Download
1 / 26

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano? - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?. Beograd, 11. mart 2009. Slobodan Kremenjak advokat. Regulatorna nadle žnost Republičke radiodifuzne agencije. Zakon o radiodifuziji predviđa da je RRA nadležna, između ostalog, da:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?' - semah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?

Beograd, 11. mart 2009.

Slobodan Kremenjakadvokat


Regulatorna nadležnost Republičke radiodifuzne agencije

 • Zakon o radiodifuziji predviđa da je RRA nadležna, između ostalog, da:

  • propisuje tehničke, organizacione i programske uslove za proizvodnju i emitovanje programa, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji;

  • propisuje pravila koja su obavezujuća za emitere kojima se obezbeđuje sprovođenje radiodifuzne politike u Republici Srbiji.


Tehnički, organizacioni i programski uslovi proizvodnje i emitovanja

 • Zakon o radiodifuziji predviđa (član 50), da su tehnički, organizacioni i programski uslovi za proizvodnju i emitovanje programa sastavni deo javnog konkursa za izdavanje dozvola;

 • Zakon o radiodifuziji dalje (član 53) predviđa da se na javnom konkursu za izdavanje dozvola odlukaupravo donosi, između ostalog,na osnovu ocene ispunjenosti propisanih uslova i standarda proizvodnje i emitovanja programa;


Propisivanje pravila u odnosu na sadržaj programa (1)

 • Agencija donosi preporuke, uputstva, obavezujuća uputstva i opšta obavezujuća uputstva za emitere, radi efikasnog sprovođenja radiodifuzne politike u Republici Srbiji (član 12. ZRD);

  • preporuke- u slučaju neujednačene dozvoljene praksa emitera;

  • uputstva- u slučaju sumnje u pogledu dozvoljenosti načina na koji emiter ili grupa emitera koristi dozvolu;


Propisivanje pravila u odnosu na sadržaj programa (2)

 • obavezujuća uputstva – ako ustanovi neujednačeno ponašanje emitera, pri čemu se određeni vidovi tog ponašanja mogu smatrati nedozvoljenim;

 • opšta obavezujuća uputstva- radi bližeg uređivanja određenih pitanja, nezavisno od postojeće prakse emitera (opšte obavezujuće uputstvo može da se odnosi na pojedino pitanje, veći broj srodnih, ili sva pitanja koja se tiču sadržaja - kodeks ponašanja emitera)


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

 • Važeći Kodeks ponašanja emitera Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je 26. juna 2007. godine. Kodeks je objavljen u ”Službenom glasniku RS” br. 63/2007;

 • U javnoj raspravi koja je prethodila usvajanju, Kodeksu je prigovarano da, upuštajući se u krajnje osetljivu materiju ocene objektivnosti i nepristrasnosti, zadire u oblast koja bi morala ostati predmet autonomne regulacije medijskih i novinarskih udruženja;


Pravni osnov Kodeksa ponašanja emitera)ponašanja emitera

 • RRA u uvodnom delu Kodeksa ukazuje da su osnov donošenja tog akta odredbe članova 12 stav 5, član 19 (zaštita maloletnika i poštovanje dostojanstva ličnosti), kao i član 8 (programski uslovi za proizvodnju i emitovanje programa);

 • Utisak je da Kodeks zanemaruje Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, u skladu sa kojom svako ograničenje slobode izražavanja podrazumeva određene uslove (propisanostu zakonu, neophodnost u demokratskom društvu);


Ciljevi Kodeksa ponašanja emitera)ponašanja emitera

 • stvaranje uslova za profesionalan rad emitera;

 • jasno i precizno definisanje pitanja koja se tiču sadržine programa, a koja su predmet nadzora RRA;

 • bliže preciziranje minimalnih programskih uslova za proizvodnju i emitovanje programa;

 • zaštita dece i omladine;

 • zaštita dostojanstva ličnosti;

 • zaštita autorskih i srodnih prava;


Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (1)

 • Kodeksu ponašanja emitera sadrži trinaest različitih uputstava:

  • Uputstvo koje se odnosi na opšte obaveze emitera;

