Projekt
Download
1 / 15

euroinkubator.eu/press.html - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Projekt „ Plávajúce mapy “ , zdroj trvalej udržateľnosti pracovných miest absolventov škôl v cvičných firmách, v programe podpory zamestnanosti mládeže EUROINKUBÁTOR. http://www.euroinkubator.eu/press.html.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'euroinkubator.eu/press.html' - semah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt„Plávajúce mapy“, zdroj trvalej udržateľnosti pracovných miest absolventov škôl v cvičných firmách, v programe podpory zamestnanosti mládežeEUROINKUBÁTOR.

http://www.euroinkubator.eu/press.html


Program pre využitie PET fliaš

ako národný program pre mládež,

organizovaný na základných a stredných školách.

 • Program organizovaný cvičnými firmami študentov a absolventov škôl ako riešenie zamestnanosti mládeže.

 • Praktický výstup programu „Živé knihy“

 • Národný rozsah oslovenia mládeže podporí nomináciu programu „Mládež spája Európu“ na Európsku cenu Karola Veľkého pri Európskom parlamente za programy pre mládež.


Program mimoškolskej výchovy pre ZŠ, CVIČNÉ FIRMY a kluby pri mestách a obciach.„Plávajúce mapy “ako metóda zapojenia miest, obcí a podnikateľských subjektov do podpory programu zamestnanosti mládeže, regionálneho rozvoja a prvovýrobcov s predajom z dvora s využitím ich voľných priestorov.


Obsah a cieľ projektu „Plávajúca mapa“, projektu mimoškolskej výchovy a podpory zamestnanosti mládeže v EKOPROGRAME.

 • „Plávajúce mapy“ sa budú tvoriť po zbere PET fliaš organizovanom cvičnými firmami študentov a absolventmi škôl na SŠ a ZŠ. PET fľaše a sa upevnia na plastových dielcoch. Spájaním dielcov sa bude tvoriť plocha mapy.

 • Organizácia zberu, súťaží, stavba a demontáž sú obsahom programu zamestnanosti cvičných firiem absolventov v Euroinkubátore.

 • V okrese sa bude tvoriť plocha s mapou Slovenska a slovenských regiónov s cieľom propagovať región a svoju školu. V kraji bude plocha s mapou Európy tvorená cvičnými firmami absolventov a študentov z celého samosprávneho kraja. Bude sa tvoriť mestečko mládeže.

 • Veľkosť máp bude cieľom súťaží (opakujúcich sa každý rok)medzi triedami v škole, medzi školami v okrese, medzi okresmi v kraji.

 • Záznam o tvorbe máp, o podpore zapojených obcí, firiem a osobností sa bude robiť formou tvorby „Živých kníh“ s prílohou vo forme spoločenskej hry. Hracie plány spoločenských hier o jednotlivých regiónoch / okresoch budú predlohou priestorových máp poskladaných z dielcov na PET fľašiach.

 • Po skončení súťaže mapa zostáva na ploche alebo na hladine ako cieľ školských výletov a atrakcia pre verejnosť. Po skončení projektu sa mapa demontuje a vyzbierané PET fľaše sa odpredajú ako druhotná surovina.

 • Výnos bude zdrojom pre opakovanie projektu v novom školskom roku s novými ročníkmi žiakov, študentov a zdrojom udržateľnosti pracovných miest absolventov škôl v Euroinkubátore.


Orienta n kalkul cia
Orientačná kalkulácia: mimoškolskej výchovy a podpory zamestnanosti mládeže v EKOPROGRAME.

Plocha s mapou sa môže stavať v hospodárskom dvore prvovýrobcu alebo na vodnej

ploche,s cieľom pritiahnuť verejnosť, podporiť agroturistiku a rekreačné zariadenia.

4 dielce vytvoria plochu 1 m² so 144 PET fľašami ( 1 žiak ako spoluautor mapy)

1. Plocha mapy Slovenska 70 x 30 m = 2100m² = výnos z odpredaja CCA 6000 €. Cieľ: 1 x ročne v jednom okrese zapojiť do projektu2100 žiakov a študentov.

2. Plocha s mapou Európy 100 x 100m = výnos z odpredajaCCA 23 000 €.

Cieľ: 1 x ročne v kraji zapojiť do projektu10 000 žiakov a študentov.

