slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cost accounting PowerPointpresentatie Filip Roodhooft

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 338

Cost accounting PowerPointpresentatie Filip Roodhooft - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Cost accounting PowerPointpresentatie Filip Roodhooft. Cost accounting. H 1. Inleiding H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten H 3. Break-even analyse H 4. Kostprijsberekening bij stukproductie H 5. Kostprijsberekening bij massaproductie H 6. Activity based costing

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cost accounting PowerPointpresentatie Filip Roodhooft' - senta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Cost accounting

PowerPointpresentatie

Filip Roodhooft

cost accounting
Cost accounting

H 1. Inleiding

H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten

H 3. Break-even analyse

H 4. Kostprijsberekening bij stukproductie

H 5. Kostprijsberekening bij massaproductie

H 6. Activity based costing

H 7. Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect

H 8. Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse

H 9. Variabele kostprijsberekening

H 10. De verwerking van kosten van afgekeurde producten

H 11. Dienstverlenende afdelingen en hun kosten

H 12. De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

rol cost accounting
Rol Cost Accounting

Industriële ondernemingHandelsondernemingDienstenondernemingOverheid / Non-profit

Accountingsysteem

Cost Accounting

Informatie

Financial Accounting Management Accounting

Gegevens voor opstellen Gegevens voor planning van jaarrrekening en controle

Externe gebruiker Interne gebruiker

4

uitgangspunt
Uitgangspunt

Different costs for different purposes

Voorraadwaardering

KT - beslissingen

Planning

Controle

Strategische beslissingen

kostensoort kostprijssysteem kostenobject
Kostensoort Kostprijssysteem Kostenobject

3 dimensies

1) productieproces

stuk; serie; massa

2) tijdsaspect

actual costing; normal costing; standard costing

3) integrale  variabele kostprijsberekening

specifieke problemen

afgekeurde producten

dienstverlenende afdelingen

gemeenschappelijke productieprocessen

gewijzigde omgeving
Gewijzigde omgeving

Belang dienstensector

Nieuwe productiefilosofieën

JIT

kwaliteit

CIM

Concurrentie

Ruimere assortimenten

Gewijzigde kostenstructuur

a kostenclassificaties
A. Kostenclassificaties

1. Soort

2. Toewijsbaarheid

3. Relatie output

4. Tijdsaspect

5. Bestemming

a1 soort
A1. Soort

Materiaal

Arbeid

Afschrijvingen

Diensten en diverse goederen

verzekeringen

elektriciteit

telefoon

Rente?

Belastingen?

materiaalkosten
Materiaalkosten

Grondstoffen: direct

Hulpstoffen: meestal indirect

Kost verbruikte materialen

adhv materiaalverstrekkingsbons

Voorbeeld

beginvoorraad 100 stuks aan 10 Eur = 1000 Eur

aankoop 20 stuks aan 11 Eur = 220 Eur

verbruik 50 stuks

aankoop 30 stuks aan 12 Eur = 360 Eur

verbruik 70 stuks

dus: 150 stuks

- 120 verbruikt  kost? Adhv voorraadwaarderingsmethode

- 30 EV

voorraadwaarderingsmethoden
Voorraadwaarderingsmethoden

FIFO

periodiek KVG: 1220

EV: 360

permanent idem

LIFO

periodiek KVG: 1280

EV: 300

permanent KVG: toevallig idem

EV:

GG

periodiek KVG: 1580/150 * 120 = 1264

EV: 1580/150 * 30 = 316

permanent KVG: 1258

EV: 322

arbeidskosten
Arbeidskosten

Direct

Indirect

Via jobkaarten

Samenstelling

RSZ werkgever+ brutoloon+ andere arbeidskosten= totale arbeidskost

met: brutoloon - RSZ werknemer - voorheffing belasting = netto loon

afschrijvingen
Afschrijvingen

Voorbeeld machine

aankoop: 1.000.000

restwaarde: 0

levensduur 5 jaar

lineair degressief

jaar 1 200.000 400.000

jaar 2 200.000 240.000

jaar 3 200.000 200.000

jaar 4 200.000 160.000

jaar 5 200.000

a2 toewijsbaarheid
A2. Toewijsbaarheid

DK KO

IK KPVS VS

Kostenplaats (KP)

= verzameling van indirecte kosten (IK) die met dezelfde verdeelsleutel (VS) naar kostenobjecten (KO) worden toegewezen

Directe kosten (DK): administratie nodig

Deels eigen beslissing

Afhankelijk van kostenobject

a3 relatie output
A3. Relatie output

VAST: kosten veranderen niet met outputniveau

VARIABEL: kosten veranderen met outputniveau

VOORBEELD

GOH = 2 GOH = 3,5(GOH = graad operationele hefboom)

