hsb b ten 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HSB Båten 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HSB Båten 2011

play fullscreen
1 / 18

HSB Båten 2011

119 Views Download Presentation
Download Presentation

HSB Båten 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HSB Båten 2011 Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund

 2. Allmänt om energi Besparingar Nutiden Framtiden Alternativ Innehåll

 3. Energiförluster • Alla kan inte ses • Alla kan åtgärdas • 85% av de lönsamma åtgärderna genomförs inte

 4. Energiförluster • Alla kan inte ses • Alla kan åtgärdas • 85% av de lönsamma åtgärderna genomförs inte

 5. EnergiPriser Blir det billigare?

 6. Prisutveckling fjärrvärme Prisutvecklingen för fjärrvärme är ungefär 2 ggr så hög som inflationen

 7. Vi vill ha uppvärmning med låg miljöbelastning Lågt totalpris för bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen beslutar om vad som skall göras eller inte göras Inriktning för HSB

 8. Det handlar om prioritering 2500 mil/år 1000 m2 el, värme och varmvatten Använd energin på rätt sätt

 9. Målsättning komfort kWh 5 K koldioxid kronor köpa prylar

 10. Köpa prylar Självdrag Inget drag

 11. Resultatet Tänk på helheten och miljön inne

 12. Teknisk isolering Ta hjälp av HSB energiexperter

 13. Torka 6 kg tvätt i torktumlare eller duscha i 15 minuter Lika mycket Vad använder mest energi?

 14. Exempel från Linköping Torka 6 kg tvätt i torktumlare eller duscha 115 minuter Vilket kostar mest?

 15. Frågor?

 16. Fjärrvärme Effektivisering Egen panna Energieffektivisering

 17. Tack Energi som inte används kan inte beskattas Roland Jonsson

 18. Timmar per grad