YENİ TÜRK TİCARET KANUNU‘NUN TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİ      (A.Ş ve LTD. ŞTİ.) İÇİN...
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU‘NUN TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİ (A.Ş ve LTD. ŞTİ.) İÇİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ARICI YMM BURSA 01.03.2012. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - selina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yen t rk t caret kanunu hakkinda genel b lg

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU‘NUN TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİ (A.Ş ve LTD. ŞTİ.) İÇİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERARICI YMMBURSA 01.03.2012


Yen t rk t caret kanunu hakkinda genel b lg

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİ (A.Ş ve LTD. ŞTİ.) İÇİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği üzere, halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine 13.01.2011 tarihinde TBMM’nde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edilmiş ve bu kanun 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

    Aynı resmi gazetede 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun da yayınlanmış bulunmaktadır.

    Yeni Türk Ticaret Kanunu genel ilkeleri itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

     Ancak bu kanunun anonim ve limited şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümleri ile şirketlerin yeni muhasebe düzenine geçiş hükümleri 2013 yılında yürürlüğe girecektir.


Yen t rk t caret kanunu hakkinda genel b lg1

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİ (A.Ş ve LTD. ŞTİ.) İÇİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Türk Ticaret Kanunu 6 kitap,1535 asıl 6 geçici maddeden meydana gelmiştir.

Kanunu meydana getiren kitaplar:

1 Ticari işletme

2 Ticaret Şirketleri

3 Kıymetli Evrak

4 Taşıma İşleri

5 Deniz Ticareti

6 Sigorta Hukukunu düzenlemektedir


Sanay ve t caret bakanli i t caret genel m d rl ne g re

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

TÜZÜKLER (HENÜZ YAYINLANMADI)

Ticaret Sicili Tüzüğü

Denetleme Tüzüğü

Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü


Sanay ve t caret bakanli i t caret genel m d rl ne g re1

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

YÖNETMELİKLER (HENÜZ YAYINLANMADI)

Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan Şartlar ve Odalar Arası İşbirliği Yönetmeliği

Bağımsız Denetleme Yönetmeliği

Denetçinin Denetimi Yönetmeliği

Kobi Tanımı Yönetmeliği

İnternet Sitesi Yönetmeliği

Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği

Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği

Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği

Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari İçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik


Sanay ve t caret bakanli i t caret genel m d rl ne g re2

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

TEBLİĞLER (HENÜZ YAYINLANMADI)

Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ

İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği

Birikimli Oy Tebliği

Kâr Avansı Tebliği

Uygulama Tebliği

Şirketler Topluluğu Tebliği

Kayıtlı Sermaye Tebliği

Finansal Tabloların İlanı Tebliği

Eski Türe Dönüş Tebliği

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Ünvanda İltibas Tebliği/Genelgesi


Sanay ve t caret bakanli i t caret genel m d rl ne g re3

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

Türk Ticaret Kanunu;

Şeffaflık,

Hesap verebilirlik,

Kurumsallaşma,

Elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme, gibi temel unsurlardan oluşan yeni bir anlayışla ticari yaşamı düzenleyecektir.


Sanay ve t caret bakanli i t caret genel m d rl ne g re4

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

Yeni Türk Ticaret Kanununda;

Mevcut bilimsel birikim korunmuştur,

İçtihatlarla sağlanan hukuki gelişme sürdürülmüştür,

Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum sağlanmıştır,

İşletmelerimizin, uluslararası rekabet piyasalarında güçlenmesini sağlayacak kurum ve sistemlere yer verilmiştir,

İşletmelerimize daha serbest hareket etme imkanı getirilmiştir.


Yen t rk t caret kanunu hakkinda genel b lg

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE


Grafik ortamda yeni ttk ve tarihler
Grafik ortamda Yeni TTK ve tarihler TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE


Pay sah b n n rket ne bor lanmasi yasaklaniyor

PAY SAHİBİNİN ŞİRKETİNE BORÇLANMASI YASAKLANIYOR TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE

Yeni TTK'da pay sahiplerinin şirkete borçlanmaları, iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, yasaklanmıştır. (300 Günden aşağı olmamak üzere adli para cezasına çarptırılırlar.)

