Jogszab lyok ir nymutat sok
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Jogszabályok, iránymutatások. Magyarország Alaptörvénye, 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról ( Övjt .), 2011.évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól ( Nektv .) 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról ( Ve .),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jogszab lyok ir nymutat sok
Jogszabályok, iránymutatások

Magyarország Alaptörvénye,

2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.),

2011.évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól (Nektv.)

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.),

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

5/2014 (VII.30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről.

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról.

NVB iránymutatások: jelenleg 15 számozott iránymutatás – célja az egységes jogértelmezés elősegítése (pl. többes jelölések, választási plakátok eltávolítása, relatív területi kampánytilalom, ajánlás ellenőrzés stb.)

NVI elnökének (belső) intézkedései (VÜR)


V laszt jog
Választójog

Alaptörvény alapján

Aktív választójog

 • minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, valamint

 • Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek

  Passzív választójog

 • nagykorú magyar állampolgár és magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár


V laszt jog1
Választójog

Alaptörvényben szereplő korlát:

nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt

Övjt.-ben szereplő további korlát:

nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,

Megjegyzés:

A választójoggal kapcsolatos változásokat az NVI vezeti át a névjegyzéken, ezzel a HVI-nek teendője nincs.


V laszt jog2
Választójog

Alaptörvényben és az Övjt.-ben szereplő további feltételek:

a választópolgár bármely választókerületben választható, decsak magyarországi lakóhelyén vagy a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén választhat

Megjegyzés:

 • Szavazni csak személyesen és csak a szavazás helye szerinti szavazólapokon (jelöltekre listákra) lehet. (nem „utazik” a szavazólap)

 • Külképviseleten nem lehet szavazni

 • Átjelentkezni csak a 2014.06.23-ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyre lehet.


V laszt jog nemzetis gi
Választójog nemzetiségi

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel (regisztráció)

kérheti:

 • aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó

 • a Nektv.ben meghatározott nemzetiséghez tartozik és

 • nemzetiséghez tartozását a tv.ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben megvallja (nyomtatvány)

  Folyamatos, de az október 12-i választáson az vehet részt, aki szeptember 26-ig benyújtotta regisztrációs kérelmét.

  DE:

  korábbi regisztrációt feltételez pl. ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése

  FONTOS: Ve. módosítás alapján könnyített adategyeztetés


V laszt jog nemzetis gi1
Választójog nemzetiségi

Nektv.:

aktív választójog:aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel

passzív választójog:

 • aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel és

 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és

 • a megelőző két általános választáson nemzetiségi választáson, időközi választáson nem volt más nemzetiség jelöltje továbbá

 • nyilatkozik a nemzetiség képviseletének vállalásáról és arról, hogy a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját hagyományait ismeri

  Nemzetiségi választópolgár bármely településen és megyében választható, de választás típusonként csak egy jelölést fogadhat el.


V laszt jog nemzetis gi2
Választójog nemzetiségi

 • Nemzetiségi választópolgár csak azon a településen szavazhat, amelynek a nemzetiségi névjegyzékében szerepel (csak magyarországi lakóhelyén vagy a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén)

 • Átjelentkezni csak a 2014.06.23-ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyre lehet. Az átjelentkezés csak a helyi önkormányzati választásokra vonatkozó átjelentkezéssel együtt lehetséges.

 • Természetes kizáró okok (lsd. helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása)Egy ni list s
Egyéni listás

Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú

(egyéni listás rendszer)


Vegyes v laszt si rendszer
Vegyes választási rendszer

Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000-nél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben

(vegyes választási rendszer)

 • Választókerület: a település területe választókerületekre tagozódik

 • Képviselők száma (egyéni választókerület és kompenzációs lista):

  Egyéni választókerület: Kompenzációs lista:

  25 000 lakosig 8 25 000 lakosig 3,

  50 000 lakosig 10 50 000 lakosig 4,

  75 000 lakosig 12 75 000 lakosig 5,

  100 000 lakosig 14 100 000 lakosig 6,

  Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma


Vegyes v laszt si rendszer1
Vegyes választási rendszer

 • Jelölés:egyéni választókerületi képviselőjelölt:

  választókerületi választópolgárok legalább1%-anak ajánlása (HVI vezető közleménye szerint)

  Kompenzációs lista:

  jelölő szervezet állíthatja, ha a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. (nincs ajánlás)

  azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak

  nemzetiségi kompenzációs lista:

  valamennyi egyéni választókerületben indult olyan nemzetiségi jelölt, akit nem olyan nemzetiségi szervezet ajánlott, aki önálló vagy közös kompenzációs listát állított


Vegyes v laszt si rendszer2
Vegyes választási rendszer

 • Szavazás:csak egy egyéni választókerületi jelöltre  

  kompenzációs listáról nincs szavazás

 • Eredmény megállapítása: egyéni választókerületben a legtöbb érvényes szavazat alapján,

  szavazategyenlőség esetén időközi választás

  kompenzációs listáról mandátum a bejelentés sorrendjében az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok (mandátumot nem szerző jelöltek szavazatai) arányában kerül kiadásra

