neuvottelup iv 4 10 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuvottelupäivä 4.10.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuvottelupäivä 4.10.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Neuvottelupäivä 4.10.2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Sosiaalialan AMK -verkosto. Neuvottelupäivä 4.10.2011. TERVETULOA. Sosiaalialan AMK -verkosto. Opiskelijavalintauudistus sekä ”Sora” –laki ja sen käyttöönotto ammattikorkeakouluissa. Yhteistä tarkastelua edellyttävät kysymykset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neuvottelupäivä 4.10.2011' - semah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiskelijavalintauudistus sek sora laki ja sen k ytt notto ammattikorkeakouluissa

Sosiaalialan AMK -verkosto

Opiskelijavalintauudistus sekä”Sora” –laki ja sen käyttöönotto ammattikorkeakouluissa

Yhteistä tarkastelua edellyttävät kysymykset

Sosiaalialan amk –verkosto: Yhteistä tarkastelua edellyttävät kysymykset

Päihdeohjelma tarvitaan ammattikorkeakouluihin

Tiedoksi: Terveysalan amk –verkosto edustajat ovat koolla 5.10.11 ja pohtivat ”mahdollisia yhdessä työstettäviä kysymyksi”

terveiset alkusyksyn yhteisty tapaamisista

Sosiaalialan AMK -verkosto

Terveiset alkusyksyn yhteistyötapaamisista

Ammattijärjestöjen tapaamisia

JHL (24.8.2011 ja 2.11.2011)

Teema: Varhaiskasvatus ja sosiaalialan ammattihenkilölaki ja rekisteri

OAJ (3.10.2011)

Teema: Varhaiskasvatuksen/ päivähoidon kelpoisuudet ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopettajien työhyvinvoinnin tukeminen

Talentia (28.9.2011 (varhaiskasvatuksen työryhmä))

Teema: Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet

sosiaalialan ammatinharjoittamislaki ja rekisteri s hk postikysely verkostolle vko 33 34 2011

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan ammatinharjoittamislaki ja rekisteriSähköpostikysely verkostolle vko 33-34/ 2011

Esitettyjä näkemyksiä:

Asiaan suhtaudutaan pääsääntöisesti myönteisesti

Asia ”tekevän näkyvämmäksi” sosiaalialan merkityksen, osaamisen ja aseman

Toiminnot ohjaamassa kelpoisen henkilöstön rekrytointia

Asia merkityksellinen myös asiakkaiden oikeusturvan näkökulmasta

Rekisterin tulee perusta tutkintoihin, koulutusnimikkeisiin

Tällöin helpommin huomioitavissa muun muassa sosionomin (AMK) tutkinnon omaavan kelpoisuus varhaiskasvatuksen tehtäviin (varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op)

Kysymys: Tulleeko huomioida tavoin tai toisin henkilöt, joiden sosiaalialan ammatillinen tutkinto on kesken tai opinnot keskeytyneet

ajankohtaisia kuulumisia

Sosiaalialan AMK -verkosto

Ajankohtaisia kuulumisia

Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksen työkentillä

Varhaiskasvatuksen osalta vankimmin esillä ollut teema:

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneen mahdollisuus suorittaa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op) tutkinnon suorittamisen jälkeen

Kenttätilanne

Vihreää valoa näyttäneet: OKM, STM ja ammattijärjestöistä Talentia ja JHL

Toimenpiteitä:

Pyritään pitämään yhteisseminaari ja työkokous 25.1.2012

Sosionomi (AMK) -> varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan (60 op) suoritusmäärät:

Ajalla 1.1.2010–30.6.2011: 2355 sosionomi (AMK) tutkinto, joista 964 (41 %) (ks. http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/sosiaalialanamkverkosto)

ajankohtaisia kuulumisia1

Sosiaalialan AMK -verkosto

Ajankohtaisia kuulumisia

Sosionomin (ylempi AMK) työelämäpaikka

Asiasta esitys (nykytilanteen kuvaus) työryhmältä

STM, yliopistojen sosiaalityön Sosnet -verkosto ja sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto (ks. http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/sosiaalialanamkverkosto)

”Perus”viesti

Sosionomi (ylempi AMK) sosiaalialan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ei kelpoinen sosiaalityöntekijän toimeen

