wyk ad 12 regresja liniowa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wykład 12 Regresja liniowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Wykład 12 Regresja liniowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Wykład 12 Regresja liniowa. Materiały dotyczące regresji linowej zostały przygotowane w oparciu o materiały Profesora G. P. McCabe z kursu ,, Applied regression analysis’’ na Uniwersytecie Purdue.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wykład 12 Regresja liniowa' - seth-meadows


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad 12 regresja liniowa
Wykład 12Regresja liniowa
 • Materiały dotyczące regresji linowej zostały przygotowane w oparciu o materiały Profesora G. P. McCabe z kursu ,, Applied regression analysis’’ na Uniwersytecie Purdue.
 • Kurs był przygotowany w oparciu o książkę: Kutner, Nachtsheim, Neter and Li, Applied Linear Statistical Models, (5th ed.)
przyk ad 2
Przykład (2)
 • Zmienna zależna - nachylenie (Y)
 • Zmienna wyjaśniająca - czas (X)
 • wykres
 • dopasowanie prostej regresji
 • przewidywanie przyszłości
sas data step
SAS Data Step

data a1;

input year lean @@;

cards;

75 642 76 644 77 656 78 667 79 673 80 688

81 696 82 698 83 713 84 717 85 725 86 742

87 757 100 .

;

data a1p; set a1; if lean ne .;

sas proc print
SAS Proc Print

proc print data=a1; run;

slide6

OBS YEAR LEAN

1 75 642

2 76 644

3 77 656

4 78 667

5 79 673

6 80 688

7 81 696

8 82 698

9 83 713

10 84 717

11 85 725

12 86 742

13 87 757

14 100 .

sas proc gplot
SAS Proc Gplot

symbol1 v=circle i=sm70s;

proc gplot data=a1p; plot lean*year;

run;

symbol1 v=circle i=rl;

proc gplot data=a1p; plot lean*year;

run;

sas proc reg
SAS Proc Reg

proc reg data=a1;

model lean=year/p r;

output out=a2 p=pred r=resid;

id year;

slide11

Parameter Standard

Variable DF Estimate Error

INTERCEP 1 -61.120879 25.12981850

YEAR 1 9.318681 0.30991420

T for H0:

Parameter=0 Prob > |T|

-2.432 0.0333

30.069 0.0001

slide12

Dep Var Predict

Obs YEAR LEAN Value Residual

1 75 642.0 637.8 4.2198

2 76 644.0 647.1 -3.0989

3 77 656.0 656.4 -0.4176

4 78 667.0 665.7 1.2637

5 79 673.0 675.1 -2.0549

6 80 688.0 684.4 3.6264

7 81 696.0 693.7 2.3077

8 82 698.0 703.0 -5.0110

9 83 713.0 712.3 0.6703

10 84 717.0 721.6 -4.6484

11 85 725.0 731.0 -5.9670

12 86 742.0 740.3 1.7143

13 87 757.0 749.6 7.3956

14 100 . 870.7

struktura danych
Struktura danych
 • Yizmienna odpowiedzi (zależna)
 • Xizmienna wyjaśniająca
 • dla przypadkówi = 1 to n
prosta regresja liniowa model statystyczny
Prosta regresja liniowa – model statystyczny
 • Yi = β0 + β1Xi + ξi
 • Yi wartość zmiennej odpowiedzi dlaitego osobnika
 • Xiwartość zmiennej wyjaśniającej dla itego osobnika
 • ξizakłócenie losowe z rozkładu normalnego o średniej 0 i wariancji σ2
parametry
Parametry
 • β0 – punkt przecięcia z osią Y
 • β1 - nachylenie
 • σ2 - wariancja zakłócenia losowego
w asno ci modelu
Własności modelu
 • Yi = β0 + β1Xi + ξi
 • E (Yi) = β0 + β1Xi
 • Var(Yi|Xi) = var(ξi) = σ2
dopasowane r wnanie regresji i reszty
Dopasowane równanie regresji i reszty
 • Ŷi = b0 + b1Xi
 • ei = Yi – Ŷi , reszta
 • ei = Yi – (b0 + b1Xi)
wykres reszt
Wykres reszt

proc gplot data=a2;

plot resid*year;

where lean ne .;

run;

metoda najmniejszych kwadrat w
Metoda najmniejszych kwadratów
 • Minimalizujemy
 • Σ(Yi – (b0 + b1Xi) )2 =∑ei2
 • Liczymy pochodne względem b0 i b1
 • i przyrównujemy do zera
rozwi zanie
Rozwiązanie
 • Są to równocześnie estymatory największej wiarogodności
slide24

