slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAPOVJEDNIK OSt RH viceadmiral Zdravko Kardum PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAPOVJEDNIK OSt RH viceadmiral Zdravko Kardum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ZAPOVJEDNIK OSt RH viceadmiral Zdravko Kardum - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

SUSTAV ZAŠTITE PRAVA I INTERESA RH NA MORU SUKLADNO ZAKONU O OBALNOJ STRAŽI RH. OBALNA STRAŽA U FUNKCIJI ZAŠTITE INTERESA RH NA MORU, S POSEBNIM OSVRTOM NA RIBARSTVO. ZAPOVJEDNIK OSt RH viceadmiral Zdravko Kardum. ZAKONSKA OSNOVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZAPOVJEDNIK OSt RH viceadmiral Zdravko Kardum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SUSTAV ZAŠTITE PRAVA I INTERESA RH NA MORU SUKLADNO ZAKONU O OBALNOJ STRAŽI RH

OBALNA STRAŽA U FUNKCIJI ZAŠTITE INTERESA RH NA MORU,S POSEBNIM OSVRTOM NA RIBARSTVO

ZAPOVJEDNIK OSt RH

viceadmiral

Zdravko Kardum

zakonska osnova
ZAKONSKA OSNOVA

Čl.1.(1):“…osniva se Obalna straža Republike Hrvatske radi učinkovitog nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru u skladu s međunarodnim pravom i propisima Republike Hrvatske.”

Čl. 2.(1): brod OSt je hrvatski javni brod označen službenom oznakom OSt;

Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, članak 1. (10. listopada 2007.)

zakonska osnova1
ZAKONSKA OSNOVA

Čl. 4. (1): OSt ima zapovjedništvo kao stručno tijelo zapovjednika OSt nadležno za planiranje i provedbu zadaća OSt te koordinaciju s drugim nadležnim tijelima u skladu s ovim Zakonom.

Čl. 7. (1): Koordinacija rada OSt s drugim tijelima nadležnim za nadzor i zaštitu interesa RH na moru ostvaruje se putem Zapovjedništva OSt.

Čl. 12. (1): U provedbi ovog Zakona OSt neposredno surađuje s drugim zainteresiranim organizacijama, trgovačkim društvima, ustanovama, zajednicama i udrugama.

zakonska osnova2
ZAKONSKA OSNOVA

Čl.8.: Za usmjeravanje i nadzor tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru ustrojava se Središnja koordinacija za nadzor prava i interesa RH na moru.

zakonska osnova3
ZAKONSKA OSNOVA
 • ZADAĆE OSt REPUBLIKE HRVATSKE SU:
 • Zaštita suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije RH;
 • Suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenje oružja za masovno uništenje;
 • Suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u ne miroljubive svrhe;
 • Sigurnost plovidbe;
 • Traganje i spašavanje;
 • Zaštita morskog okoliša, prirodne i kulturne baštine;
 • Nadzor morskog ribarstva.
slide7

PODRUČJA DJELOVANJA OSt RH

UNUTARNJE MORSKE VODE

(E, F, G)

12 461 km2

Čl. 17. (1): Ovlaštene osobe obalne straže ovlaštene su i dužne poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i mjere prisile, radi osiguranja područja, štićenja osoba i provedbe propisa RH na moru.

TERITORIJALNO MORE

(A, B ,C, D)

19 296 km2

SUVERENITET

(UMV + TM = 31 757 km2)

Suverena prava i jurisdikcija

ZERP

(H, I, J, K)

25 207 km2

Čl.29. (2): Kada postoji osnovana sumnja da je u TM i UMV RH plovilo ili njegova posada počinilo prekršaj ili kazneno djelo i kada tijelo nadležno za postupanje nije u mogućnosti postupiti OSt ima pravo poduzeti mjere prisile i druge radnje potrebne za pokretanje postupka protiv prekršitelja propisa.

