slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Torhild Thorstvedt, leder Mobilt palliativt team Stavanger Universitetssjukehus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Torhild Thorstvedt, leder Mobilt palliativt team Stavanger Universitetssjukehus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Torhild Thorstvedt, leder Mobilt palliativt team Stavanger Universitetssjukehus - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Torhild Thorstvedt, leder Mobilt palliativt team Stavanger Universitetssjukehus. Hva er palliativ medisin?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Torhild Thorstvedt, leder Mobilt palliativt team Stavanger Universitetssjukehus' - serena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er palliativ medisin
Hva er palliativ medisin?
 • ”palliativ medicine is the study and management of patients with active, progressive, far advanced disease, for whom the prognosis is limited and focus is the quality of life”
     • britisk definisjon”
who eapc def fra 1990
WHO/EAPC def fra 1990
 • Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid
 • Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer.
 • Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende
 • Palliativ behandling verken fremskynder døden eller forlenger dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet
slide5
Alle pasienter har rett til god omsorg ved livets slutt. dette forutsetter:
 • systematisk kartlegging av symptomer og plager,
 • målrettet diagnostikk og
 • god kommunikasjon
 • ESAS (Edmonton Symptom Assessment System
pasienter med langtkommet kreftsykdom har mange symptomer samtidig
Slapphet

smerter

kvalme

munntørrhet

dårlig matlyst/appetitløshet

tung pust/åndenød

Sløvhet/døsighet

obstipasjon

depresjon

angst

psykisk stress

forvirring/delir

Pasienter med langtkommet kreftsykdom har mange symptomer samtidig
utfordringer i symptomlindrende behandling
Utfordringer i symptomlindrende behandling
 • Kartlegging av pasientens plager og situasjon - hvordan har pasienten det egentlig ?
 • Vurdering av effekt av intervensjonene - hjelper det vi gjør ?
 • Effektmål
 • Objektive mål er lite egnet
 • Subjektive effektmål i symptomlindring er viktig
fordeler ved symptomregistrering av esas
Oppnå best mulig symptomlindring for pasienten

Letter beskrivelse av symptomer

Identifiserer og prioriterer problemer

Lette kommunikasjon med og om pasienten

Felles referanseramme for personalet

Kvalitetssikre arbeidet med den enkelte pasient, og avdeling

Forenkle og standarisere pasientdokumentasjon

Koordinere behandling og pleie

Redskap i undervisning og pleie

Fordeler ved symptomregistrering av ESAS