a4 tijdsaspect
A4. Tijdsaspect

Actual costing

= historische gegevens

Standard costing

= werken met standaarden

Normal costing

standard normal actual

costing costing costing

start 1 product einde

productie afgewerkt productie

a5 bestemming
A5. Bestemming

Plaats binnen waardeketen

Productkosten vs. periodekosten

Ondersteunend

O&O P&D Productie Distributie Marketing

Pré-productie Post-productie

b voorbeeld 1
B. Voorbeeld 1

Kostensoorten

Materiaal

grondstoffen (D) 740.000

hulpstoffen (I) 2.150

Lonen

houtbewerkers (D) 966.000

toezichter (I) 120.000

Afschrijvingen (I) 70.000

Verwarming en verlichting

electriciteit (I) 4.000

stookolie (I) 4.800

kostenobjecten
Kostenobjecten

Grote tafels: 800

verkocht: 650 à 540 Eur

niet verkocht: 150

Middelgrote tafels: 1.500

verkocht: 1.300 à 520 Eur

niet verkocht: 200

Kleine tafels: 2.000

verkocht: 1.750 à 500 Eur

niet verkocht: 250

extra comptabele kostprijs
Extra comptabele kostprijs

Kosten per eenheid

grote tafel 372.200 / 800 = 465,25middelgrote tafel 635.250 / 1.500 = 423,5kleine tafel 899.500 / 2.000 = 449,75

financi le boekhouding
Financiële boekhouding

BALANS

Actief Passief

VI.Voorr. en BIU A.voorr.

33.GP 266.925

RESULTATENREKENING

Kosten Opbrengsten

II.Bedrijfskosten I.Bedrijfsopbrengsten

A1. 742.150 A. Omzet 1.902.000

B. 8.800 B. Wijz Voorr 266.925

C. 1.086.000

D. 70.000

c voorbeeld 2
C. Voorbeeld 2

Kostensoorten

Stof badjassen (D) 1.031.000

Stof badhanddoeken (D) 352.000

Etiketten (D) 15.000

Garen (D) 90.000

Hoes (D) 12.000

Directe Arbeid (D) 3.000.000

Toezicht (I) 50.000

Afschrijving machine (I) 53.750

Afschrijving gebouw (I) 2.000

Energie (I) 64.250

Diverse productiekosten (I) 250.000

kostenobjecten1
Kostenobjecten

Badjassen

Productie 100.000

Verkoop 90.000 (50 per stuk)

Badhanddoeken

Productie 200.000

Verkoop 150.000 (20 per stuk)

kostprijssysteem
Kostprijssysteem

Direct materiaal

Directe arbeid

Kostenplaats snijdenverdeelsleutel: verbruikte stof

Kostenplaats stikkenverdeelsleutel: eigen directe kosten

Kostenplaats strijkenverdeelsleutel: eigen directe arbeid

Kostenplaats verpakkenverdeelsleutel: productievolume

Hulpkostenplaats gebouw verdeelsleutel: oppervlakte

d schatten van kostenfuncties
D. Schatten van kostenfuncties

Y = a + bX

Y = afhankelijke variabele (vb: IK, AK)

X = onafhankelijke variabele (vb: MU, aantal stuks)

a,b = parameters

Y

a

X

Historisch

account classifications 1 periode

high-low

visual fit meerdere periodes

regressie

2) Engineering studies

30

classificatie
Classificatie

vast variabel

Directe arbeid 364.000

Afschrijvingen 204.000

Materiaal 72.800

Toezicht inspectie 119.600

Y = 119.600 + 3.560 X

subjectief

slechts 1 periode

engineering
Engineering

vast variabel

Directe arbeid 100u x 20

Afschrijvingen 10u x 170

Materiaal 400

Toezicht inspectie 115.000

Y = 115.000 + 4.100X

geen inefficiënties uit verleden

tijdsintensief

kwantitatieve analyse voorbeeld
Kwantitatieve analyse: voorbeeld

Maand Instelkosten Aantal instellingen

januari 19X0 697.000 160

februari 731.000 170

maart 804.000 192

april 792.000 187

mei 760.000 170

juni 766.000 174

juli 785.000 182

augustus 724.000 154

september 747.000 168

oktober 812.000 190

november 801.000 187

december 782.000 181

januari 19X1 778.000 180

februari 751.000 175

maart 791.000 184

april 753.000 167

mei 797.000 193

juni 760.000 180

33

kwantitatieve analyse vervolg
Kwantitatieve analyse: vervolg

Hoog-laag methode

hoogste waarde onafhankelijke variabele

laagste waarde onafhankelijke variabele

Y = 435.744 + 1.871,79X

Regressie

= som van de kwadratische afstanden tussen punten en loodrechte projectie van punten op rechte, geminimeerd.

Y = 307.348 + 2.598,22X

break even analyse
Break-even analyse

Assumpties basismodel

1 product

lineaire opbrengsten

constante variabele kosten per eenheid

constante vaste kosten

1 periode

geen voorraden

geen knelpunten

geen belastingen

zekerheid

geen inflatie

enkel volume is driver

break even analyse1
Break-even analyse

TO

TO, TK

TK

F= vaste kost

q*

Q

voorbeeld
Voorbeeld

standaard luxe

q 150.000 (3/4) 50.000 (1/4)

Prijs 20 30

Variabele kost 14 18

Vaste kost 1.200.000

Gevraagd:

1) BE bij deze salesmix

2) BE bij alleen standaard; BE bij alleen luxe

3) BE bij nieuwe salesmix: standaard: 9/10 en luxe: 1/10

38

oplossing voorbeeld
Oplossing voorbeeld

Standaard: 120.000 stuks

Luxe: 40.000 stuks

Standaard: 200.000 stuks

Luxe: 100.000 stuks

Standaard: 163.637 stuks

Luxe: 18.182 stuks

toepassing 1
Toepassing 1

Vroeger

Martinez omzet = 2.000.000

groothandel vaste kost = 220.000

kleinhandel resultaat = 180.000

Nu

Martinez

kleinhandel

omzet  40%

vaste kost  100.000

resultaat  20.000

40

vervolg toepassing 1
Vervolg toepassing 1

Gevraagd:

1) Hoeveel verandert de BE-omzet?