Bu düzenleme ticaret hayatında yaygın olan kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi ve böylece pay sahiplerinin, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Ortaklar şirketlerinin nakit fazlalarını faizlerini ödeseler bile kullanamayacak.


Muhasebe lkeler k kten de yor ve uluslararasi genel kabul g rm muhasebe standartlari gel yor
MUHASEBE İLKELERİ KÖKTEN DEĞİŞİYOR ve ULUSLARARASI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARI GELİYOR

 • Dünyada muhasebe uygulamalarında ortak dil olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türk hukukuna girmektedir.

 • Artık işletmelerdeki muhasebenin temel unsuru olan yevmiye kayıtları dahi TMS uyarınca hazırlanacaktır. Bu düzenleme Türkiye’deki muhasebe uygulamalarında bir devrim niteliğindedir.


Murakiplik kalkiyor ba imsiz denet m gel yor
MURAKIPLIK KALKIYOR, BAĞIMSIZ DENETİM GELİYOR GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARI GELİYOR

 • Diğer radikal değişim denetim düzenlemelerindedir.

 • Yeni TTK'da denetçiler anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmış yani murakıplık müessesesi kaldırılmış;

 • Her ölçekteki şirketlerin denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına veya küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinde en az bir SMMM ve/veya YMM’ye bırakılmıştır

 • Söz konusu denetim uluslararası standartlara dayanan “bağımsız denetim”dir.

 • Denetlemenin konusu, şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu (konsolide) finansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin denetimidir.


Murakiplik kalkiyor ba imsiz denet m gel yor devami
MURAKIPLIK KALKIYOR, BAĞIMSIZ DENETİM GELİYOR (DEVAMI) GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARI GELİYOR

 • Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş hükmündedir.

 • Denetçinin kabul etmediği, olur vermediği finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu hiç tanzim edilmemiş sayılacaktır.

 • Böyle bir durumda genel kurul da yapılamayacaktır. Bu tablolar ve yönetim kurulu raporu, denetçinin onay vereceği şekilde yeniden tanzim edilmesi halinde genel kurul yapılabilecektir.

 • Denetçinin olumlu görüş vermediği rapor üzerine (olumsuz görüş veya görüş verilmesinden kaçınma hallerinde) yönetim kurulu istifa eder ve genel kurul olağanüstü toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer ve denetim yeniden yapılır.


Ttk da tanimlanan denet ler
TTK’DA TANIMLANAN DENETÇİLER GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARI GELİYOR

 • Bağımsız Denetçi.

 • Ortakları YMM veya SMMM olan Bağımsız Denetim Kuruluşu.

 • Orta ve Küçük ölçekli sermaye şirketleri ise bir veya birden fazla SMMM yada YMM yada bağımsız denetim kuruluşları.

  2. İşlem Denetçisi.

  3. Özel Denetçi.

  Denetçilerin çalışma esasları ve denetçilerin nitelikleri ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları kurumu tarafından belirlenir.


Ba imsiz denet m k mler yapab l r k mler yapamaz
BAĞIMSIZ DENETİMİ KİMLER YAPABİLİR? KİMLER YAPAMAZ? GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARI GELİYOR

 • Denetçi denetim yaptığı şirkette vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya hizmet veremez. Yavru bir şirket aracılığı ile de böyle bir hizmet veremez.

  Kimler Bağımsız Denetçi Olamaz?

 • Denetlenecek şirkette pay sahibi, şirketin yöneticisi, yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan olan kişiler vb.

 • Kısaca, Denetçinin denetlenecek şirketten bağımsız olması gerekir.


Ba imsiz denet n n se m n ne zaman nasil k m yapar
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİMİNİ NE ZAMAN, NASIL, KİM YAPAR?

 • Her faaliyet dönemi için ve mutlaka ilgili faaliyet dönemi bitmeden seçilmelidir. (Faaliyet döneminin 4. ayına kadar.)

 • İlk uygulama yılı olan 2013 yılında 1 Mart 2013’e kadar seçilmelidir.

 • Genel kurul, bağımsız denetçiyi her faaliyet dönemi için yeniden seçer

 • Topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir.

 • Şirket, seçtiği bağımsız denetçiyi, ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca internet sitesinde denetçisini ilan eder.


