Operations research
Download
1 / 36

Operations Research - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Operations Research. Hoorcollege week 4 Deel 2 Inleiding wachtrijsystemen De klassificatie van Kendall Het M/M/1-model R.B.J. Pijlgroms Instituut Informatica en Elektrotechniek Hogeschool van Amsterdam. Wachtrijsystemen. K enmerken van Wachtrijen. verdeling van aankomsttijd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operations Research' - senta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Operations research

Operations Research

Hoorcollege week 4Deel 2

Inleiding wachtrijsystemen

De klassificatie van Kendall

Het M/M/1-model

R.B.J. PijlgromsInstituut Informatica en ElektrotechniekHogeschool van AmsterdamK enmerken van wachtrijen
Kenmerken van Wachtrijen

 • verdeling van aankomsttijd

  • ook: interarrivaltime

 • verdeling van bedieningstijd

  • ook: servicetime

 • aantal servers of loketten

#servers

aankomsten

bedieningen


K enmerken van wachtrijen vervolg
Kenmerken van Wachtrijen (VERVOLG)

 • Verdeling van aankomst- resp. bedieningstijden

 • Notatie:

  • M : de tussenaankomsttijd is negatief exponentiëel verdeeld

  • D : de tussenaankomsttijd is constant

  • G : de tussenaankomsttijd is willekeurig verdeeld


K enmerken van wachtrijen vervolg1
Kenmerken van Wachtrijen (VERVOLG)

 • maximaal aantal toegestane klanten in het systeem

  • of ook: systeem-capaciteit

 • omvang van de gehele populatie van mogelijke klanten

 • protocol van bediening van de wachtrij


K enmerken van wachtrijen vervolg2
Kenmerken van Wachtrijen (VERVOLG)

 • Systeem-capaciteit:

  • oneindig: ‘iedereen’ kan zich als klant melden

  • eindig: bijv. de wachtruimte is beperkt! (vergelijk de printbuffer of het geheugen, beperkte ruimte in kapsalon.)


K enmerken van wachtrijen vervolg3
Kenmerken van Wachtrijen (VERVOLG)

 • De populatie (dit is ietsanders dan de systeem-capaciteit)

  • veelal oneindig (‘iedereen’ kan zich als klant melden)

  • soms eindig (vergelijk bijv. kapotte machines die zich ‘melden’)


K enmerken van wachtrijen vervolg4
Kenmerken van Wachtrijen (VERVOLG)

 • Protocol: volgorde waarin de wachtrij wordt bediend

  • FIFO - First In First Out

   • FCFS - First Come First Served

 • LIFO - Last In First Out

  • LCFS - Last Come First Served

 • SJN - Shortest Job Next

 • SIRO - Service In Random Order

 • SPT - Shortest Processing Time first

 • PR - according to PRriority


 • De k endall notatie
  De Kendall-notatie

  • de genoemde kenmerken worden afgekort volgens Kendall, bijv.:

   • M/M/1/¥/¥/FIFO

    • negatief exponentieel verdeelde aankomsttijd

    • negatief exponentieel verdeelde bedieningstijd

    • één server

    • systeem-capaciteit (= oneindige wachtruimte + 1 = ¥)

    • oneindige populatie

    • First In First Out bedieningsvolgorde


  De k endall notatie vervolg
  De Kendall-notatie(vervolg)

  • dit wordt afgekort tot M/M/1

  • voortaan meestal korte notatie

   • dus capaciteit en populatie worden dan oneindig verondersteld en volgorde is FIFO. Zoniet, dan de lange notatie.