2) Hoe groot moet de omzet zijn om 10% meer resultaat te behalen als vroeger?

Oplossing:

Omzetdaling van 300.000

1.295.000

toepassing 2
Toepassing 2

Doughnuts

Extern aankopen: 0,03 per doughnut

Semi-automatische machine: F = 2.500; v = 0,01

Automatische machine: F = 4.500; v = 0,005

Gevraagd:

1) aantal eenheden te produceren voor elke machine opdat kost = externe aankoop

2) optimum voor 250.000 stuks

3) optimum voor 500.000 stuks

4) aantal stuks opdat semi-automatisch = automatisch

vervolg toepassing 2 oplossing
Vervolg toepassing 2: oplossing

Semi-automatisch: q = 125.000

Automatisch: q = 180.000

Kost semi-automatisch = 5.000 = optimuum

Kost automatisch = 5.750

3. Kost semi-automatisch = 7.500

Kost automatisch = 7.000 = optimuum

4. q = 400.000

toepassing 3 meerdere drivers
Toepassing 3: meerdere drivers

Theater: 150 zitplaatsen

80 vertoningen

Gewone klanten

p = 20

v = 5

Klanten vanuit bedrijven

P = 20

V = 5

+ per bedrijf factuur van 7,5 per vertoning

Vaste kosten: 150.000

vervolg toepassing 3 gevraagd
Vervolg toepassing 3: gevraagd

BE enkel gewone klanten

Resultaat 6.400 klanten vanuit 10 bedrijven en 5.600 gewone klanten

Resultaat 6.400 klanten vanuit 15 bedrijven en 5.600 gewone klanten

Resultaat 5.000 klanten vanuit 25 bedrijven en 6.000 gewone klanten

Resultaat 5.000 klanten vanuit 40 bedrijven en 6.600 gewone klanten

vervolg toepassing 3 oplossing
Vervolg toepassing 3: oplossing

10.000 gewone klanten

24.000

21.000

0

0

stukproductie
Stukproductie

= kostprijsberekening per individueel stuk

voorbeeld stukproductie
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

49

vervolg stukproductie
Vervolg stukproductie

Kostprijs o.b.v. 3 mogelijke systemen

systeem 1 systeem 2 systeem 3

B1 3.455 3.441 3.491

B2 2.860 2.860 2.794

B3 2.150 2.236 2.320

B4 4.645 4.602 4.298

B5 1.190 1.161 1.397

serieproductie
Serieproductie

Series van diverse producten

Kostprijsberekening per serie

vb: zie berekening kostenflow

voorbeeld serieproductie
Voorbeeld serieproductie

Direct materiaal

Batch X 50

Batch Y 37,5

Directe arbeid

Batch X 350

Batch Y 675

Afschrijvingen

Machine 1 3.000 (P1)

Machine 2 2.400 (P2)

Electriciteit

600 500 (P1)

100 (P2)

vervolg serieproductie1
Vervolg serieproductie

Kostprijs van batch X en Y

1. Verdeelsleutel = aantal directe arbeidsurenGeen onderscheid tussen P1 en P2

X = 414

Y = 739,5

2. Verdeelsleutel P1 = aantal machine-uren

Verdeelsleutel P2 = aantal directe arbeidsuren

X = 419

Y = 728,3

capaciteit maatstaven
Capaciteit: maatstaven

Theoretische capaciteit

Praktische capaciteit

Normale capaciteit

Gebudgetteerde capaciteit

Actuele capaciteit

capaciteit voorbeeld
Capaciteit: voorbeeld

Machine voor ontwikkeling van foto’s (kost = 500.000)

capaciteit beslissingen
Capaciteit: beslissingen

Cost of resources supplied

=

Cost of resources used

+

Cost of unused capacity

Voorraadwaardering

Korte termijn

Lange termijn

massaproductie
Massaproductie

= massa identieke producten die in verschillende stappen vervaardigd worden

voorbeeld massaproductie
Voorbeeld massaproductie

Kostensoorten

Leder kwaliteit 1 5.600

Leder kwaliteit 2 4.400

Stikgaren 200

Gas 100

Stookolie 3.000

Electriciteit 7.500

Lonen 16.000

Afschr. 1 7.800

Afschr. 2 8.400

vervolg voorbeeld
Vervolg voorbeeld

Kostendragers

Champion

   • 500 gestart
   • 300 afgewerkt (EV GIB 200)
   • 200 verkocht (EV GP 100)

Classic

   • 2.000 gestart
   • 1.500 afgewerkt (EV GIB 500)
 • 1.000 verkocht (EV GP 500)
voorbeeld stukproductie1
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

66

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

67

voorbeeld stukproductie2
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

69

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten1
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

70

equivalente eenheden
Equivalente eenheden

Tot nu toe

Afd. 1 Afd. 2

0% 100% 0% 100%

Goederen afgewerkt in elk van de afdelingen

Hier

Afd. 1 Afd. 2

0% 100% 0% 100%

Goederen onderweg in een afdeling

Prime costs

Materiaal

Transfers vorige afdeling

Inspectie

Conversiekosten

voorbeeld 1 geen bv geen transfers
Voorbeeld 1: geen BV; geen transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 20.000