  • Uputstvo koje se tiče opštih programskih standarda u informativnom programu i programu političkih aktuelnosti;

  • Uputstvo koje se odnosi na zaštitu dece i omladine;

  • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje poroka, kriminala i uznemiravajućih pojava;


Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (2)

 • Uputstvo koje se odnosi na praćenje istrage, sadržaj zapisnika izdvojenih u krivično-sudskom postupku i zaštitu identiteta službenih lica koja vode istragu;

 • Uputstvo koje se odnosi na tretman religije i verske programe;

 • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje programa koji se odnose na okultizam, paranormalne pojave i magiju;

 • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje pornografije, seksa i golotinje;

 • Uputstvo koje se odnosi na zaštitu privatnosti;


Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (3)

 • Uputstvo koje se odnosi na upotrebu jezika u programima radija i televizije;

 • Uputstvo koje se odnosi na audio i vizuelni aspekt sadržaja programa;

 • Uputstvo koje se odnosi na praćenje izbora i referenduma;

 • Uputstvo koje se odnosi na autorska i srodna prava, reklame, sponzorstva i plaćene termine.


Povrede Kodeksa kao ponašanja emitera)osnov za izricanje mera

 • RRA može emiteru izreći opomenu, upozorenje, kao i meru privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole.

 • Ove mere mogu se izreći zbog povreda obaveza utvrđenih Zakonom o radiodifuziji ili povredom obaveza utvrđenih aktom RRA donetim na osnovu Zakonao radiodifuziji (uključujući i Kodeks ponašanja emitera).


Opšte obaveze emitera ponašanja emitera)

 • poštovanje uslova iz dozvole;

 • obaveza identifikacije (propisana Zakonom o javnom informisanju, predviđena prekršajna odgovornost);

 • kvote obavezne produkcije (drugačiji obračun ukupnog godišnjeg vremena emitovanog programa);

 • zabrana partijske pripadnosti;


Opšti programski standard ponašanja emitera)i u informativnom i programu aktuelnosti

 • pridržavanje konkur-sne dokumentacije;

 • objektivnost;

 • nepristrasnost;

 • blagovremenost;

 • tačnost;

 • sloboda objavljivanja komentara;

 • zabrana

diskriminacije;

 • pravilo druge strane;

 • obaveza prenošenja saopštenja hitne prirode;

 • obaveza posebnog najavljivanja scena nasilja i katastrofe;

 • obaveza objavljivanja ispravke i odgovora;


Zaštita dece i omladine ponašanja emitera)

 • emitovanje određenih sadržaja samo u doba kada deca i omladina ne bi trebalo da prate programe;

 • posebne najave ili označavanje programa koji mogu ugrožavati decu i omladinu;

 • prikazivanje dece i omladine samo uz dozvolu roditelja ili staratelja;

 • zaštita maloletnika žrtava ili počinilaca nasilja ili krivičnog dela;

 • sinhronizacija programa za decu predškolskog uzrasta


Prikazivanje poroka, kriminala i uznemiravajućih pojava ponašanja emitera)

 • Ne smeju se emitovati materijali koji opravdavaju ili podstiču nasilje, opasno ili antidruštveno ponašanje;

 • Narkomanija, pušenje, alkohol i kockanje ne smeju se prikazivati u pozitivnom kontekstu;

 • Emiteri imaju obavezu da izbegavaju prikazivanje brutalnih, nasilnih i uznemirujućih scena ukoliko to nije u javnom interesu;

 • Zabranjeno je prikazivanje samoubistva ili drugih oblika samopovređivanja;


Praćenje istrage, nedopušteni dokazi, identitet lica koja vode istragu

 • Emiteri ne smeju ni na koji način ometati istragu tokom njenog trajanja;

 • Zabranjeno je izveštavati o dokazima na kojima se ne može zasnivati sudska odluka;

 • Zabranjeno je emitovati emisije kojima se namerno prejudicira ishod sudskog procesa;

 • Nije dozvoljeno bez izričitog odobrenja objavljivati identitet službenih i ostalih lica koja vode istragu ili su sa njom povezani, ukoliko ta imena nisu već zvanično objavljena.