Denet ler n sorumluluklari nelerd r
DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? YAPAR?

 • Denetçinin sır saklama yükümlülüğü vardır.

 • Denetçi, denetimde edindiği hiçbir bilgiyi izinsiz olarak kullanamaz.

 • Kasten veya ihmal ile bu yükümlülüklerini ihlal edenler, şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar.

 • Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

 • Sır saklama yükümlülüğünün de ihmali bulunan kililer hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için 100.000.-TL . Pay senetleri borsada işlem gören A.Ş. ise 300.000.-TL’ye kadar tazminata hükmedilebilir.

 • Denetçinin bir bağımsız denetim kuruluşu olması halinde, sır saklama yükümlülüğü, bu kurumun yönetim kurulunu, üyelerini ve çalışanlarını da kapsar.


Denet m sonucu d zenlenecek denet m raporu
DENETİM SONUCU DÜZENLENECEK DENETİM RAPORU YAPAR?

Görüş tipleri ve etkiler

 • Sınırlı Olumlu Görüş

 • Olumsuz Görüş

 • Görüş Bildirmekten Kaçınma

 • Olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçınma durumunda;

 • Yönetim kurulu 4 gün içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve toplantı gününden itibaren istifa eder.

 • Genel kurul, açıklanan kar veya zarar hakkında karar alamaz, kar dağıtamaz.

 • Yeni yönetim kurulu, 6 ay içinde olumlu görüş alacak şekilde yeniden finansal tablolarını hazırlar.

 • Sınırlı olumlu görüş alınmış ise, genel kurul, gerekli önlem ve düzeltmeleri karara bağlar.


Tek k l k a ve ltd t
TEK KİŞİLİK A.Ş. ve LTD. ŞTİ. YAPAR?

 • Yeni TTK'nın getirdiği önemli yeniliklerden biri;

 • Tek pay sahipli AŞ ve tek ortaklı Ltd. Şti.'dir.

 • Bilindiği gibi mevcut düzenleme ile Anonim şirketlerin en az beş, Limited şirketlerin ise en az iki ortakla kurulabilecekleri öngörülmüştür.

 • Tek pay sahibi veya tek ortak, genel kurulun bütün yetkilerini kullanabilir ve tüm kararları alabilir.


Y net m kuruluna devred lemez g rev ve yetk ler gel yor
YÖNETİM KURULUNA DEVREDİLEMEZ GÖREV ve YETKİLER GELİYOR

-Risk teşhisi ve yönetimi,

-Finansal planlama gibi işletme ekonomisinin temel prensipleri,

-İmza yetkisine haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

-Yönetimle görevli kişilerin kanunlara ve iç yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,


Y net m kuruluna devred lemez g rev ve yetk ler gel yor devam
YÖNETİM KURULUNA DEVREDİLEMEZ GÖREV ve YETKİLER GELİYOR (DEVAM)

-Yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması,

-Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması yer almaktadır.

 • Yeni TTK'nın gerektirdiği ölçüde sorumluluğunu yerine getirmeyen yönetim kurulu üyeleri hukuki ve cezai sorumluluklarla karşılaşabileceklerdir.Y net m kurulunun zen borcu
YÖNETİM KURULUNUN ÖZEN BORCU GELİYOR (DEVAM)

 • Yeni TTK'da yönetim kurulunun özen borcuna ilişkin “tedbirli yönetici” ölçüsü getirilmiş, ve basiretli iş adamı ölçüsünden vazgeçilmiştir.

  Tedbirli yönetici kavramı ile görevi yerine getirebilmek için yetkin olma, ilgili bilgileri değerlendirebilme, uygulamayı ve gelişmeleri izleyebilme ve denetleyebilmek için gereken yetenek ve öğrenime sahip olma anlaşılmaktadır.


Y net m kurulunun zen borcu devam
YÖNETİM KURULUNUN ÖZEN BORCU (DEVAM) GELİYOR (DEVAM)

 • Yeni TTK uyarınca tedbirli yönetici ölçüsüne göre hareket eden yönetim kurulu üyesinin ekonomideki bütün krizlerden, pazar şartlarındaki değişikliklerden ve belirsizliklerden doğan riskleri önceden teşhis etmesi ve gerekli önlemleri alması, aksi halde sorumlu tutulması gerekecektir.