Odpredajom recyklačnej firme bude druhotná surovina podporným zdrojom

udržateľnosti pracovných miest v CF absolventov v Euroinkubátore a opakovaným zdrojom organizátora na prípravu pre nasledujúci školský rok.

Potreba dielcov na plochy máp, zber a súťaže v školách v SR je CCA 2 mil. ks.

= výrobný program pre cvičné firmy absolventov v Euroinkubátore.


EKOPROGRAM pre Slovensko so spätným zberom obalov mimoškolskej výchovy a podpory zamestnanosti mládeže v EKOPROGRAME.

Aplikovaná ekonómia v praxi.

Výrobca

Recyklácia

Domácnosti10c za obal

Výrobca priamo dodáva CF a NVP a vracia im podiel na obrate

Domácnosti ako pasívni spotrebitelia

Cesta obalov od výrobcu k spotrebiteľovi a späť do recyklácie priamou distribúciou v EKOPROGRAME:

Návrat obalov do recyklácie.

Spolupracovníci EKOPROGRAMU, NVP, CF absolventov napojené priamona výrobcu .

Výroba dielcov v

CF absolventov

Pasívny spotrebiteľSpolupracovníci EKOPROGRAMUsieťový zber recyklačná

Výkup (CF absolventov spätne vykúpi zásielková služba - spoločnosť

domácnosť a sústredí dodané obaly).

10 Centov za obal Zdroj z MOM (Obaly sú stlačené na minimálny objem avložené do škatúľ, v ktorých boli dodané)

Financovanie: MO rozpätie je zisk člena klubu. Úhradou za vrátený obal (5% MOM) motivuje k opakovanému nákupu.

VO rozpätie = podiel na obrate je zisk CF absolventov v EUROINKUBÁTORE.

! Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si pamätám. Čo si vyskúšam, tomu rozumiem !

Konfucius


Didaktick pom cka pre ekoprogram aplikovan ekon mia v dom cnosti
Didaktická pomôcka pre EKOPROGRAM. Aplikovaná ekonómia v domácnosti.

 • K získaniu vedomostí a základných návykov finančnej a environmentálnej gramotnosti.

 • Podporný zdroj cvičnej firmy z Ekoprogramu pre trvalú udržateľnosť pracovných miest absolventov škôl v

  EUROINKUBÁTORE.

 • Možnosť príjmu popri štúdiu, študentov v cvičných firmách, pri realizovaní Ekoprogramu vo vlastnej domácnosti.


Rozvoj EKOPROGRAMU Vytvorenie recyklačných prevádzok s pracovnými miestami v Euroinkubátore pre absolventov škôl.Spracovanie PET fliaš a obalov zo spätného zberu z domácnosti na výrobu vlastných dielcov. „ PLÁVAJÚCA MAPA“ (EURÓPY / SVETA)

 • I. fáza dielce z dodaného plastu na

  vyzbieraných PET fľašiach a zapojením ZŠ.

 • II. fáza - vlastné spracovanie obalov a výroba

  dielcov z recykolvaných obalov.

 • Tvorba plávajúcej mapy na vodnej ploche umožní opakované zväčšovanie a prekonávanie rekordu vo veľkosti mapy.

  (Zapojenie okresov, krajov SR a štátov ako projekt pre EÚ bude stabilizovať výrobný program a umožní rozšíriť počet pracovných miest na 20 v Euroinkubátore a až 160 na budúcich pobočkách Euroinkubátoru v rámci celej SR).


„ŽIVÉ KNIHY“ ako metóda zapojenia verejnosti s podnikateľských subjektov do podpory stavby mapy formou nákupom dielcov a príspevkov = zdrojov trvalej udržateľnosti prac. pozícii Euroinkubátoru. CF v každom regióne/okrese si budú tvoriť vlastnú „Živú knihu“ (79) Hrou spoznávame rodný regiónTURIEC

Prílohou „Živej knihy“ je hrací plán o regióne, okrese pre súťaže klubov pri ZŠ, SŠ a obciach.

Praktický výstup bude organizácia tvorby

Plávajúcej mapy regiónu,

ako zdroja trvalej udržateľnosti pracovných miest.


Príklad umiestnenia loga / erbu na ploche mapy za podporu nákupom dielcov pre žiakov na školách a pri obciach

Príklad uverejnenia v knihe a dôvod a ochoty zástupcov verejnej správy a firiem k podpore formou pravidelných príspevkov


Súbor „Živých“ kníh o okresoch vytvorí knihu nákupom dielcov pre žiakov na školách a pri obciach o samosprávnom kraji (8) Zdroj príspevkov pre sociálne podniky v každom samosprávnom kraji.