Afgewerkt 15.000

EV 5.000 (40% afgewerkt)

Kosten

Materiaal 40.000 (begin prod.proces)

Conversiekosten 51.000

Mat. EV

0% 40 %

voorbeeld stukproductie3
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

74

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten2
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

75

oplossing voorbeeld 1
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

77

voorbeeld stukproductie4
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

78

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten3
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

79

oplossing voorbeeld 11
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

81

voorbeeld 2 geen bv transfers
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

82

oplossing voorbeeld 2
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

voorbeeld 3 bv
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

voorbeeld stukproductie5
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

85

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten4
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

86

oplossing voorbeeld 12
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

88

voorbeeld 2 geen bv transfers1
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

89

oplossing voorbeeld 21
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

90

voorbeeld 3 bv1
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

91

voorbeeld stukproductie6
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

92

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten5
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

93

oplossing voorbeeld 13
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

95

voorbeeld 2 geen bv transfers2
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

96

oplossing voorbeeld 22
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

97

voorbeeld 3 bv2
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

98

oplossing voorbeeld 3
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

99

abc theoretisch kader
ABC: theoretisch kader

DK KO

IK KPVS VS

DK KO

IK ACT RD AD

Activiteiten = ACT

Resource drivers = RD

Activity drivers = AD

Kostenobjecten = KO

probleemsituatie
Probleemsituatie

KP blauw A = 0,475 Euro

KP blauw B = 0,65 Euro

(VS = aantal stuks)

voorbeeld 1
Voorbeeld 1
 • Gegevens

Andere kosten (IK)

Indirecte lonen 330.000

Afschrijvingen 850.000

Materiaal en hulpstoffen 170.000

1.350.000

slide104
Kostprijs per stuk

a)Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenActivity driver

Ontvangst goederen aankooporders

Instellen machine instellingen

Automatische assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

voorbeeld stukproductie7
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

106

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten6
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

107

oplossing voorbeeld 14
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

109

voorbeeld 2 geen bv transfers3
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

110

oplossing voorbeeld 23
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

111

voorbeeld 3 bv3
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

112

oplossing voorbeeld 31
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

113

slide114
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

114

voorbeeld stukproductie8
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

115

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten7
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

116

oplossing voorbeeld 15
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

118

voorbeeld 2 geen bv transfers4
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

119

oplossing voorbeeld 24
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

120

voorbeeld 3 bv4
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

121

oplossing voorbeeld 32
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

122

slide123
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

123

voorbeeld 2
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

124

voorbeeld stukproductie9
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

125

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten8
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

126

oplossing voorbeeld 16
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

128

voorbeeld 2 geen bv transfers5
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

129

oplossing voorbeeld 25
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

130

voorbeeld 3 bv5
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

131

oplossing voorbeeld 33
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

132

slide133
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

133

voorbeeld 21
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

134

slide135
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

135

voorbeeld stukproductie10
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

137

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten9
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

138

oplossing voorbeeld 17
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

140

voorbeeld 2 geen bv transfers6
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

141

oplossing voorbeeld 26
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

142

voorbeeld 3 bv6
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

143

oplossing voorbeeld 34
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

144

slide145
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

145

voorbeeld 22
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

146

slide147
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

147

voorbeeld 3
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

148

voorbeeld stukproductie11
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

149

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten10
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

150

oplossing voorbeeld 18
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

152

voorbeeld 2 geen bv transfers7
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

153

oplossing voorbeeld 27
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

154

voorbeeld 3 bv7
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

155

oplossing voorbeeld 35
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

156

slide157
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

157

voorbeeld 23
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

158

slide159
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

159

voorbeeld 31
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

160

slide161
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

161

activiteitenhi rarchie
Activiteitenhiërarchie

Activiteiten Activity drivers

Unit level

Batch level

Product level

Facility level

Customer level

soorten drivers
Soorten drivers

Transaction drivers

beperkte kost van registratie

houdt geen rekening met onderlinge verschillen

Duration drivers

houdt rekening met de duurtijd van de activiteit

grotere meetkost

Intensity drivers

goede benadering werkelijkheid

grotere meetkost

time driven activity based costing 1 example
Time-driven activity based costing: 1. Example

Theoretical capacity:

28 employees x 8 hours/day x 22 working days x 3 months

=14.784 hours

=887.040 minutes

Practical capacity: 700.000 minutes

rule of thumb: 80% to 85% of theoretical capacity

more systematic approach

Source: Kaplan and Anderson, Harvard Business Review, November 2004

time driven activity based costing 2 time equations
Time-driven activity based costing: 2. Time equations

Example 1:

Packaging time =

0.5 + 6.5 [if special packaging required]

+ 2.0 [if shipping by air]

Example 2:

Inside sales order entry process time =

5 + (3 x number of line items)

+ 15 [if new customer]

+ 10 [if expedited order]

voorbeeld stukproductie12
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

169

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten11
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

170

oplossing voorbeeld 19
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

172

voorbeeld 2 geen bv transfers8
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

173

oplossing voorbeeld 28
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

174

voorbeeld 3 bv8
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

175

oplossing voorbeeld 36
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

176

slide177
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

177

voorbeeld 24
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

178

slide179
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

179

voorbeeld 32
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

180

slide181
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

181

slide182
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

182

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld stukproductie13
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

