a hs 3 madde ba lam nda y k ml l kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler PowerPoint Presentation
Download Presentation
AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler. Yargının Rolü Ankara / 15 Nisan 2010 E. Svanidze. Madde 3. “ Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamaz.” Bir muamele veya cezayı kabul edilemez kılan tanımlayıcı unsurlar: İşkence

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a hs 3 madde ba lam nda y k ml l kler

AİHS 3. Madde Bağlamında Yükümlülükler

Yargının Rolü

Ankara / 15 Nisan 2010

E. Svanidze

madde 3
Madde 3
 • “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamaz.”
 • Bir muamele veya cezayı kabul edilemez kılan tanımlayıcı unsurlar:
 • İşkence
 • İnsanlık dışı
 • Aşağılayıcı
tan mlay c g stergeler
Tanımlayıcı Göstergeler
 • İşkence
 • Sıradışı ağırlık – ‘işkence izi’
 • Belirli amaçlar (itiraf, vs.)
 • Kamu görevlileri
 • İnsanlıkdışı – zalimane ve medeniyet dışı doğa çağrışımlar
 • Aşağılayıcı – alçak düşüren ve itibarını kıran etkiler veya sonuçlar
 • Ek yönler

- algıların evrimi

- göreli yaklaşım

k t muamele yasa n n kapsam
Kötü Muamele Yasağının Kapsamı

İŞKENCE

EŞİK

ASGARİ AĞIRLIK DÜZEYİ

yanl leyi in sonu lar
Yanlış İşleyişin Sonuçları
 • Yargının yanlış işleyişi = 3. Madde bağlamında usuli ihlaller

(tartışılacak)

 • Yargının yanlış işleyişi / adaletin yanlış tecellisi = 3. Madde bağlamında maddi ihlaller

3. Madde bağlamında asgari ağırlık düzeyine ulaşan ızdıraba yol açabilir

maddi hlaller
Maddi İhlaller
 • Hayatın tehlikede olduğu durumlarda kişilerin kaybolmaları karşısında hareketsizlik

Ipek -Türkiye ; Baysayeva -Rusya

 • Ciddi ölçüde insani ızdıraba yol açacak şekilde adil yargılanma gerekliliklerini açıkça göz ardı etmek

idam kararıOcalan -Türkiye

 • Hayat hakkı, kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi temel insan haklarını ciddi ölçüde tehlikeye atan adaletin yanlış tecellisi(???)
maddi hlaller1
Maddi İhlaller
 • Hukuka aykırı gözaltı, mağdurun ızdırabını artırabilir ve asgari ağırlık düzeyine ulaşılması sonucunu doğurabilir(5. Maddenin ihlali 3 . Maddenin ihlali)

Trepashkin - Rusya

 • Roma topluluğunun zarar gören üyelerinin gerekçelendirilmiş şikayetlerinin yetkili makamlarca (ceza ve hukuk davalarında hem savcılar hem mahkemelerce) dikkate alınmaması aşağılayıcı muamele oluşturmuştur

Moldovan-Romanya

 • Duruşma salonundaki alçaltıcı bir durum aşağılayıcı muamele oluşturabilir

Sarban - Moldova; Ramishvili ve Kokhreidze-Gürcistan

yarg ya atfedilebilecek pozitif y k ml l kler
Yargıya Atfedilebilecek Pozitif Yükümlülükler
 • Pozitif yükümlülükler = Madde 3 + Madde 1

‘herkes yararlanır’

 • Kötü muameleye ilişkin kesin yasak

- Hukuki temeli sözleşme hukukunda

(4. Madde ve 15. Madde metinleri)

- İşkencenin kullanımının yararları sorgulanabilir / fiili sonuç yoktur (hayal)

 • Usuli yükümlülükler
 • Yargısal caydırıcılık ile kötü muameleyi önleme yükümlülüğü
di er haklarla li kisi
Diğer Haklarla İlişkisi

- 6. Madde(adil yargılanma)

Harutyunyan -Ermenistan

Gafgen -Almanya

- 13. Madde (etkili başvuru yolu)

3+13=3

Afanasyev - Ukrayna

Batı ve Diğerleri - Türkiye

- Tazminat talepli hukuk davaları –13. Madde

Menesheva- Rusya

yarg sal cayd r c l k
Yargısal Caydırıcılık
 • Hususi olarak kötü muameleye yönelik çıkartılan mevzuatın

- kötü muamele fiillerinin tasnifi

Valeriu ve Nicolae Rosca -Moldova

- yeterli cezalandırma

Valeriu ve Nicolae Rosca -Moldova

Okkalı - Türkiye

yarg sal cayd r c l k1
Yargısal Caydırıcılık
 • Devlete atfedilebilecek kötü muamele

Valeriu ve Nicolae Rosca -Moldova

Bekos ve Koutropoulos - Yunanistan

 • Özel şahıslarca yapılan kötü muamele

GldaniYehova Şahitleri Cemaatinin 97

üyesi ve diğer 4 kişi -Gürcistan

Opuz- Türkiye

yarg sal cayd r c l k2
Yargısal Caydırıcılık
 • Bu tür fiilleri genel olarak önlemek için yeterince caydırıcı bir etki sağlanmalıdır

Okkalı - Türkiye

Valeriu ve Nicolae Rosca -Moldova

 • Faillerin caydırılması

Opuz-Türkiye

“Kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumakla görevlendirilmiş hukuk muhafızları” Okkalı - Türkiye