Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym
Download
1 / 16

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Du?ym - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym. Gmina Biała Podlaska – dawniej i dziś. Samorząd Gminny. Zmiany samorządowe. Rok 1989 przyniósł w Polsce ogromne zmiany polityczne i społeczne. W roku 1990 odbyły się wybory Prezydenta i władz samorządowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Du?ym' - sen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

Gmina Biała Podlaska

– dawniej i dziś

Samorząd Gminny


Zmiany samorz dowe
Zmiany samorządowe

 • Rok 1989 przyniósł w Polsce ogromne zmiany polityczne i społeczne. W roku 1990 odbyły się wybory Prezydenta i władz samorządowych.

 • Wybór władz samorządowych całkowicie zmienił sposób zarządzania lokalnego. Decyzje podejmowane wcześniej centralnie w uzgodnieniu z władzami partyjnymi zostały oddane do podejmowania władzom samorządowym. Nowo utworzona i wybrana władza samorządowa była władzą dwustopniową.

 • Pierwszym stopniem samorządu terytorialnego była gmina z radą gminy wybieraną w wyborach powszechnych. Drugim stopniem samorządu terytorialnego był sejmik wojewódzki rekrutujący się z delegatów powołanych przez radę gminy.

 • Zmiana podziału administracyjnego w roku 1999 pociągnęła ze sobą zmianę struktur samorządu terytorialnego. Pierwszym stopniem samorządu w nowej strukturze powstała gmina z radą gminy wybieraną w wyborach powszechnych. Drugim stopniem samorządu terytorialnego został powiat z radą powiatu wybraną również w wyborach powszechnych. Trzecim stopniem samorządu terytorialnego zostało województwo z radą województwa też z wyboru powszechnego

 • Wszystkie te samorządy otrzymały ogromne kompetencje w zakresie zarządzania podlegającym sobie terenom ze znajdującymi się na nim jednostkami użyteczności publicznej.


Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym

Gmina Biała Podlaska jest gminą wiejską. Położona jest w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.


O wiata
Oświata w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

 • W gminie Biała Podlaska funkcjonuje 9 szkół podstawowych i dwa gimnazja w których uczy się 1394 uczniów.


Budowa obiekt w sportowych w gminie bia a podlaska

Hala sportowa w Ciciborze Dużym w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

Hala sportowa w Sworach

Budowa obiektów sportowych w gminie Biała Podlaska


Inwestycje o wiatowe
Inwestycje oświatowe w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

Budynki szkół podstawowych przeszły generalne remonty


Szko y w sworach

Szkoła Podstawowa w Sworach 1975 - 2002 w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sworach 2002 - 2005

Szkoły w Sworach

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sworach 2005 - 2010


Gminny o rodek kultury
Gminny Ośrodek Kultury w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

 • W gminie Biała Podlaska bardzo prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, w strukturze którego funkcjonuje 8 Klubów Kultury, 5 Pracowni Ginących Zawodów Pracy i Gminna Biblioteka z sześcioma filiami oraz jednym punktem bibliotecznym. Na przestrzeni 20 lat powstało 13 zespołów twórczych, obrzędowych, tanecznych i wokalnych. Ważnym działaniem w rozwoju naszej gminy jest rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich. Nasza gmina jako jedyna w Polsce otrzymała dotację (130 tys. zł) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Świetlice modernizowane są również z własnych środków.


Kultura
Kultura w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.


Gospodarka wodna
Gospodarka wodna w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

 • Na przestrzeni ostatnich lat gmina aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączna kwota około 2,4 mln zł oraz na rozbudowę systemu wod-kan 1,7 mln zł. Wiele inwestycji wykonujemy za fundusze własne. O ile w roku 1998 wodociąg posiadała 1 miejscowość to w ciągu ostatnich 10-ciu lat sieć zaopatruje mieszkańców w wodę w 30 wsiach. Obecnie bez przyłączy długość w sieci wynosi 165 km. Posiadamy 33 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 300 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuowana jest w b. r. budowa sieci wodociągowej w zachodniej części gminy o łącznej długości 50 km i budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 mln zł.


Modernizacja dr g
Modernizacja dróg w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.


Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym

 • Zakwalifikowanie w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

  w 2009 roku wójta gminy Pana Wiesława Panasiuka do Złotej Dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce świadczy bardzo korzystnie o władzach samorządowych gminy, szczególnie o jej gospodarzu


Ochotnicze stra e po arne
Ochotnicze Straże Pożarne w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

 • Na terenie gminy działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających około 500 strażaków ochotników. Cztery jednostki są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowania Gaśniczego. Od 2 lat wójt Wiesław Panasiuk pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP odnawia tabor samochodowy jednostek.


Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym

 • Powyższe działania Rady Gminy na czele z wójtem Wiesławem Panasiukiem wskazują na wielki rozmach inwestycyjny a jednocześnie na dużą i coraz większą skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ta działalność, w zdecydowany sposób zmienia oblicze gminy przyczyniając się do jej rozwoju, a w konsekwencji jest coraz bardziej dostrzegana. W 2004 roku Gmina Biała Podlaska otrzymała prestiżowe wyróżnienie regionalne „Wawrzyn Podlasia” w kategorii „Gospodarna Gmina”. W projekcie „Kompetentna Gmina” Badającym najlepiej rozwijające się gminy województwa lubelskiego – nasza gmina zajęła 4 miejsce


Publiczne gimnazjum w ciciborze du ym

 • Generalnie należy stwierdzić, że skupiając swoją uwagę na kluczowych dla rozwoju gminy kwestiach, stworzone zostały podstawy do sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania gminą zarówno w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym. Zbudowano także fundamenty pod optymalne wykorzystanie własnych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Ponadto władze gminy prowadzą szeroko zakrojoną działalność promocyjną


Dzi kujemy za uwag

Wywiadu udzielili: na kluczowych dla rozwoju gminy kwestiach, stworzone zostały podstawy do sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania gminą zarówno w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym. Zbudowano także fundamenty pod optymalne wykorzystanie własnych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Ponadto władze gminy prowadzą szeroko zakrojoną działalność promocyjną

Wójt gminy Wiesław Panasiuk

Dyrektor SAPO Grażyna Majewska

Dyrektor GOK Bożena Pawlina Maksymiuk

Dyrektorzy szkół

Radny Gminy w latach 1990-2002 Jarosław Michalak

Dziękujemy za uwagę

Przygotowały:

Aneta Kardynalska 1994, IIIa

anet1508@wp.pl

Agata Michalak 1996, Id

agaton2929@wp.pl

Anna Michalak 1994, IIIa

anydzia17@interia.eu

Publiczne Gimnazjum

w Ciciborze Dużym

Opiekun: Ewa Szewczyk

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.