Parameter Standard

Variable DF Estimate Error

INTERCEP 1 -61.120879 25.12981850

YEAR 1 9.318681 0.30991420

Sum of Mean

Source DF Squares Square

Model 1 15804.48352 15804.48352

Error 11 192.28571 17.48052

C Total 12 15996.76923

Root MSE 4.18097

Dep Mean 693.69231

C.V. 0.60271

teoria dotycz ca estymacji 1
Teoria dotycząca estymacjiβ1
 • b1 ~ N(β1,σ2(b1))
 • gdzie σ2(b1)=σ2 /Σ(Xi – )2
 • t=(b1-β1)/s(b1)
 • gdzie s2(b1)=s2 /Σ(Xi – )2
 • t ~ t(n-2)
przedzia ufno ci dla 1
Przedział ufności dlaβ1
 • b1 ± tcs(b1)
 • gdzie tc = t(α/2,n-2), kwantyl rzędu
 • (1-α/2) z rozkładu Studenta z n-2 stopniami swobody
 • 1-α - poziom ufności
test istotno ci dla 1
Test istotności dlaβ1
 • H0: β1 = 0, Ha: β1 0
 • t = (b1-0)/s(b1)
 • odrzucamy H0gdy |t| tc, gdzie
 • tc = t(α/2,n-2)
 • P = Prob(|z| |t|), gdzie z~t(n-2)
t eoria estymacji 0
Teoria estymacjiβ0
 • b0 ~ N(β0,σ2(b0))
 • gdzie σ2(b0)=
 • t=(b0-β0)/s(b0)
 • w s( ), σ2 jest zastąpione przezs2
 • t ~ t(n-2)
przedzia ufno ci dla 0
Przedział ufności dlaβ0
 • b0 ± tcs(b0)
 • gdzie tc = t(α/2,n-2)
 • 1-α - poziom ufności
test istotno ci dla 0
Test istotności dlaβ0
 • H0: β0 = β00, Ha: β0 β00
 • t = (b0- β00)/s(b0)
 • odrzucamy H0gdy |t| tc, gdzie
 • tc= t(α/2,n-2)
 • P = Prob(|z| |t|), gdzie z~t(n-2)
uwagi 1
Uwagi (1)
 • Normalność b0 and b1wynika z faktu, że oba te estymatory można przedstawić w postaci liniowej kombinacji Yi, które są niezależnymi zmiennymi o rozkładzie normalnym.
uwagi 2
Uwagi (2)
 • Na mocy Centralnego Twierdzenia Granicznego, dla dostatecznie dużych rozmiarów prób, estymatory parametrów w regresji liniowej mają rozkład bliski normalnemu, nawet gdy rozkład ξinie jest normalny. CTG zachodzi gdy wariancja błedu jest skończona. Można wtedy stosować opisane na poprzednich slajdach przedziały ufności i testy istotności.
uwagi 3
Uwagi (3)
 • Procedury testowania można zmodyfikować tak aby wykrywały alternatywy kierunkowe.
 • Ponieważ σ2(b1)=σ2 /Σ(Xi – )2, błąd standardowy b1można uczynić dowolnie małym zwiększając
 • Σ(Xi – )2 .
sas proc reg1
SAS Proc Reg

proc reg data=a1;

model lean=year/clb;

slide35

Parameter Standard

Variable DF Estimate Error

Intercept 1 -61.12088 25.12982

year 1 9.31868 0.30991

t Value Pr > |t| 95% Confidence Limits

-2.43 0.0333 -116.43124 -5.81052

30.07 <.0001 8.63656 10.00080

moc dla 1 1
Moc dlaβ1 (1)
 • H0: β1 = 0, Ha: β1 0
 • t =b1/s(b1)
 • tc = t(0.025,n-2)
 • dla α=.05 , odrzucamy H0gdy |t| tc
 • Potrzebujemy znaleźć P(|t| tc) dla dowolnej wartości β1 0
 • gdy β1 = 0, to ``moc’’ wynosi …?
moc dla 1 2
Moc dlaβ1 (2)
 • t~ t(n-2,δ) – niecentralny rozkład Studenta
 • δ= β1/ σ(b1) – parametr niecentralności
 • Musimy założyć pewne wartości dla
 • σ2(b1)=σ2 /Σ(Xi – )2 i n
przyk ad oblicze mocy 1
Przykład obliczeń mocyβ1
 • Załóżmy σ2=2500 , n=25
 • i Σ(Xi – )2 =19800
 • Tak więc mamy σ2(b1)=σ2 /Σ(Xi – )2= 0.1263
przyk adowe obliczenia mocy 2
Przykładowe obliczenia mocy (2)
 • Rozważmy β1 = 1.5
 • Możemy teraz obliczyć δ= β1/ σ(b1)
 • t~ t(n-2,δ),chcemy znaleźć P(|t| tc)
 • Użyjemy funkcji SAS-a która oblicza dystrybuantę niecentralnego rozkładu Studenta.
slide40

data a1;

n=25; sig2=2500; ssx=19800;

alpha=.05; sig2b1=sig2/ssx; df=n-2;

beta1=1.5;

delta=beta1/sqrt(sig2b1);

tc=tinv(1-alpha/2,df);

power=1-probt(tc,df,delta)

+probt(-tc,df,delta);

output;

proc print data=a1;

run;

slide41

Obs n sig2 ssx alpha

1 25 2500 19800 0.05

sig2b1 df beta1 delta

0.12626 23 1.5 4.22137

tcpower

2.06866 0.98121

slide42

data a2;

n=25; sig2=2500; ssx=19800;

alpha=.05; sig2b1=sig2/ssx; df=n-2;

tc=tinv(1-alpha/2,df);

do beta1=-2.0 to 2.0 by .05;

delta=beta1/sqrt(sig2b1);

power=1-probt(tc,df,delta)

+probt(-tc,df,delta);

output;

end;

slide43

title1 'Power for the slope in

simple linear regression';

symbol1 v=none i=join;

proc gplot data=a2;

plot power*beta1;

proc print data=a2;

run;