  • Enkelevoorbeelden

   • M/M/4 M/D/3/8

   • M/G/1 M/M/4/4

   • D/M/2/4 M/M/2/5/5


  Notatie van kendall

  A/B/s/N/Kmet:

  A = verdeling aankomsttussentijd

  B = verdeling bedieningstijd

  s= aantal servers

  N = capaciteit van het systeem

  K = omvang van de ‘doelgroep’

  afkortingen verdelingen (d.w.z. A, B):

  M = exponentieel

  D = constant/deterministisch

  G = algemeen

  (Ek= Erlang)

  Notatie van Kendall


  Parameters wachtrijsysteem
  Parameters wachtrijsysteem

  Resumerend

  gedrag wachtrij-systeem afhankelijk van

  • aankomstproces (l en verdeling tussentijd)

  • bedieningsproces (m en verdeling bedientijd)

  • aantal loketten

  • capaciteit van het systeem

  • omvang van de doelgroep

  • bedienings-protocol


  Kendall notatie
  Kendall notatie

  oefeningen

  • kapsalon met 3 knipstoelen en 5 wachtstoelen

  • 6 machines die onderhouden worden en 1 monteur met Poisson-verdeelde bedieningsintensiteit

  • vliegtuigen die landen op 1 landingsbaan

  • Wachtrij in kantine met exponentieel verdeelde tussenaankomsttijden en constante bedieningstijden


  Interessante afgeleide systeem variabelen
  Interessante afgeleide systeem-variabelen

  • r= bezettingsgraad (server utilization, percentage van de tijd dat een server bezig is waarbij s =aantal parallelle servers)

  • Pn= kans op n klanten in het systeem

  • Nq= gemiddeld aantal klanten in het systeem (bediening en wachtrij)

  • Nw= gemiddeld aantal klanten in de wachtrij

  • Tq= gemiddelde tijd dat een klant in het systeem aanwezig is (bediening en wachtrij)

  • Tw= gemiddelde tijd dat een klant in de wachtrij aanwezig is


  Overgangs en stationair gedrag
  Overgangs- en stationair gedrag

  • overgangsgedrag (vanaf t = 0)

   prestatie indicatoren als gemiddelde wachttijdTw en gem. aantal klanten in de wachtrij Nw afhankelijk van de tijd d.w.z. Tw(t), Nw(t)

  • stationair gedrag ( t=>¥)

   prestatie-indicatoren als gemiddelde wachttijd niet meer afhankelijk van de tijd (d.w.z. de waarschijnlijkheid dat systeem zich in gegeven toestand bevindt is niet tijdsafhankelijk)


  Overgangsgedrag
  Overgangsgedrag

  • geschiedenis aantal klanten in systeem = grafiek aantal klanten tegen tijd

  • Kan ook in tabel

  • Je moet het wachtrij-protocol kennen

   • FIFO (first in first out)

   • LIFO (last in first out)

   • SIRO (service in random order)

   • SPT (shortest processing time first)

   • PR (according to priority)


  Geschiedenis
  Geschiedenis

  oefening

  Nq

  • aantal bezoeken afgelegd door verpleger (N) ?

  • voor alle N bezoeken de begintijd ?

  • voor alle bezoeken de door patient in systeem doorgebrachte tijd ?

  • voor alle bezoeken de door patient in rij doorgebrachte tijd ?


  Het m m 1 model
  Het M/M/1// - model


  Het m m 1 model1
  Het M/M/1// - model

  • Negatief-exponentieel verdeelde tussenaankomsttijden ( gemiddelde aankomstintensiteit = l [klanten/sec], gem. tussenaankomsttijd = l-1 [sec] ) (N.B.: l-1 =1/ l)

  • Negatief-exponentieel verdeelde bedieningstijden (gemiddelde bedieningsintensiteit = m [klanten/sec], gem. bedieningstijd Ts=m-1 [sec])

  • aantal loketten s = 1

  • Systeemcapaciteit is oneindig

  • Populatiegrootte is oneindig


  De markov keten en de evenwichtsvergelijkingen m m 1
  De Markov-keten en de evenwichtsvergelijkingen: M/M/1

  - Markov-keten.- Cirkels geven toestanden aan waarin het systeem kan verkeren.- Overganskansen i.h.a. niet constant.