  Bu hali ile oluşan sorumluluk mevcut kanuna göre daha gerçekçidir.


Rketler toplulu u ve topluluk rketler n n konsol dasyonu hukuk s stem ne g r yor
ŞİRKETLER TOPLULUĞU ve TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

 • Yeni TTK ile şirketler topluluğu ve konsolidasyon kavramları ilk kez ticaret hukukumuza girmektedir.

  Ana (hâkim şirket) ve yavru ortaklıklar (bağlı şirket) arasındaki ilişkiler,

  Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara bağlanmıştır.


R skler n y neten rket kavrami gel yor
RİSKLERİNİ YÖNETEN ŞİRKET KAVRAMI GELİYOR KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

 • Yeni TTK, sermaye şirketlerinde gereklilik görülürse tehlikelerin erken teşhisi komitesinin kurulmasını zorunlu hâle getirilmiştir.


Y net m kurulunda yapisal de kl kler
YÖNETİM KURULUNDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

Tek kişilik şirket kavramına paralel olarak:

 • Yönetim kurulunun tek kişiden oluşması sağlanmış

 • Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

 • Tüzel kişilere de yönetim kurulu üyesi olma yolu açılmıştır.

 • Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur. (Tek kişilik şirketlerde bu zorunluluk yoktur)

 • Anonim şirketlerde şirket yönetim kurulunun en az bir tanesinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.


Profesyonel y net m kurulu
PROFESYONEL YÖNETİM KURULU KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

 • Yeni TTK sermaye şirketlerinin yönetim fonksiyonuna getirdiği değişikliklerle “profesyonel yönetim kurulu” ilkesi getirilmektedir.

 • Yönetim kurulunu, yapısal ve işlevsel yönden kurumsal yönetim kurallarına göre yeniden düzenlemiş;

 • Bunu yaparken profesyonel yönetim ve tam şeffaflığı özenle dikkate almıştır.


Elektron k ortamda genel kurul ve y net m kurulu
ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL ve YÖNETİM KURULU KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

 • Yeni TTK ile yönetim kurulları ve genel kurullar elektronik ortamda, yani on-line yapılabilecek.

 • Yönetim kurulu üyeleriyle pay sahipleri on-line oy kullanabileceklerdir.


Nternet zorunlulu u gel yor
İNTERNET ZORUNLULUĞU GELİYOR KONSOLİDASYONU HUKUK SİSTEMİNE GİRİYOR

 • Yeni TTK ile sermaye şirketlerine internet sitesi kurma zorunluluğu geliyor. (01.07.2013)

 • İnternet sitesi varsa belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine uyarlamaya mecbur olacaktır.

 • Bu siteye, şirketçe yapılması gerekli tüm ilanlar, finansal tablolar, denetleme raporları başta olmak üzere tüm raporlar, sermaye piyasası aktörlerini ilgilendiren tüm bilgiler konulur.

 • İnternet sitesi ile ilgili hükümler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. (01.07.2013)

  Aksi halde cezai ve hukuki yaptırımlar uygulanır.


Nternet s tes nde a a idak b lg ler yayinlanacaktir
İNTERNET SİTESİNDE AŞAĞIDAKİ BİLGİLER YAYINLANACAKTIR

Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar,

Pay sahipleri ile ortaklar açısından önem taşıyan açıklamalar,

Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıkları,

Pay sahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgeler,

Genel kurullara ait olanlar da dahil her türlü çağrılar, oy verme, şeffaflık ve kamuoyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu açısından yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulması,

Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu kanunda veya diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususlar,

Finansal tablolar, bunların dipnotları ve ekleri,

Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması,

Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporları,

Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri.


Pay sah pl demokras s s azlik haklari g lend r l yor
PAY SAHİPLİĞİ DEMOKRASİSİSİ: AZLIK HAKLARI GÜÇLENDİRİLİYOR

 • Pay sahipliği ve azlık hakları ile pay sahibinin yeni dava hakları Yeni TTK ile şirketler hukukuna girmektedir.


B rle me b l nme t r de t rmede neml de mler
BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRMEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER

 • Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde Yeni TTK'da düzenlenmiştir.