Kenttätilanne

Vihreää valoa näyttänyt: OKM

Toimenpiteitä:

Pyritään pitämään yhteisseminaari ja työkokous loppuvuodesta 2011/ alkuvuodesta 2012 (sosiaalityö/ sosiaaliohjaus)

ajankohtaisia kuulumisia2

Sosiaalialan AMK -verkosto

Ajankohtaisia kuulumisia

Sosionomin (ylempi AMK) suoritusmäärät

koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Sosiaalialan AMK -verkosto

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

… Onko esityksessä juuri uutta …

Korkeakouluverkko liian sirpaleinen

Voimavaroja koottava alueellisiksi osaamiskeskittymiksi

Koulutuksen läpäisyä parannettava ja työelämään siirryttävä nopeammin

Tutkimustoiminnassa profiloituminen

Tutkimuslähtöistä innovaatiotoimintaa

koulutus ja tutkimus vuosina 2011 20161

Sosiaalialan AMK -verkosto

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

Kommentit huomioitavaksi

Sosiaalialan koulutuksen neuvottelukunta 7.10.11

Miten turvataan riittävät resurssit opetukseen

Osaamisen järkevä käyttö (koulutuksen, osaamisen mukaan => tehtävärakenteet) (s. 43)

Nopea eteneminen työelämään => Toteutuuko => Sosionomi Amk, Sosionomi ylempi AMK, Sosiaalityöntekijä

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen koulutus => Mikä on jatko

Tutkimusrahoituksen turvaaminen (s. 94) => Miten tutkimus rahoitetaan

Alueelliset koulutuksen neuvottelukunnat tms.

Opiskelijavalinta: Otetanko laajempiin osaamisalueisiin ja tämän sisällä valitaan suuntautuminen

Tutkintojen suorittamisen nopeuttaminen: Onko suorittamisvauhtia mahdollista vahdittaa sosiaalialan amk –koulutuksessa

Rakenteellinen kehittäminen: Mitä tarkoittaa, mihin suuntaan mennään

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot (sosiaaliala/ sosiaalityö): kandidaatit ammattikorkeakoulusta ja maisterit yliopistosta

Mikä on geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK tutkinnon paikka ja tilanne

koulutus ja tutkimus vuosina 2011 20162

Sosiaalialan AMK -verkosto

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016

Kommentit (Arenelle 5.10.2011)

Ote Kesusta: ”Sosiaali- ja terveysalalla on lievää koulutuksen lisäystarvetta. (s. 34)”

Onko sosiaalialan amk –koulutusta koskien? Jos on, niin perusteluja …

Keskustelu

Aikuiskoulutus: Suuret hakijamäärät (koulutustason nosto)

Aikuiskoulutus: elinikäinen oppiminen

Tarvitaan osaavaa henkilöstöä, riittävän henkilöstön turvaaminen <= hyvät työllistymisluvut, sosionomien (AMK) rekrytointiongelmat

Työalueet: Ennaltaehkäisevätyö

Työalueet: varhaiskasvatus, maahanmuuttajatyö, vammaistyö, kela, työhallinto <= sosionomi AMK koulutus löytänyt paikkansa

Sosiaaliohjaus: Sosiaaliohjaus laajenee ja yleistyy

”Ikälaki”: Tarvitaan lisää osaajia, tekijöitä (työn johtaminen, koordinaatio (vanhuspalvelut))

Varhaiskasvatus/ Päivähoito/ Koulutyö: syrjäytymisen ehkäisy

Aloituspaikkaluvun tarkastelu: Mihin kaikkiin tehtäviin, työalueille sosionomi (AMK) voi sijoittua

Aloituspaikkojen ohjautuminen: Ammattikorkeakoulujen sisäinen päätöksen

Aloituspaikkojen ohjautuminen: Ruuhka Suomi ja muu Suomi (maantieteellinen aluejako)

Lisäystarve: Ks. OKM esitys (1,24/ 500 aloituspaikkaa lisää)

tiedon tuottaminen

Sosiaalialan AMK -verkosto

Tiedon tuottaminen

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus

osallisena

tiedon tuottamisessa

Innokylä yhteistyö

Esitys: Kuhinkin 21 sosiaalialan ammattikorkeakoulutusta tarjoavaan ammattikorkeakouluun innokylätutor (koulutus 2012 – 2013)