  Het m m 1 model2
  Het M/M/1-model

  • In het M/M/1-model is:

   • het aankomstproces een Poisson-proces met gemiddeld l aankomsten per tijdseenheid

   • de tijd tussen het afronden van twee bedieningen negatief exp. verdeeld met gemiddeld m bedieningen per tijdseenheid

   • het aantal servers=loketten gelijk aan 1

 • Dus parameters ln en mn hangen niet van n af!!


 • Het m m 1 model vervolg
  Het M/M/1-model(vervolg)

  • Dus ln = l voor alle n=0,1,2,...

  • En mn = m voor alle n=1,2,3, ...

  • Wel moet gelden : l<m

   • anders loopt het systeem “vol”

 • De grootheidwordt de bezettingsgraad van het systeem genoemd

 • De evenwichtsvergelijkingen worden :


 • Het m m 1 model vervolg1

  l l l

  l l l

  0

  n-1

  1

  n

  2

  n+1

  3

  n+2

  m m m

  m m m

  Het M/M/1-model(vervolg)


  Het m m 1 model vervolg2
  Het M/M/1-model(vervolg)

  • Bovendien is de som van alle kansen 1


  Het m m 1 model vervolg3
  Het M/M/1-model(vervolg)

  VOORBEELD

  • Er komen op een netwerkserver gemiddeld 10 berichten per minuut binnen.

  • De gemiddelde verwerkingstijd voor een bericht is 4 seconden.

   • wat is de kans op een ‘idle server’?

   • wat is de kans op 1, 2 resp. 3 berichten in het systeem?

   • wat is de kans op minstens 4 berichten in het systeem?


  Het m m 1 model vervolg4
  Het M/M/1-model(vervolg)

  ANTWOORD

  • Eerst: l is natuurlijk 10 (berichten per minuut)

  • En: m is 15 !! (berichten per minuut)

 • Dus de bezettingsgraad r=10/15=2/3

 • De kans op een ‘idle server’ = de kans op 0 berichten in het systeem: P0 dus.


 • Het m m 1 model vervolg5
  Het M/M/1-model(vervolg)

  We vonden:Pn = rn (1-r)

  De kans op 4 of meer :1-0.333-0.222-0.148-0.099=0.198


  Nogmaals de notaties voor afgeleide systeemvariabelen
  Nogmaals de notaties voor afgeleide systeemvariabelen

  • We definieren een aantal stochasten:

   • Ns = het aantal klanten dat bediend wordt

   • Tq = de tijd die een klant in het systeem doorbrengt

    • (ook wel de doorlooptijd genoemd)

  • Tw = de tijd die een klant in de rij staat

  • Ts = de tijd die nodig is voor de bediening van een klant

  • Nq = het aantal klanten in het systeem

  • Nw = het aantal klanten in de wachtrij


  Little s result
  Little’sResult

  • We nemen voortaan aan dat alle genoemde stochasten niet afhangen van de tijd

  • Er geldt :

   Nq = Nw + Ns

   Tq = Tw + Ts

 • Bovendien geldt Little’s result:

  E(Nq) = l E(Tq)

  E(Nw) = l E(Tw) en

  E(Ns) = l E(Ts)


 • Little s result vervolg
  Little’sResult (vervolg)

  • Zoals aldooris l het gemiddeld aantal aankomsten per tijdseenheid

  • Little heeft bewezen dat dit resultaat geldig is onafhankelijk van de aankomstverdeling!!

  • Het bewijs is abstract, het resultaat eenvoudig en aannemelijk.


  De verwachting van n q m m 1 model
  De verwachting van Nq(M/M/1-model)

  help!  De verwachting van n q en t q
  De verwachting van Nq en Tq

  Uit het voorgaande volgt dus:(bedenk dat r=l/m < 1 )

  En dan volgt met het Result van Little:


  De verwachting van n w en t w
  De verwachting van Nw en Tw

  • De verwachte wachttijd is :

   • de verwachte totale tijd in het systeem minus de verwachte bedieningsduur