184

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten12
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

185

oplossing voorbeeld 110
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

187

voorbeeld 2 geen bv transfers9
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

188

oplossing voorbeeld 29
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

189

voorbeeld 3 bv9
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

190

oplossing voorbeeld 37
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

191

slide192
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

192

voorbeeld 25
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

193

slide194
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

194

voorbeeld 33
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

195

slide196
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

196

slide197
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

197

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

actual normal standard costing
Actual / normal / standard costing

Actual costing

DM = WH * WP

DA = WU * WL

IK = (WIK/WOB) * WOBP

Normal costing

DM = WH * WP

DA = WU * WL

IK = (SIK/SOB) * WOBP

Standard costing

DM = SH * SP

DA = SU * SL

IK = (SIK/SOB) * SOBP

W = werkelijk

S = standaard

WH = werkelijke hoeveelheid

WP = werkelijke prijs

WU = werkelijke uren

WL = werkelijk loon

WIK = werkelijke indirecte kosten

WOB = werkelijke omslagbasis

WOBP= werkelijke omslagbasis per eenheid product

voorbeeld stukproductie14
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

200

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten13
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

201

oplossing voorbeeld 111
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

203

voorbeeld 2 geen bv transfers10
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

204

oplossing voorbeeld 210
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

205

voorbeeld 3 bv10
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

206

oplossing voorbeeld 38
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

207

slide208
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

208

voorbeeld 26
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

209

slide210
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

210

voorbeeld 34
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

211

slide212
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

212

slide213
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

213

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld1
Voorbeeld

Standaardgegevens

VS = aantal kg DM

Werkelijke gegevens

VS = 7.000 (kg DM)

215

bepaling en hoogte van standaarden
Bepaling en hoogte van standaarden

Bepaling

Historische gegevens

Engineering studies

Schattingen

Hoogte

Optimale standaarden

Currently attainable standards

doelstellingen
Doelstellingen

Beslissingen

Budgetopstelling

Controle

Motivatie

Voorraadwaardering

backflush costing
Backflush costing

Voorraadwaardering

Eenvoudigere methode indien beperkte voorraden

Gebaseerd op standaardkostprijs

Geen goederen in bewerking

Terugrekenen vanaf afgewerkt product of kost verkochte goederen

backflush costing voorbeeld
Backflush costing: voorbeeld

Productie: 100.000 stuks

Verkoop: 99.000 stuks

Standaard direct materiaal per stuk: 19

Standaard indirecte kosten per stuk: 12

Aankopen direct materiaal: 1.950.000

Totale indirecte kosten: 1.260.000

backflush costing systeem 1
Backflush costing: systeem 1

“trigger points”: aankoop materiaal

afwerking productie

Voorraad direct materiaal: 50.000

Voorraad afgewerkt product: 31.000

Kost verkochte goederen: 3.069.000

Absorptieverschil: 60.000

backflush costing systeem 2
Backflush costing: systeem 2

“trigger points”: aankoop materiaal

verkoop afgewerkte producten

Voorraad direct materiaal: 69.000

Voorraad afgewerkt product: /

Kost verkochte goederen: 3.069.000

Absorptieverschil: 72.000

different costs for different purposes
Different costs for different purposes

Voorraadwaardering

Korte termijn beslissingen

Lange termijn beslissingen

voorbeeld2
Voorbeeld

Gegevens

Fysisch(150 stuks productie en verkoop per jaar)

Kosten en opbrengsten (standaard = werk)

verkoopprijs = 5 (per stuk)

variabele kost = 3 (per stuk)

vaste kost = 150 (per jaar)

voorbeeld stukproductie15
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

228

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten14
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

229

oplossing voorbeeld 112
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

231

voorbeeld 2 geen bv transfers11
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

232

oplossing voorbeeld 211
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

233

voorbeeld 3 bv11
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

234

oplossing voorbeeld 39
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

235

slide236
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

236

voorbeeld 27
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

237

slide238
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

238

voorbeeld 35
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

239

slide240
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

240

slide241
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

241

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld3
Voorbeeld

Standaardgegevens

VS = aantal kg DM

Werkelijke gegevens

VS = 7.000 (kg DM)

243

slide244
Resultaten

Voorraad

Resultaat

244

voordelen
Voordelen

Integraal

geen onderschatting voorraad

geen fictieve verliezen

theoretisch beter

beslissingen op lange termijn

Variabel

niet verkoopbare voorraad

minder schommelingen resultaat

beslissingen op KT

throughput costing kt beslissingen
Throughput costing: KT beslissingen

= supervariabele kostprijs

omzet

- direct materiaal

= throughput contributie

- directe arbeid

- indirecte kosten

= resultaat

korte termijn beslissingen 1 schaarse factor
Korte termijn beslissingen:1 schaarse factor

H1 H2

prijs 100 70

DM 28 13

DA 15 25

I Var. K. 25 12,5

m.u. 2 1

Vaste K. 2.250

VS = aantal machine-uren

machine-uren  450

Gevraagd: Wat produceren?

oplossing
Oplossing

H1: max 225 stuks

(contributie = 32)

O = 22.500

K = 15.300 + 2.250

res = 4.950

H2: max 450 stuks

(contributie = 19,5)