 • Getirilen yeni hükümlerle sadece söz konusu yapısal değişikliklerin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmeleri sağlanmakla kalınmamış, aynı zamanda, alacaklılar ve diğer hak ve menfaat sahipleri de korunmuştur.

 • Ayrıca işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve sorumlulukları da ayrıntılı hükümlere bağlanmıştır.


F nansal ve muhasebe standartlarinin uygulanmasi hedef
FİNANSAL ve MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASI HEDEFİ DEĞİŞİMLER

 • TTK.nın 88 inci maddesi

 • a) Gerçek ve tüzel kişilerin ticari defterlerine,

 • b) Küçük ve orta ölçekli işletmelere,

 • c) Ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara,

 • d) Hatta gerektiğinde, esnafa

 • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağını belirtmektedir.


Tms ve tfrs ler hakkinda
TMS ve TFRS‟ler HAKKINDA DEĞİŞİMLER

 • TMS ve TFRS‟ler hakkında

 • GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları;

 • a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile,

 • b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ TFRS) oluşur.


Tms ve tfrs ler hakkinda devam
TMS ve TFRS‟ler HAKKINDA (DEVAM) DEĞİŞİMLER

 • “GEÇİCİ MADDE 1 -…

 • (2) Aşağıda sayılanlar TMS TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler:

 • a) Bu kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye şirketleri,

 • b) TMS TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.


Yen t rk t caret kanunu hakkinda genel b lg
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ veSINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKR.G. 18.11.2005, S. 25997

 • Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 • İŞLETME: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri,

 • KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ):

  1. İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden

  2. Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan

  3. ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri, İfade eder.


K k ve orta b y kl ktek letmeler n siniflandirilmasi
KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Madde 5 - KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 • MİKRO İŞLETME: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir

  milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,

 • KÜÇÜK İŞLETME: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş

  milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

 • ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.


L ekler ne g re letmeler
ÖLÇEKLERİNE GÖRE İŞLETMELER SINIFLANDIRILMASI

 • TTK. MADDE 1522-

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler,

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır.

 • Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.


L ekler ne g re sermaye rketler
ÖLÇEKLERİNE GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİ SINIFLANDIRILMASI

 • TTK . MADDE 1523-

 • Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir.

 • Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi sayılır.


Defterlerle lg l olarak verenlere get r len y k ml l kler
DEFTERLERLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Pay defteri

 • Yönetim kurulu karar defteri ve

 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri

  Gibi işletmenin muhasebesiyle ilgisi olmayan defterler, ticari defter sayıldı.


Defterlerle lg l olarak verenlere get r len y k ml l kler devam
DEFTERLERLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Adına İnternet defteri diyebileceğimiz

  Yeni bir defter getirildi


Defterlerle lg l olarak verenlere get r len y k ml l kler devam1
DEFTERLERLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu

  Yasada olmayan yeni defterlerin tutulması için yetkilendirildi.

  Söz konusu Kurul, Yevmiye defteri, Kebir ve Envanter defteri dışında tutulması gereken defterleri bir tebliğle açıklayacak.


Defterlerle lg l olarak verenlere get r len y k ml l kler devam2
DEFTERLERLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Tüm defterlerin açılış ve kapanışlarının, Notere onaylatılması zorunlu hale geldi.

 • Kapanış onayları izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılabilecek.

 • Açılış onayında Noter, Ticaret Sicil Tasdiknamasi’ni arayacak.

 • Defterlerin TMS’na (Türkiye Muhasebe Standartları) Göre Tutulması zorunlu Hale Geldi.


Hukuk ve ceza sorumluluklar
HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Yeni TTK ile ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kanundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde hukuki ve cezai sorumlulukları olacaktır.

 • Cezai sorumlulukların önemli bir kısmı yenidir.

 • Yeni TTK adli para cezası kavramı getirmektedir, bu ceza oluştuğu takdirde kişinin siciline işlenmesi bakımında önem arz etmektedir.