Tretman religije i verski programi vode istragu

 • Zabranjeno je verska shvatanja i učenja priznatih crkava i verskih zajednica tretirati diskriminatorski i uvredljivo;

 • Emiterima se zabranjuje da se u verskim programima bave prozelitizmom;

 • Zabrana maskiranja političkih sadržaja formom verskog programa;

 • Emiteri moraju da prave jasnu razliku između priznatih crkvi i verskih zajednica, s jedne, i sekti, s druge strane;


Okultizam, paranormalne pojave i magija vode istragu

 • Zabranjuje se emitovanje programa zasnovanih na okultizmu, paranormalnim pojavama i magiji, u kojima se manipuliše ljudskim slabostima, lakovernošću, neobaveštenošću i neznanjem;

 • Proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i slični sadržaji mogu se emitovati pod uslovom da to nije jedini sadržaj emisije, i bez dodatnog naplaćivanja telefonskih poziva, SMS poruka i drugih vidova komercijalizacije.


Prikazivanje pornografije, seksa i golotinje vode istragu

 • scene seksa, kao i eksplicitni razgovori o seksu na radiju, mogu se emitovati samo od 24 do 06 h;

 • pornografija je zabranjena u nekodiranoj radiodifuziji;

 • erotski program je dozvoljeno emitovati od 24 do 06 h, osim na javnom servisu;

 • nage osobe se ne smeju prikazivati pre 21 čas, osim ukoliko su u pitanju edukativne potrebe ili postoji jako uredničko ili umetničko opravdanje;


Zaštita privatnosti vode istragu

 • Zabranjena je svaka povreda privatnosti, odnosno prikazivanja pojedinaca bez njihove dozvole;

 • Emiteri su dužni da zaštite identitet žrtava katastrofa, nasilja, nesreća i žrtava i počinilaca krivičnih dela;

 • Emiteri ne smeju otkrivati boravište pojedinca i porodice bez naročitograzloga ili pristanka;

 • Zaštita osoba sa posebnim potrebama;

 • Zabrana emitovanja materijala pribavljenih nezakonitim sredstvima


Upotreba jezika vode istragu

 • Obaveza proizvodnje i emitovanja programa na standardnom književnom srpskom jeziku;

 • Emiteri su dužni da suzbijaju ekstremizam i uvrede u svojim programima, kako u ponašanju voditelja programa, tako i u izražavanju gostiju;

 • Emiter je obavezan da se stara o gramatičkoj ispravnosti i čistoti jezika u emitovanim programima;


Audio i vizuelni aspekt sadržaja programa vode istragu

 • Dužnost neizazivanja gađenja, odvratnosti i sličnih ekstremno negativnih emocija;

 • Dužnost izbegavanja nepristojnog oblačenja (pojavljivanje u programu sa pretežno obnaženim delovima tela ili erotskom konotacijom);

 • Televizijske stanice imaju obavezu da se staraju da voditeljke i voditelji, spikeri i novinari budu obučeni u skladu sa zahtevima programa u kojima se pojavljuju.


Praćenje izbora i referenduma vode istragu

 • Emiteri specijalizovanih programa ne smeju se baviti izborima (osim reklamnih spotova);

 • Emiteri su dužni da obezbede načelnu ravnopravnost u obaveštavanju o svim listama;

 • Zabrana diskriminacije učesnika kampanje i prikrivene propagande;

 • Obaveza preciznog objavljivanja istraživanja javnog mnenja;

 • Obaveza poštovanja izborne tišine;

 • Obavezno označavanje plaćenih termina;


Autorska i srodna prava, reklame, sponzorstva i plaćen vode istragui termini

 • Dužnost poštovanja propisa koji se odnose na autorska i srodna prava i zaštitu intelektualne svojine;

 • U odnosu na reklame i sponzorstva , ovo uputstvo praktično prepisuje čitav niz pravila iz zakona o oaglašavanju (zabrana uticaja sponzora na uređivačku politiku, zabrana sponzorisanja informativnih programa, zabrana prikrivenog oglašavanja).


Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano? vode istragu

Beograd, 11. mart 2009.

Slobodan Kremenjakadvokat


ad