O = 31.500

K = 22.725 + 2.250

res = 6.525

afgekeurde producten
Afgekeurde producten

Afd. 1 Afd. 2

0% 100% 0% 100%

Goederen afgekeurd door inspectie

a) normale verliezen

opgeteld bij kostprijs van goedgekeurde producten

b) abnormale verliezen

als periodekost in de resultatenrekening

samenvatting
Samenvatting

Kost BV GIB

kost afgewerkt product

Kosten van de periode

transferkosten

materiaalkosten kost eindvoorraad

conversiekosten kost abnormaal afgekeurde goederen

FIFO

GG

voorbeeld stukproductie16
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

252

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten15
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

253

oplossing voorbeeld 113
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

255

voorbeeld 2 geen bv transfers12
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

256

oplossing voorbeeld 212
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

257

voorbeeld 3 bv12
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

258

oplossing voorbeeld 310
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

259

slide260
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

260

voorbeeld 28
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

261

slide262
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

262

voorbeeld 36
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

263

slide264
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

264

slide265
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

265

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld4
Voorbeeld

Standaardgegevens

VS = aantal kg DM

Werkelijke gegevens

VS = 7.000 (kg DM)

267

slide268
Resultaten

Voorraad

Resultaat

268

voorbeeld 1 geen bv
Voorbeeld 1: geen BV

Fysisch

BV 0

Gestart 10.000

Afgewerkt 6.500

n.a. 1.500 inspectie na 60%

a.a. 750

EV 1.250 (70%)

Kosten

Mat. 30.000

Conv. 34.900

Mat. Inspectie EV

0% 60% 70%

269

voorbeeld stukproductie17
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

270

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten16
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

271

oplossing voorbeeld 114
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

273

voorbeeld 2 geen bv transfers13
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

274

oplossing voorbeeld 213
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

275

voorbeeld 3 bv13
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

276

oplossing voorbeeld 311
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

277

slide278
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

278

voorbeeld 29
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

279

slide280
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

280

voorbeeld 37
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

281

slide282
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

282

slide283
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

283

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld5
Voorbeeld

Standaardgegevens

VS = aantal kg DM

Werkelijke gegevens

VS = 7.000 (kg DM)

285

slide286
Resultaten

Voorraad

Resultaat

286

voorbeeld 1 geen bv1
Voorbeeld 1: geen BV

Fysisch

BV 0

Gestart 10.000

Afgewerkt 6.500

n.a. 1.500 inspectie na 60%

a.a. 750

EV 1.250 (70%)

Kosten

Mat. 30.000

Conv. 34.900

Mat. Inspectie EV

0% 60% 70%

287

oplossing voorbeeld 115
Oplossing voorbeeld 1

AP n.a. a.a. EV kost/EE

Materiaal 30.000 6.500 1.500 750 1.250 3

Conversie 34.900 6.500 900 450 875 4

a.a.: 4.050

n.a.: materiaal: 4.500

KAP: 3.774

kost EV: 726

conversie: 3.600

KAP : 3.019

kost EV: 581

KAP: 52.293

kost EV: 8.557

288

voorbeeld stukproductie18
Voorbeeld stukproductie

Kostensoorten

Direct materiaal (D) 6.250

Directe arbeid (D) 1.750

Stikgaren (I) 50

Afschrijvingen (I) 5.000

Loon zaakvoerder (I) 1.000

Verwarming + verlichting (I) 250

Kostendragers

stof (m²) arbeidsuren machine-uren

B1 30 17 20

B2 25 14 15

B3 20 10 14

B4 40 23 21

B5 10 6 10

Totaal 125 70 80

stof: 50 EUR/m²

arbeid: 25 EUR/uur

289

vervolg voorbeeld toewijzing en verdeling kosten17
Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten

d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur

d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur

d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur

d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur

d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur

d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur

d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur

d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur

d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur

d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur

d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur

d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m²

d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd

d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

290

oplossing voorbeeld 116
Oplossing voorbeeld 1

AP EV kost/EE

Materiaal 40.000 15.000 5.000 2

Conversiekosten 51.000 15.000 2.000 3

KAP = 75.000

EV = 16.000

292

voorbeeld 2 geen bv transfers14
Voorbeeld 2:geen BV; transfers

Fysisch

BV 0

Gestart 6.000

Afgewerkt 5.000

EV 1.000 (30% afgewerkt)

Kosten

Transfers 18.000

Materiaal 10.000 (na 45%)

Conversiekosten 31.800

transfers EV mat.

0% 30% 45%

293

oplossing voorbeeld 214
Oplossing voorbeeld 2

AP EV kost/EE

Transfers 18.000 5.000 1.000 3

Materiaal 10.000 5.000 / 2

Conversie 31.800 5.000 300 6

KAP = 55.000

EV = 4.800

294

voorbeeld 3 bv14
Voorbeeld 3: BV

Fysisch

BV 4.000 (40% afgewerkt)

- Mat X : 6.500

- Conv. : 14.000

Gestart 25.000

Afgewerkt 26.000

EV 3.000 (60% afgewerkt)

Kosten

MatX 37.000 (na 30%)

MatY 52.000 (na 90%)

