesopgaver og udarbejder strategier herfor

 • Indgås et forpligtende samarbejde også på konsulentniveau, hvilket forudsætter, at der anvendes tid og ressourcer på etablering og løbende vedligeholdelse af samarbejde og tillidsforhold

KOMPETENCEmidt - 9.december


 • Fortsat udvikles en professionalisering og systematisering af kontakten til virksomheder og gennemførelse af virksomhedsrådgivningen, herunder funktionelle registreringssystemer og systematiserede opfølgninger og overleveringer

 • Videreføres et samarbejde om fleksible og integrerede uddannelsesløsninger, som er etableret i netværkene mellem VUC og AMU-udbydere

 • Fortsat vedligeholdes et netværkssamarbejde blandt udbydere af almen voksenuddannelse, erhvervsrettet voksenuddannelse og tredje sektor, hvilket udvider kendskabet til uddannelses- og kursusmuligheder i netværket og kvalificerer rådgivningen af virksomheder og ansatte

KOMPETENCEmidt - 9.december


af kontakten til virksomheder og gennemførelse af virksomhedsrådgivningen, herunder funktionelle registreringssystemer og systematiserede opfølgninger og overleveringerVi forventer med de nye VEU-centre, at vi får et langt mere gennemskueligt uddannelsessystem. De nye centres primære opgave bliver at gøre det lettere for virksomheder og medarbejdere…..Succeskriteriet for DA er, at VEU modsvarer virksomhedernes behov og kommer til at fungere rigtig godt og let i praksis…..Lykkes det, vil det give os en stor samfundsmæssig gevinst….”

(Henrik Bach Mortensen, DA)

”VEU-centrene er en enestående mulighed for at tværinstitutionel strategisk indsats, der kan bidrage til at kræfterne samles om koordination og markedsføring, fælles opsøgende indsats over for arbejdspladser og ansatte m.v. Ligesom intentionen om én indgang for brugerne af den almene og erhvervsrettede VEU skal realiseres. VEU-centre udgør på den måde et strategisk knudepunkt for an øget indsats og aktivitet inden for VEU.”

(Ejner Holst, LO)

KOMPETENCEmidt - 9.december


KOMPETENCEmidt - 9.december af kontakten til virksomheder og gennemførelse af virksomhedsrådgivningen, herunder funktionelle registreringssystemer og systematiserede opfølgninger og overleveringer


Tak for opmærksomheden af kontakten til virksomheder og gennemførelse af virksomhedsrådgivningen, herunder funktionelle registreringssystemer og systematiserede opfølgninger og overleveringer

KOMPETENCEmidt - 9.december


ad