Tietoa esimerkiksi teemoista:

(1) Lapset, nuoret ja perheet ja palvelujen kehittäminen, (2) Aikuisväestö, työllistyminen ja palvelujen kehittäminen, (3) Ikääntyvät ja palvelujen kehittämisen sekä (4) Sosiaalialan yrittäjyys (sosiaalinen yrittäjyys)

SOHVI –projekti (paikallinen hyvinvointitieto)

Hakemus jätetty 30.9.2011

tiedon tuottaminen1

Sosiaalialan AMK -verkosto

Tiedon tuottaminen

Innokylätutor -koulutus

1 – 2 henkilöä kustakin sosiaalialan amk –verkoston ammattikorkeakoulusta

Erikoisammattitutkintoon johtava koulutus

Koulutuksen järjestää THL ja Verotum

Koulutus kestää 1½ vuotta, toteutuu vuosina 2012 – 2013

Lähityöskentelypäivät (6 pvä), toteutuvat pääkaupunkiseudulla

Koulutus on osallistujalle maksuton (matkakulut ja mahdolliset majoituskulut tulevat osallistujan taustaorganisaatiolle)

ahot korkeakouluissa

Sosiaalialan AMK -verkosto

Ahot korkeakouluissa

Ahot korkeakouluissa (II) –projekti,

Sosiaalialan korkeakoulutuksen osio

Toteutusaika

-> 31.12.2013 asti

Toteuttajatahot

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostosta Diakonia, Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä yliopistojen sosiaalityön Sosnet -verkosto

Toimenpiteet

Osaamisen vertailtavuuden ja yhteinäisten AHOT-käytäntöjen kehittäminen sosiaalialalle; kootaan sosiaalialan amk –koulutuksen AHOT –käytännöistä opas; rakennetaan sosiaalialan korkeakouluille sähköinen portfolio AHOT-hakemusten tekemiseen ja käsittelyyn; seminaarit; kysely sosiaalialan opiskelijoiden Ahot kokemuksista

Toiveita …

sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston j rjest ytyminen vuonna 2012

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston järjestäytyminen vuonna 2012

Työvaliokunnan jäsenet

Työvaliokuntaan valitaan 8 edustajat seuraavasti

1 Pääkaupunkiseutu 2 edustajaa (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu) Diakin kausi päättyy => Jäsen Metropoliasta; Laurean edustaja 2010 - 2013

2 Ruotsinkieliset 1 edustaja (Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia) Arcadankausi päättyy => Jäsen Noviasta

3 Länsi-Suomi 1 edustaja (Hämeen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu) Hamk 2010 – 2013

4 Pohjanmaa 1 edustaja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu) Keski-Pohjanmaa 2010 – 2013

5 Pohjois-Suomi 1 edustaja (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia -ammattikorkeakoulu) Oulun kausi päättyy => Jäsen Kemi-Torniosta tai Savoniasta

6 Itä-Suomi 1 edustaja (Saimaan ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) Kymenlaakso 2010 – 2013

7 Keski-Suomi 1 edustaja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu) Lahden kausi päättyy => Jäsen Jyväskylästä tai Tampereelta

ajankohtaisia kuulumisia3

Sosiaalialan AMK -verkosto

Ajankohtaisia kuulumisia

Ajankohtaiset tapahtumat

Varhaiskasvatuksen verkostopäivät Hämeenlinnassa 3-4.11.2011

TKI verkostopäivät Joensuussa 10-11.11.2011

Sosiaalialan amk –verkoston verkostopäivät Helsingissä 29-30.3.2012

Sosiaalialan koulutusjohdon ja työvaliokunnan neuvottelupäivä

4.10.2011

slide16

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston toiminnan tavoitteet ja painopisteet kesun vuosina 2011 - 2016

Yhteinen työskentely

-

kiitos hyv syksyn jatkoa ja voimia ty h n

Sosiaalialan AMK -verkosto

KIITOS

Hyvää syksyn jatkoa ja voimia työhän