Conversie 55.500

MatX BV EV MatY

30% 40% 60% 90%

295

oplossing voorbeeld 312
Oplossing voorbeeld 3

Gewogen Gemiddelde

AP EV kost/EE

MatX 43.500 26.000 3.000 1,5

MatY 52.000 26.000 / 2

Conv. 69.500 26.000 1.800 2,5

KAP = 156.000

EV = 9.000

FIFO

BV AP EV kost/EE

MatX 37.000 / 22.000 3.000 1,48

MatY 52.000 4.000 22.000 / 2

Conv. 55.500 2.400 22.000 1.800 2,118

KAP = 156.747

EV = 8.253

296

slide297
Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers

Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers

297

voorbeeld 210
Voorbeeld 2

Gegevens

Andere kosten (IK)

Afschrijvingen: 79.500.000

Set-up kosten: 19.200.000

Verpakking: 21.000.000

Ontvangstkosten: 9.0000000

128.700.000

298

slide299
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Ontvangst aankooporders

Instelling set-ups (loten)

Assemblage machine-uren

Verpakking verkooporders

299

voorbeeld 38
Voorbeeld 3

Gegevens

Andere kosten (IK)

Omstellen: 30.000

Assemblage: 600.000

Ondersteuning: 3.000.000

Verzending: 1.500.000

5.130.000

300

slide301
Kostprijs per stuk

a) Traditioneel systeem

b) ABC

ActiviteitenCost driver

Omstellen loten

Assemblage machine-uren

Ondersteuning %

Verzending verzendingen

301

slide302
Activity based management
 • Activity Based Costing
 • Operational ABMStrategic ABM
 • Doing Things Right Doing the Right Things
 • Performing activities Choosing the activities
 • more efficiently we should perform
  • Activitymanagement
  • Business process reengineering
  • Total quality
  • Performance
  • measurement
 • Product design
 • Product-line and customer mix
 • Supplier relationships
 • Customer relationships
  • Pricing, Order size,
  • Delivery, Packaging
 • Market segmentation
 • Distribution channels

302

Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

voorbeeld6
Voorbeeld

Standaardgegevens

VS = aantal kg DM

Werkelijke gegevens

VS = 7.000 (kg DM)

304

slide305
Resultaten

Voorraad

Resultaat

305

voorbeeld 1 geen bv2
Voorbeeld 1: geen BV

Fysisch

BV 0

Gestart 10.000

Afgewerkt 6.500

n.a. 1.500 inspectie na 60%

a.a. 750

EV 1.250 (70%)

Kosten

Mat. 30.000

Conv. 34.900

Mat. Inspectie EV

0% 60% 70%

306

oplossing voorbeeld 117
Oplossing voorbeeld 1

AP n.a. a.a. EV kost/EE

Materiaal 30.000 6.500 1.500 750 1.250 3

Conversie 34.900 6.500 900 450 875 4

a.a.: 4.050

n.a.: materiaal: 4.500

KAP: 3.774

kost EV: 726

conversie: 3.600

KAP : 3.019

kost EV: 581

KAP: 52.293

kost EV: 8.557

307

voorbeeld 2 bv fifo
Voorbeeld 2:BV; FIFO

Fysisch

BV2.000 (30%)

Gestart 18.000

Afgewerkt 13.000

n.a. 4.000 inspectie na 20%

EV 3.000 (40%)

Kosten

BV 25.000

Materiaal 52.000 (na 70% toegevoegd)

Conversie 72.000

Inspectie BV EV Mat

20% 30% 40% 70%

308

oplossing voorbeeld 215
Oplossing voorbeeld 2

BV AP n.a. EV kost/EE

Materiaal 52.000 2.000 11.000 / / 4

Conversie 72.000 1.400 11.000 800 1.200 5

n.a.: materiaal: 0

conversie: 4.000

KAP: 3.143

kost EV: 857

KAP: 142.143

kost EV: 6.857

309

dienstverlenende afdelingen
Dienstverlenende afdelingen

DK KO

IK KP VS VS

Productie-afdelingen

Dienstverlenende afdelingen

Kostenallocatie

Planning en controle

Beslissing tot uitbesteding

kostenallocatie
Kostenallocatie

Geen onderlinge dienstverlening

keuze drivers

Onderlinge dienstverlening

directe methode

getrapte methode

reciproke methode

geen onderlinge dienstverlening
Geen onderlinge dienstverlening

Dienstverlenende afdelingen

personeelsafdeling: 50.000

onderhoud: 20.000 (uitbesteed)

Andere afdelingen

labo

productie

verkoop

oplossing voorbeeld 216
Oplossing voorbeeld 2

BV AP n.a. EV kost/EE

Materiaal 52.000 2.000 11.000 / / 4

Conversie 72.000 1.400 11.000 800 1.200 5

n.a.: materiaal: 0

conversie: 4.000

KAP: 3.143

kost EV: 857

KAP: 142.143

kost EV: 6.857

314

geen onderlinge dienstverlening1
Geen onderlinge dienstverlening

Systeem 1

- personeelsafdeling: aantal werknemers

- onderhoud: oppervlakte

Systeem 2

- personeelsafdeling: 40% aantal werknemers

60% aanwervingen

- onderhoud: onderhoudsuren

315

onderlinge dienstverlening voorbeeld
Onderlinge dienstverlening: voorbeeld

Dienstverlenende afdelingen

A: restaurant 600.000 VS = aantal verstrekte maaltijden

B: computer 116.000 VS = CPU-tijd

C: onderhoud 180.000 VS = aantal werkuren

Productie-afdelingen

P: 400.000

Q: 200.000

oplossing voorbeeld1
Oplossing voorbeeld

Direct

Getrapt

Reciproke

planning en controle
Planning en controle

Standaardkost

Planning

capaciteit in de toekomst

Controle

vraag naar diensten sturen

planning en controle voorbeeld
Planning en controle: voorbeeld

Informatica-afdeling (CPU-tijd)

kost: 250.000 EUR per periode

5 afnemende afdelingen

Werkelijk

Standaard

2.500 uur per periode

besluitvorming
Besluitvorming

Uitbesteden (outsourcen)

