ulo en dat v po ta i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uložení dat v počítači PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uložení dat v počítači

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uložení dat v počítači - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Uložení dat v počítači. Informatika pro ekonomy II přednáška 4. Data v počítači. Data — formálně vyjádřená skutečnost (symbolicky vyjádřené údaje a hodnoty). v počítači — vše vyjádřeno dvojkovými hodnotami (důvod: technologie výroby počítačů). stanovení kódu — nekonečně mnoho možností.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uložení dat v počítači


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ulo en dat v po ta i

Uložení dat v počítači

Informatika pro ekonomy II

přednáška 4

data v po ta i
Data v počítači
 • Data — formálně vyjádřená skutečnost (symbolicky vyjádřené údaje a hodnoty).
 • v počítači — vše vyjádřeno dvojkovými hodnotami (důvod: technologie výroby počítačů)
 • stanovení kódu — nekonečně mnoho možností
 • údaje mají množinu povolených hodnota operací — datový typ
v b r mo nost ulo en
Výběr možností uložení
 • ze všech teoretických možností lze vybrat způsoby s vhodnými vlastnostmi
 • uložení čísel — dvojková soustava se zarovnáním na rozměr paměťových míst, přirozená, celá, racionální čísla (viz předmět VTA)
 • uložení textu — posloupnost znaků kódovaných podle znakového kódu, ASCII, národní znaky
 • ostatní datové typy — většinou lze reprezentovat čísly nebo znaky nebo kombinací
znakov k d
Znakový kód
 • Znaky — řídicí a zobrazitelné.
 • Řídicí znaky — jsou určeny pro ovládání přídavných zařízení (nebo programu).
 • Zobrazitelné znaky — jsou určeny pro zobrazení textu.
 • Národní znaky — jsou určeny pro zobrazení textů v jiných jazycích než v angličtině.
k dov n n rodn ch znak
Kódování národních znaků
 • Žádný znakový kód nebyl původně navržen pro zobrazování národních znaků.
 • Znakový kód ASCII (ISO 646) — jen 128 hodnot, sedmý bit určen pro zabezpečení při přenosech.
 • Nejsnadnější varianta — využití zbylých 128 pozic; 1 znak = 1 byte
 • Způsob využití — zcela nejednotný.
 • Příklady: Kamenických, PC Latin 1 a 2 (CP 852), ISO 8859 (16 částí, CS=2), KOI, Windows CP 1250
k dov n n rodn ch znak1
Kódování národních znaků
 • 256 pozic je málo — hledají se další možnosti
 • ISO 10 646 — univerzální prostor 4 B, tj. přes 4 miliardy znaků; UCS — Universal character set
 • Univerzální způsob je zbytečně neúsporný, UTF — UCS Transformation Format
 • UTF-8, UTF-16 — jedna z možností zmenšení potřebného prostoru (1—2 B)
 • Unicode — vždy 2 B
vyj d en hodnot datov ho typu

110010

110111

00110010

00110111

32

37

Vyjádření hodnot datového typu

Definice způsobu uložení jednotlivých hodnot =datový formát

Příklad 1:

věk osoby — 27 let

a) převod čísla do dvojkové soustavy

11011

00011011

1b

b) zápis čísla pomocí znaků (znakový kód — ASCII?)

vyj d en hodnot datov ho typu1

7

'C'

'i'

'm'

'r'

'm'

'a'

'n'

43

69

6d

72

6d

61

6e

00

07

43

69

6d

72

6d

61

6e

43

69

6d

72

6d

61

6e

20

20

20

43

69

6d

72

6d

61

6e

0d

0a

'C'

'i'

'm'

'r'

'm'

'a'

'n'

' '

' '

' '

Vyjádření hodnot datového typu

Příklad 2:

příjmení osoby — Cimrman

a) s určením délky

b) s oddělovači

porovn n zp sob ulo en

43

69

6d

72

6d

61

6e

00

1b

43

'C'

'i'

69

'm'

6d

'r'

72

'm'

6d

61

'a'

6e

'n'

20

' '

' '

20

' '

20

'2'

32

37

'7'

Porovnání způsobů uložení

a) tvar použitý v operační paměti

b) tvar použitelný pro vstup nebo výstup

form t dat
Formát dat
 • V operační paměti jsou obvykle data ve tvaru vhodném pro zpracování (výpočty, řazení...)
 • Viditelný tvar (tiskárna, displej, klávesnice...) musí být složen výhradně z čitelných (zobrazitelných) znaků
 • Formát dat = způsob (tvar) uložení dat v jakékoliv paměti počítače.
popis form tu

07

43

69

6d

72

6d

61

6e

1b

03

4b

6f

e8

ed

21

10

4b

72

Popis formátu
 • Popis formátu, tj. přesný význam jednotlivých bitů (bytů) dat = formátová specifikace
 • Příklad formátové specifikace:
 • Jeden byte — délka L
 • 2. Řetězec ISO 8859-2 (příjmení), L bytů
 • 3. Jeden byte věk, bin.

... atd.

druh form tu
Druh formátu
 • Jsou-li všechny prvky formátu složeny výhradně ze zobrazitelných znaků, mezi nimiž jsou použity jako oddělovače nejvýše konce řádků (na konci dat nejvýše 1 znak konce souboru), pak se jedná o textový formát.
 • Jsou-li alespoň některé prvky formátu řešeny jiným způsobem (řídicími znaky), jedná seo formát netextový, tj. binární.
vlastnosti form t
Vlastnosti formátů

Textový formát:

 • data jsou přímo čitelná člověkem
 • pro zpracování obvykle nutná změna vyjádření
 • zpracovatelný velkým množstvím programů
 • odolnost vůči porušení (ztrátě) informací
 • nenapadnutelné virem
 • většinou nižší úspornost zobrazení
vlastnosti form t1
Vlastnosti formátů

Binární formát:

 • data nejsou přímo čitelná člověkem
 • vhodný pro přímé zpracování
 • nízká přenositelnost, závisí na určitém programu
 • snadná ztráta všech informací při porušení
 • napadnutelné virem, lze ukrýt mnoho informací
 • někdy maximálně úsporný (ale i naopak!)
souborov form t
Souborový formát
 • Specifikace tvaru dat uložených v souboru
 • Podle druhu dat lze soubory rozdělit na textové a binární.
 • Datové soubory programů určitého zaměření mohou být v obojím formátu — mají rozdílné vlastnosti a možnosti použití. To má z hlediska využití daného vybavení zásadní význam.