subjectieve verkeersveiligheid wat is het en wat kunnen we ermee n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Subjectieve verkeersveiligheid, wat is het en wat kunnen we ermee? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Subjectieve verkeersveiligheid, wat is het en wat kunnen we ermee?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Subjectieve verkeersveiligheid, wat is het en wat kunnen we ermee? - PowerPoint PPT Presentation

sema
138 Views
Download Presentation

Subjectieve verkeersveiligheid, wat is het en wat kunnen we ermee?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Subjectieve verkeersveiligheid, wat is het en wat kunnen we ermee? Robin Devriendt 1BaSWa

  2. Auteur en bron • Willem Vlakveld (onderzoeker bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)) • Verkeerskunde nr.5/2009

  3. Wat is subjectieve veiligheid? • Verwijst naar persoonlijke gevoelens over verkeersonveiligheid • Ontstaat door eigen ervaringen en waarnemingen • Hangt nauw samen met risicoperceptie

  4. Acute subjectieve onveiligheid • Angst, vrees en schrik in het verkeer • Zorg om verkeersonveiligheid

  5. Zorg om verkeersonveiligheid • Enkele voorbeelden: • Media-aandacht • Vertrouwen in instanties • Aard van het incident • Betrouwbaarheid van de informatiebron