Kostenvergelijking

Andere factoren

strategisch

juridisch

fiscaal

ethisch

besluitvorming voorbeeld
Besluitvorming: voorbeeld

Kosten A 35.000

Kosten B: vast 12.000

variabel 20.000

Kosten C: vast 30.000

variabel 28.000

Vraag: A uitbesteden (bedrijfsrestaurant)

besluitvorming voorbeeld1
Besluitvorming: voorbeeld

Kostenbesparingen

A 35.000

B 8.400 45.800

C 2.400

Minder diensten nodig

98,8 % nodig

oplossing voorbeeld 217
Oplossing voorbeeld 2

BV AP n.a. EV kost/EE

Materiaal 52.000 2.000 11.000 / / 4

Conversie 72.000 1.400 11.000 800 1.200 5

n.a.: materiaal: 0

conversie: 4.000

KAP: 3.143

kost EV: 857

KAP: 142.143

kost EV: 6.857

326

geen onderlinge dienstverlening3
Geen onderlinge dienstverlening

Systeem 1

- personeelsafdeling: aantal werknemers

- onderhoud: oppervlakte

Systeem 2

- personeelsafdeling: 40% aantal werknemers

60% aanwervingen

- onderhoud: onderhoudsuren

327

gemeenschappelijke processen
Gemeenschappelijke processen

Product A

Gemeenschappelijke kosten

Product Bsplit-off point

Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval

Beslissingen

Waarom toewijzen?

Afzonderlijke K

Afzonderlijke K

328

oplossing voorbeeld 218
Oplossing voorbeeld 2

BV AP n.a. EV kost/EE

Materiaal 52.000 2.000 11.000 / / 4

Conversie 72.000 1.400 11.000 800 1.200 5

n.a.: materiaal: 0

conversie: 4.000

KAP: 3.143

kost EV: 857

KAP: 142.143

kost EV: 6.857

329

geen onderlinge dienstverlening4
Geen onderlinge dienstverlening

Systeem 1

- personeelsafdeling: aantal werknemers

- onderhoud: oppervlakte

Systeem 2

- personeelsafdeling: 40% aantal werknemers

60% aanwervingen

- onderhoud: onderhoudsuren

330

gemeenschappelijke processen1
Gemeenschappelijke processen

Product A

Gemeenschappelijke kosten

Product Bsplit-off point

Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval

Beslissingen

Waarom toewijzen?

Afzonderlijke K

Afzonderlijke K

331

1 methodes joint products
1. Methodes: Joint products

Gemeenschappelijke kosten

Direct materiaal: 71.250

Indirecte kosten: 16.350

YIP ZIP

Verkoopwaarde split-off 60.000 65.000

verkoopwaarde afgewerkt 72.000 80.000

Afzonderlijke kost 4.960 6.880

Fysische maatstaf 20.000 kg 40.000 kg

332

1 methodes joint products1
1. Methodes: Joint products

1. Verkoopwaarde

Yip 42.048

Zip 45.552

2. Fysische maatstaf

Yip 29.200

Zip 58.400

 • 3. Netto verkoopwaarde
 • Yip 41.900
 • Zip 45.700
 • 4. Constante marge
 • Yip 42.143
 • Zip 45.457
1 methodes hoofd en bijproducten
1. Methodes: Hoofd- en bijproducten

Gemeenschappelijke kosten

3.000.000

HP BP

Stuks 100.000 2.000

Prijs/stuk 50 2

Afzonderlijke kost 0 0

Verkoop jaar1 70.000 1.200

jaar 2 30.000 800

methodes hoofd en bijproducten
Methodes: Hoofd- en bijproducten

Vermindering totale productiekosten

Kvg (1) = 2.097.200

Kvg (2) = 898.800

Vermindering KVG

Kvg (1) = 2.097.600

Kvg (2) = 898.400

Opbrengst

Kvg (1) = 2.100.000

Kvg (2) = 900.000

1 methodes kosten van afval
1. Methodes: Kosten van afval

= afval grondstoffen halfafgewerkte producten

Scrap = verkoopbaar

kostprijs producten is lager

Waste = onverkoopbaar

kostprijs producten is hoger

2 besluitvorming
2. Besluitvorming

S.C.: 360.000

A

J.C.: 280.000

fysische B

maatstaf S.C.: 80.000

A: 60.000 kg

prijs splitt-off 60

prijs verder werken 68

B: 20.000 kg

prijs splitt-off 50

prijs verder werken 53

3 waarom toewijzen
3. Waarom toewijzen?

Voorraadwaardering

Winstgevendheid klanten

Relatie overheid

Relatie verzekeringsbedrijven

Prijsafspraken met externen

joint-ventures

telecommunicatie

...

ad