 • Bilindiği üzere adli para cezası: Hakimin takdir yetkisine bırakılmış günlük 20 ile 100 TL arasındadır


Defterlerle lg l adl para cezalari
DEFTERLERLE İLGİLİ ADLİ PARA CEZALARI YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

200 Güne Kadar Adli Para Cezası Gerektiren Suçlar

 • Defter tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

 • İşletmeyle ilgili Her Türlü belgenin kopyalarını saklamamak

 • Defterlerin Açılış ve Kapanışını Notere Onaylatmamak

 • Defterlerin Usulüne Göre Tutulmaması

  100 - 300 Güne Kadar Adli Para Cezası Gerektiren Suçlar

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenen standartlara uymamak.

 • Asli Para cezası süresinde ödenmezse aynı gün sayısısında hapis cezasına dönüşecek.


1 3 yil hap s cezasi gerekt ren su lar
1 – 3 YIL HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Şirketin kuruluşu,

 • Sermaye arttırılması / azaltılması,

 • Birleşme / bölünme ve tür değiştirme durumlarında

  İlgili belge ve taahhütlerin, bir şekilde gerçeğe uygun olmaması ve diğer kanunlara aykırı olması. (Md. 549)


3 ay 2 yil hap s cezasi gerekt ren su lar
3 AY – 2 YIL HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAM)

 • Sermayenin tamamen taahhüt olunmamış ve karşılığı ödenmemişken taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterilmesi.

 • Sermaye taahhütünde bulunanların ödeme yeterliliği olmadığını bilerek halde buna onay vermek.

 • Ayni Sermayenin ve devralınacak işletmenin değerlendirilmesinde emsallerine oranla yüksek fiyat biçmek veya işletmenin durumunu farklı göstermek.

 • Tutulmakla yükümlü olunan defter ve belgeleri ticaret bakanlığı denetim elamanlarınca istenmesine rağmen vermemek yahut eksik vermek yahut denetim elamanlarının görevlerini yapmalarını engellemek.


2 yila kadar hap s ve adl para cezasi gerekt ren su lar
2 YILA KADAR HAPİS ve ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

Bağlı şirketin yönetim kurulunca faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında düzenlenmesi öngörülen raporun düzenlenmemesi.

Hakim şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesinin talebi olmasına rağmen, bağlı şirketin haklı bir sebep ortaya koymaksızın ilgili belge ve bilgileri hakim şirketin uzmanına vermemesi.


6 aya kadar hap s cezasi gerekt ren su lar
6 AYA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR SUÇLAR

Şirket kurmak veya sermaye artırmak vaadiyle

Sermaye Piyasası Kurulundan izin almadan ve gerekli şartlara uygun olmaksızın para toplanması ve

toplanan paranın SPK tarafından belirlenen bir bankaya geri yatırılmaması.


3 aya kadar hap s 100 g ne kadar adl para cezasi gerekt ren su lar
3 AYA KADAR HAPİS 100 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

Sermaye şirketlerince açılması gereken internet sitesini Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde açmamak veya sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülememek.


100 300 g n adl para cezasi gerekt ren su lar
100 – 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR GEREKTİREN SUÇLAR

Türkiye muhasebe standartları’na ve muhasebe ilkelerine uymamak ve bunları uygulamamak.


300 g nden az olmamak zere adl para cezasi gerekt ren su lar
300 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

Dürüst bilgi verme İlkesine uyularak verilmesi gereken kurucular beyanının yanlış yahut eksik bilgiler içermesi yahut bu yükümlülüğe uymamak.

Kurum denetçisi tarafından kanunda öngörülen şartlara aykırı işlem denetçisi raporu verilmesi.

Şirketin konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği bir işlemden doğmadıkça pay sahibinin şirkete borçlanması.

Yönetim kurulu üyesi ve kanunda sayılan yakınları ve bu yakınlarının ortağı olduğu şahıs şirketlerinin şirkete borçlanması.


200 g nden az olmamak zere adl para cezasi gerekt ren su lar
200 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

Ticari defter tutma yükümlülüğüne uymaması, işletmesi ile ilgili gönderilen her belgenin kopyasını saklamaması, açılış onayı gerekliliğine uymaması onay yaptırmaması, Defterlerin Türkçe olmaması veya eksik bilgi içermesi, bilgilerin değiştirilmiş olması.

Hileli envanter çıkarılması, saklanması zorunlu olan belgelerin yardımcı bir araç olmaksızın okunabilecek bir kopyasının bulundurulmaması.