slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - оп PowerPoint Presentation
Download Presentation
Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - оп

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - оп - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - опитът на КЗК. Ангелина Милева зам.председател на Комисия за защита на конкуренцията Р.България amileva@cpc.bg. I. Правомощията на КЗК според ЗЗК.  Анти-тръстови правила :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - оп' - sereno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - опитът на КЗК

Ангелина Милева

зам.председател на

Комисия за защита на конкуренцията

Р.България

amileva@cpc.bg

slide2
I. Правомощията на КЗК според ЗЗК

Анти-тръстови правила:

- чл. 15 ЗЗК / 101 ДФЕС – споразумения, решения, съгласувани практики

- чл. 21 ЗЗК / 102 ДФЕС – злоупотреба с монополно или господстващо положение

Правила за концентрациите:

- чл. 22 – чл. 26 ЗЗК / Регламент на съвета (EC) No 139/2004–”the EC Merger Regulation”

slide3

I. Правомощията на КЗК според ЗЗК

Секторен регулатор - ДКЕВР

Регулирани цени –

разполагаемост,

пренос, др.

Производител

Доставчик на

едро / пренос

Други

Доставчик на

дребно/

разпределение

свобода на действие

(в рамките на секторните правила)

Условия в

договори за

доставка на

едро/дребно

Дялово

разпределение

Потребители

Свободно

договорени цени

Комисия за защита на конкуренцията

slide4
II.Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Вид енергия:

Електрическа енергия

Природен газ

Топлинна енергия

slide5
Приложение на правилата на конкуренция на енергийните пазари - опитът на КЗК

 План на изложението:

I. Правомощията на КЗК според ЗЗК

  • Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари:

 Вид енергия (продукт)

→ Законов критерий

→ Примери от практиката

III. Решение № 1135/11.12.2008– “Топлофикация Русе”

slide6
II.Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Електрическа енергия → Анти-тръст:

1. Тръжни процедури за продажба на ел.енергия:

»НЕК – обществен доставчик(О.Д.) към търговец

 Р. № 1579/2010 – злоупотреба – “Обединени енергийни търговци” и “Енерджи съплай” с/у НЕК - подбор на купувачи за продажба на ел.енергия за износ за Р. Турция;

»АЕЦ Козлодуй – производител към търговец или към краен потребител (индустриален)

 Р. № 1049/2010 – злоупотреба – “Елпауър” с/у АЕЦ – тръжни процедури за продажба на ел. енергия;

slide7
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Електрическа енергия → Анти-тръст:

2. Достъп до мрежата на нови производители:

Р. № 1775/2011 – злоупотреба – “Спайдър електроникс” с/у “ЕВН” -присъединяване на нови мощности – фотоволтаици - ТН + ангажименти;

3. Пряко договаряне с ОД (НЕК) - продажба на електричество на предприятия, директно присъединеникъм преносната мрежа:

Р. № 652/2008 – злоупотреба – “Българска асоциация на металургичната индустрия” с/у “НЕК” - необосновано високи цени;

slide8
II.Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Електрическа енергия →Анти-тръст:

4.Продажби от краен снабдител (Е.ОН, ЕВН, ЧЕЗ)към потребители – отказ от доставка, отказ на достъп:

 Р. № 333/2010– злоупотреба – “Пачико” с/у “Е.ОН” - изплащане на дълг на предишен собственик (налагане на нелоялни търговски условия) -отказ от доставка на ел.енергия – ТН - поемане на задължения от “Е.ОН” (чл.75);

 Р. № 350/2011 – злоупотреба – “Готар Инвестмънт” с/у “Е.ОН” - изплащане на дълг на предишен собственик (отказ от доставка на ел.енергия) – ТН - санкция – ВАС отменя санкцията, но потвърждава нарушението;

slide9
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Електрическа енергия → Анти-тръст:

5. Отказ за изкупуване насъоръжения (трафопостове)– разпределително предприятиес/у строителни предприятия:

Р. № 1556/2011 – злоупотреба/споразумение - строителни предприятияс/у “група ЧЕЗ” - присъединяване на строителни обекти;

slide10
II.Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Електрическа енергия → Концентрации:

 Р.№ 25/2012 –“Енерго-Про” ► “Е.ОН България”;

–пазари:1) производство и продажба на едро на ел. енергия; 2) пренос и разпределение на електроенергия чрез линии за средно и ниско напрежение; 3) доставка/продажба на дребно на ел.енергия;

- предмет: разпределение и обществено снабдяване с електроенергия;

 Р.№ 315/2012 - „Лукерг Реню”(група “Лукойл”) ► „Уинд Парк Каварна Иист”, “У.П.К Уест”, „Кей Енд Ес Енерджи”;

–пазар:производство и продажба на едро на ел. енергия в страната;

– предмет: производство на ел. енергия от ВЕИ;

slide11
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Природен газ → Анти-тръст:

1. Условия в договорите за доставка на газ до крайни потребители:

Р. № 332/2011 и Р. № 1433/2011 – злоупотреба – Етажни собственици с/у “Софиягаз” - клауза за солидарна отговорност на етажнитесобственици и изискване за представяне на договор заабонаментно обслужване на изградената сградна газова инсталация – преди нейното загазяване; прилагане в отношенията си с етажните собственици на общи условия за разпределение и снабдяване както застопански потребители;

slide12
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

 Природен газ → Анти-тръст:

2. Доставка от обществен доставчик към крайните снабдители:

Р. № 546/2011 – злоупотреба –“Софиягаз” ,“Овергаз Север”, „Овергаз Запад”, „ОвергазЮг” и „Овергаз Изток” с/у “Булгаргаз”– предложение заподписване на Допълнително споразумение с неприемливи условия за молителите - напр. право за едностранно прекратяване;

Р. №345/2009– злоупотреба –„Бургасгаз” с/у „Булгаргаз” и „Топлофикация Бургас” – неправомерно ограничаване доставките на природен газ за Бургасгаз по газопровода, собственост на Топлофикация – ТН – обща санкция за Топлофикация в размер на 60 000 лв. - потвърдена;

slide13
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Природен газ → Анти-тръст:

3. Отказ за присъединяване към газопреносната мрежа:

 Р.№ 724/2011 – злоупотреба –„Си Ен Джи Марица”и „КарловоГаз” с/у „Булгартрансгаз”

Си Ен Джи Марица – инвеститор, въвежда технологията „Виртуален газопровод” в България;

КарловоГаз – смесено дружество за газификация на общината – лиценз за разпределение и снабдяване с природен газ;

Булгартрансгаз – оператор на преносната мрежа – отказва присъединяване към преносната прежа;

 КЗК - отказът на преносното предприятие почива наобективни основания.

slide14
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

 Топлинна енергия → Анти-тръст:

1. Условия за достъп:

 Р. № 1136/2008– злоупотреба –сигнал с/у “Топлофикация Русе”,изискване за сключване на договор за залог от страна на етажните собственици като гаранция за заплащане на консумираната топлинна енергия при присъединяване към топлопреносната мрежа - санкция от 300 000 лв, намалена от съда на 50 000 лв. (поради неотчетени от КЗК смекчаващи обстоятелства – напр. срока на договора за залог е по-малък от година);

Р. № 1368/2009– споразумение -КЗК с/у „Топлофикация- София” и топл.счетоводители – координация при сключване на договори на топлинни счетоводители за доставка на услугите по дялово разпределение на топлинна енергия, разпределение на пазари;

slide15
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Топлинна енергия → Анти-тръст:

2. Отказ за сключване/преустановяване на договор (структурни злоупотреби):

 Р. № 1135/11.12.2008 – злоупотреба –самосезиране с/у“Топлофикация Русе” – ограничаване достъпа до пазара на дялово разпределение на топлинна енергия на „Техем Сървисиз” – санкция от 100 000 лв., потвърдена;

Р. № 585/04.05.2011 – злоупотреба –“Холидей и Райзен” срещу “Далкия Варна”- вертикално свързани пазари на продажба на енергия и дялово разпределение, невъзможност за молителя да осъществява дейността си - санкция в размер на 232 242 лв.– обжалвано (висящо пред ВАС 3-чл.);

slide16
II. Класификация на практиката на КЗК относно енергийните пазари

Топлинна енергия →Концентрации:

 Р. № 1295/2010 - “Мечел Интернешънъл Холдингс” ► “Топлофикация Русе” (приватизационна процедура);

- пазари: 1) производство и продажба на едро на ел. енергия; 2) производство, пренос, продажба на едро и дребно на топлинна енергия и 3) пазар на доставка на високоенергийни въглища;

- предмет: производство на електрическа и топлинна енергия

iii 1135 11 12 2008
III.Решение № 1135/11.12.2008Топлофикация Русе

Хронология:

1.КЗК се самосезира - евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение от страна на “Топлофикация Русе”;

2.Пазар - пренос и продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди и на разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради – етажна собственост на територията на гр. Русе;

3.Нарушението - налагането на „Топлоснабдяване” - гр. Шумен като дружество осъществяващо услугата дялово разпределение вместо “Техем”;

4. Санкция.

iii 1135 11 12 20081
III.Решение № 1135/11.12.2008Топлофикация Русе

Факти:

 „Топлофикация Русе”(ТР)- поведение:

  • Техем е упълномощило Топлоснабдяване-Русе” ЕООД да извършва услугата дялово разпределение на територията на гр. Русе, но Топлоснабдяване прекратява дейността си в рамките на отоплителния сезон 2006/2007 г.
  • Вследствие на прекратяването Техем уведомява ТР за своята готовност да поеме извършването на услугата дялово разпределение за сезон 2007/2008 за потребителите, оборудвани с уреди марка „Техем”.
  • Въпреки това ТР изпраща писмо до етажните собственици, като им поставя кратък срок, за да изберат нов топлинен счетоводител (като представят сключен договор и протокол от общо събрание) и ги информира, че в противен случай ще бъдат обслужвани от „Топлоснабдяване” - гр. Шумен (регистрирано в публичиня регистър на топлинните счетоводители при МИЕ 5 дни преди изпращането на писмото);
  • Независимо от водената кореспонденция с Техем, ТР възлага предоставянето на услугата на „Топлоснабдяване” - гр. Шумен.
iii 1135 11 12 20082
III.Решение № 1135/11.12.2008Топлофикация Русе

Изводите на КЗК:

 възползвайки се от господстващото си положение на пазара на продажба на топлинна енергия ТР необосновано е отказало да сключи договор с Техем, с което е ограничило:

  • достъпа до пазара на дялово разпределение
  • потребителския избор
iii 1135 11 12 20083
III.Решение № 1135/11.12.2008Топлофикация Русе

Санкция:

КЗК установява извършено нарушение по чл. 18, т. 5, предл. второ от ЗЗК (отм.) (сега чл. 21, т. 5) и налага имуществена санкцияв размер на 100 000 лв.

Рeшението е потвърдено от касационната инстанция на ВАС.