  Nemzetiségi kompenzációs listáról mandátum az egyéni választókerületben szerzett szavazatok száma szerinti sorrendben kerül kiadásra

  Kompenzációs lista küszöb: 5 – 10 -15 % (jelölő szervezetek száma függvényében)

  Nemzetiségi kompenzációs lista küszöb: nincs


Jogszab lyok ir nymutat sok

A megyei közgyűlés tagjainak választása

(megyei listás választási rendszer)

 • Választókerület: megye területe – megyei jogi városok kivételével

 • Képviselők száma: 20 fő (Fejér megye)

 • Jelölés :megyei lista állításához a választópolgárok

  legalább 0,5 %-ának ajánlása

  (közös listánál legalább 1 %, de legalább 2000 vp. )

  (TVI vezető közleménye szerint)

 • Szavazás: csak egy listára

 • Eredmény megállapítása:mandátum a listára leadott szavazatok arányában kerül kiadásra

  megyei lista küszöb: 5 – 10 -15 %

  (jelölő szervezetek száma függvényében)


Polg rmester v laszt sa
Polgármester választása

A polgármester választása

 • Választókerület : a település egésze

 • Jelölés: 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a választópolgárok legalább 3 %-ának ajánlása (HVI vezető közleménye szerint)

  10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább 300 választópolgár ajánlása,

  100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár ajánlása

 • Szavazás: csak egy jelöltre

 • Eredmény megállapítása:legtöbb érvényes szavazat alapján

  szavazategyenlőség esetén időközi választás

  Megjegyzés:

  Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a tartalmazza.

   Erre vonatkozó összefoglaló táblázatot – és sok egyéb tudnivalót - a 192. és 193. sz. választási tájékoztató füzet tartalmaz, amely a www.valasztas.hu oldalon elérhető


Telep l si nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa
Települési nemzetiségi önkormányzat választása

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

 • Választókerület: a település egésze

  Csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan került kiírásra, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak.(1128/2014. NVB határozat )

 • Képviselők száma:

  3 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor 100 főnél kevesebb)

  4 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor legalább 100 fő)

 • Jelölés: csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet,

  csak regisztrált személy ajánlhat

  „egyéni listás” választás szabályai szerint történik de, a jelöltséghez szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg


Telep l si nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa1
Települési nemzetiségi önkormányzat választása

 • Szavazás: Csak a névjegyzékben szereplők

  Nemzetiségi szavazókörben,

  Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként és választás típusonként,

  külön (zöld) boríték

  (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.)

  Legfeljebb annyi jelöltre, ahány mandátum a településen kiosztható

 • Eredmény megállapítása:

  a legtöbb érvényes szavazat alapján (HVB)

  szavazategyenlőség esetén sorsolás


Ter leti nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa
Területi nemzetiségi önkormányzat választása

Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

 • Választókerület: megye területe

  NVB határozat melléklete tartalmazza, hogy mely nemzetiség vonatkozásában mely megyében kerül sor területi nemzetiségi önkormányzati választásra.

 • Képviselők száma: 7 fő

 • Jelölés:lista állításhoz szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg.

  További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet a megyében, illetve a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1 jelöltet.


Ter leti nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa1
Területi nemzetiségi önkormányzat választása

 • Szavazás: Csak névjegyzékben szereplők

    Csak egy listára

    Ahol van kitűzött települési választás ott a nemzetiségi szavazókörben

  (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.)

  Ha nincs kitűzötttelepülési választás a helyi választási bizottság előtt

  Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként és választás típusonként,

  külön (zöld) boríték

  szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és eredmény megállapítás,

  szállítóboríték a területi szavazólapoknak

 • Eredmény megállapítása:Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában kerül kiadásra (TVB)


Orsz gos nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa
Országos nemzetiségi önkormányzat választása

Országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

 • Választókerület: az ország területe

 • Képviselők száma: névjegyzékben szereplők számának függvényében 15-47 fő

 • Jelölés:lista állításhoz szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg.

  További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet az országban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1 jelöltet.


Orsz gos nemzetis gi nkorm nyzat v laszt sa1
Országos nemzetiségi önkormányzat választása

 • Szavazás:Csak névjegyzékben szereplők

    Csak egy listára

    Ahol van kitűzött települési választás ott a nemzetiségi szavazókörben

  (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.)

  Ha nincs kitűzötttelepülési választás a helyi választási bizottság előtt

  Külön szavazólapok (zöld) nemzetiségenként és választás típusonként,

  külön boríték (zöld)

  szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és eredmény megállapítás,

  szállítóboríték az országos szavazólapoknak

  .

 • Eredmény megállapítása:Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában kerül kiadásra (NVB)

  országos lista küszöb: 10 -15 %

  (jelölő szervezetek száma függvényében)