Živá kniha

o Žilinskom kraji

Súbor „Živých“ kníh o samosprávnom krajoch vytvorí Knihu s hrou o Slovenských mestách.

Hrou spoznávam môj rodný kraj

Príspevky do knihy o samosprávnom kraji budú podporným zdrojom sociálneho podniku v kraji.


Hry ako didaktické pomôcky vzdelávania k finančnej gramotnosti, výrobný program pre cvičné firmy absolventov v Euroinkubátore, zdroj a možnosť propagácie stredných odborných škôl na ZŠ.

LOGO

PARTNERA


Náš prvý úspech gramotnosti, výrobný program pre cvičné firmy absolventov v Euroinkubátore, zdroj a možnosť propagácie stredných odborných škôl na ZŠ.

Slovenská nominácia na cenu Karola Veľkého za program pre mládež.

EURÓPSKY PARLAMENT: Tlačová správa TASR

Projekt Euroinkubátor sa stal v slovenským kandidátom

na Európsku cenu Karola veľkého pre mládež.

 • Die nationalen Gewinner2009

 • Belgien: vzw EUfrasie EYP-Europolis

 • Bulgarien: Bulgarien, so fern und doch so nah

 • Dänemark: The more I see you – Mehrwert der Minderheiten

 • Deutschland: Diplomaten in Gummistiefeln

 • Estland: Ostsee-Umwelt-Konferenz

 • Finnland: 62. Tagung des Europäischen Jugendparlaments: Helsinki ’09

 • Frankreich: Acthéa – Europäisches Festival des Studententheaters in Albi

 • Griechenland: SAFIA (Student Association for International Affairs)

 • Irland: Foroige

 • Italien: Seltene Berufe in Europa

 • Lettland: Entwicklung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Georgien

 • Litauen: www.StudyKaunas.eu

 • Luxemburg: Radio Quattro Stazioni

 • Malta: Ehrenamtliche Tätigkeit in den Abschiebegewahrsamzentren für irreguläre Einwanderer in Safi und Halfar

 • Niederlande: Ermittlung fehlender Länder und Hilfe für neue Länder

 • Österreich: Proud to be a European Muslim

 • Polen: YOUrope needs YOU

 • Portugal: Café Babel Lissabon

 • Rumänien: Europe3D

 • Schweden: IAAS Sweden (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences)

 • Slowakei: Euroinkubator, lebendiges Buch, dreidimensionale lebendige Landkarten und Brücken der Verständigung

 • Slowenien: Id(EU)ntity, d.o.o

 • Spanien: Z DE CAPAZ, TOUT CAPABLE

 • Tschechische Republik: 57. Internationale Tagung des Europäischen Jugendparlaments in Prag

 • Ungarn: Unterrichtscamp für junge Schüler

 • Vereinigtes Königreich: Talita Kum Projekt

 • Zypern: Apostolos Varnavas Lyceum


Rozvoj projektu na medzinárodnej úrovni gramotnosti, výrobný program pre cvičné firmy absolventov v Euroinkubátore, zdroj a možnosť propagácie stredných odborných škôl na ZŠ.Združenie Európskej mládeže, založené 30.12. 2010.

Mosty porozumenia – spoznávajme sa

MapaSlovenska a mapa Európy

PLÁVAJÚCA MAPA SVETA

MestečkoEurópskejmládeže


V „ZEM“ sa bude tvoriť kniha o Európe s hrou o Európe ako program a zdroj pre mestečko Európskej mládeže pri ktorom sa bude tvoriť mapa Európy na ploche 1 ha.

Rozšírenie projektu do štátov EU stabilizuje výrobný program CF a podporí rozvoj regiónu. Do tvorby mapy Európy zapojí i mládež z EU a pritiahne verejnosť i zo zahraničia.

Sídlo Euroinkubátoru a ZEM je v nevyužitom hospodárskom dvore prvovýrobcu v obci Borcová kde máme k dispozícii plochu 2 ha pre stavbu máp Slovenska a EURÓPY a priľahlé budovy ako budúce výrobne priestory a výstavne priestory Slovenských regiónov a štátov Európskej únie.

Autor Euroinkubátoru a didaktických pomôcok

Mgr. Peter Cesnek


ad