(UKUPNO: 56 964 km2)

zakonska osnova4
ZAKONSKA OSNOVA

NADZOR MORSKOG RIBARSTVA

(1) Obalna straža u suradnji s tijelom nadležnim za morsko ribarstvo u ZERP-u obavlja nadzor i zaštitu morskog ribarstva, a u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pruža potporu tijelima nadležnim za nadzor morskog ribarstva u skladu s međunarodnim pravom i propisima RH o morskom ribarstvu.

zakonska osnova5
ZAKONSKA OSNOVA

NADZOR MORSKOG RIBARSTVA

(2) Ministar nadležan za obranu uz suglasnost ministra nadležnog za morsko ribarstvo propisat će način suradnje ovlaštenih osoba obalne straže i tijela nadležnih za morsko ribarstvo te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkoviti i usklađeno djelovanje.

sustav nadzora i za tite mora
SUSTAV NADZORA I ZAŠTITE MORA

SREDIŠNJA KOORDINACIJA

STRUČNO

TIJELO*

suverena prava i jurisdikcija

suverenitet

Z E R P

UMV/TM

VLADA RH

PODRUČNE JEDINICE KOORDINACIJE1

OBALNA

STRAŽA RH

slide12

SUSTAV NADZORA I ZAŠTITE MORA

MORH

DI RH

MMPI

DUZS

MUP

MP

MPRRR

OSt RH

MK

MZOPUG

MVPEI

Ostali

sudionici

MF

MGRP

slide13

SUSTAV NADZORA I ZAŠTITE MORA

PREDSTAVNIK MZOPUG

PREDSTAVNIK MGRP

PREDSTAVNIK MORH

PREDSTAVNIK MUP

PREDSTAVNIK MMPI

NAČELNIK

GS OS RH

RAVNATELJ POLICIJE

ZAPOVJEDNIK HRM

PREDSTAVNIK MK

SREDIŠNJA KOORDINACIJA

VLADERH

ZAPOVJEDNIK OBALNE STRAŽE

PREDSTAVNIK MF

RAVNATELJ DUZS

GLAVNI INSPEKTOR DIRH

PREDSTAVNIK MPRRR

PREDSTAVNIK MP

PREDSTAVNIK MVPEI

NAPOMENA: Središnjom koordinacijom na rok od godinu dana naizmjenično predsjedavaju nadležni ministri MORH, MMPI i MUP.

slide14

SUSTAV NADZORA I ZAŠTITE MORA

PREDSTAVNIK MVPEI

PREDSTAVNIK DUZS

PREDSTAVNIK MRRŠVG

ZAPOVJEDNIK OBALNE STRAŽE

PREDSTAVNIK MMPI

PREDSTAVNIK MUP

PREDSTAVNIK MORH

STRUČNO TIJELO SREDIŠNJE KOORDINACIJE

PREDSTAVNIK MK

PREDSTAVNIK MP

PREDSTAVNIK MZOPUG

PREDSTAVNIK DI RH

PREDSTAVNIK MPRRR

PREDSTAVNIK MGRP

PREDSTAVNIK MF

NAPOMENA: Predsjedavajući Stručnog tijela je zapovjednik Obalne straže RH.

slide15

SUSTAV NADZORA I ZAŠTITE MORA

SREDIŠNJA KOORDINACIJA

PJK

SENJ

PJK

PULA

PJK

PLOČE

PJK

DUBROVNIK

STRUČNO TIJELO

PJK

ŠIBENIK

PJK

RIJEKA

PJK

ZADAR

PJK

SPLIT

slide16

SREDIŠNJA

KOORDINACIJA

Shematski prikaz prostorne organizacije tijela za zaštitu prava i interesa RH na moru temeljem Zakona o OSt RH.

BROJ ČLANOVA:SK=16 ;ST=13 + 1.

STRUČNO TIJELO

Pr

suverena prava i jurisdikciju

suverenitet

usmjeravanje i nadzor

 • Područne jedinice koordinacija (x8):
 • ministarstvo nadležno za: pomorstvo; unutarnje poslove; morsko ribarstvo; zaštitu okoliša; financije; vanjske poslove; kulturu; pravosuđe;
 • Obalna straža RH;
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje ;
 • Državni inspektorat
 • ZERP, epikontinentalni pojas i otvoreno more:
 • Obalna straže Republike Hrvatske

Članak 1. stavak (1):Ovim zakonom osniva se OSt RH radi učinkovitog nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru u skladu s međunarodnim pravom i propisima RH, utvrđuje se njezina organizacija i djelokrug rada te ovlasti, poslovi i zadaci Obalne straže.

Članak 1. stavak (2):Temeljni poslovi i zadaće Obalne straže su zaštita suverenih prava i provedba jurisdikcije RH u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu i na otvorenom moru.

Ukupno 13 članova, predstavnika tijela za nadzor i zaštitu interesa RH na moru, po područnoj jedinici koordinacije.

Ukupno (SK,ST i 8xPJK): 134 osobe

slide17

PLOVIDBE

VIŠE od 1O8000 km ili VIŠE od 2,7 puta ok Zemlje