welkom bij delta wonen vzw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW PowerPoint Presentation
Download Presentation
WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW. Agenda. Wie Team Wat Omschrijving Beschut Wonen Situering binnen GGZ Delta Wonen vzw: naam, symboliek, logo Historiek Visie en missie Hoe Aanbod: wonen en begeleiding Activering: aanbod Delta Huis Activering: samenwerking met de buurt. Wie. Het team.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW' - selia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda
 • Wie
  • Team
 • Wat
  • Omschrijving Beschut Wonen
  • Situering binnen GGZ
  • Delta Wonen vzw: naam, symboliek, logo
  • Historiek
  • Visie en missie
 • Hoe
  • Aanbod: wonen en begeleiding
  • Activering: aanbod Delta Huis
  • Activering: samenwerking met de buurt
het team
Het team

Multidisciplinair

1 coördinerend psychiater

1 coördinator: psychologe

1 maatschappelijk werker/woonbegeleider: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

7 woonbegeleiders

2 orthopedagogen

1 psychiatrisch verpleegkundige

1 ergotherapeute

1 ergotherapeute/creatief therapeute

1 maatschappelijk werker/ creatief therapeut

1 psychologe

1 logistiek medewerker

1 poetsvrouw

beschut wonen
Beschut Wonen

… is een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen die

geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben

bewoners wonen individueel of in kleine groepjes

enkele keren per week komt een begeleider langs

bewoners kunnen deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan

individuele noden op vlak van psychisch en lichamelijk functioneren,

praktische leef- en woonvaardigheden, dagbesteding, sociaal netwerk,

sociale vaardigheden, ...

situering binnen ggz delta wonen
Situering binnen GGZDelta Wonen
 • Geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen
 • Soorten voorzieningen
  • centra geestelijke gezondheidszorg: bv CGG Eclips
  • initiatieven beschut wonen: bv Delta Wonen, BW Domos, BW ZaganTweede lijn, semi-residentieel
  • psychiatrische afdelingen van algemeen ziekenhuizen, bv PAAZ AZ Sint-Lucas, PAAZ AZ Maria Middelares
  • psychiatrische ziekenhuizen:bv PC Sint-Jan De Deo, PC Dr Guislain
  • psychiatrische zorg in de thuissituatie: bv Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie regio Groot-Gent
  • ontmoetingshuizen: bv Poco Loco, ‘t Toreken (Rabot)
  • dagactiviteitencentra, centra voor arbeidszorg: bv Compagnie De Sporen, ‘t Vlot, De Keiberg
  • overige: bv Metawonen, De Sleutel
slide8

Delta Wonen logo toont een golvende vloeiende beweging. Je kunt er een watergolf in zien die komt aangerold, klaar om zich te vertakken in de verschillende zijrivieren.

delta symboliek
Delta symboliek

Vanuit één stroom (begeleidingsproces)

gaat ieder zijn eigen weg, neemt ieder zijn eigen zijrivier

Zijrivieren hebben soms vertakkingen, mocht de eerst gekozen riviervertakking niet de juiste blijken te zijn

Een Delta overstroomt gemakkelijk, een risico voor wie zich in een zijvertakking bevindt (herval).

De kans is groot dat men na een overstroming terug bij de hoofdrivier terechtkomt die weer via de delta naar de open zee vloeit.

Ieder kiest, afhankelijk van zijn mogelijkheden, de weg naar de open zee

(de maatschappij)

Wij als begeleiding zetten de zeilen bij en tonen de verschillende vertakkingen van de rivier. Soms weten wij het ook niet.

historiek delta wonen vzw
Historiek Delta Wonen vzw

2005: Delta Wonen vzw (de werking is niet nieuw)

1988: Beschut Wonen Sint Jan de Deo in verschillende gedaantes

Korte geschiedenisles

1988: Aankoop 1ste huis voor 6 plaatsen. Nog voor de regelgeving. Nog gekoppeld aan de dagbeshandeling (afdeling F)

1990: Besluiten Busquin (o.a. wettelijk kader voor BW en PVT).

1993: Stichting “BeWoGen”.

1995: Intrek in laatste huis, Hortus 1 en 2.

1997: Verhuis naar Villa Voortman (secretariaat en aanloophuis).

Stop BeWoGen en start Beschut Wonen Gent.

2000: Toetreding tot VZW Odysseus.

2004:Stop VZW Odysseus.

2005: Geboorte van onze nieuwe VZW, Delta Wonen.

2011: Verhuis naar nieuwe locatie “Delta Huis” (secretariaat en aanloophuis)

visie en missie
Visie en missie

“we willen ons in het begeleidingswerk laten leiden door de rehabilitatiegedachte”

“wat voorop staat is het werken met de cliënt aan een betere kwaliteit van leven”

VISIE

We begeleiden en ondersteunen volwassenen met psycho - sociale problemen in hun herstel binnen een maatschappelijke context.

Via het bieden van woonst in een stedelijke omgeving, willen we mensen aanmoedigen zo veel mogelijk de normale rollen te vervullen, vanuit een beschermd klimaat van respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid.

MISSIE

We willen de missie van PC St. Jan de Deo onderschrijven, met volgende accenten:

Streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en herstel omdat men behalve patiënt ook burger, werknemer, ouder, broer/zus, is.

Leren gebruiken en opbouwen van het netwerk, zo autonoom mogelijk, met als streefdoel : onszelf overbodig maken.

Signaalfunctie, met name : de noden van de (ex)psychiatrische cliënt aangeven aan de bestaande voorzieningen en naar het beleid toe. (d.i. micro en macroniveau)

Destigmatiseren : door de noden te signaleren hopen we destigmatisering te bewerkstelligen

aanbod wonen
Aanbod wonen
 • Wonen
  • 37 erkende plaatsen
 • Woonvormen
  • 6 groepswoningen, 24 plaatsen
 • Woonplaatsen
  • Berouw
  • Kartuizer
  • Achterleie
  • Doornzele
  • Fratersplein
  • Pannestraat
  • Berouw (tussenhuis)
  • J. Van Crombrugghestraat (4 studio’s onder 1 dak)
  • 4 eigen woningen (individueel beschut wonen)
aanbod begeleiding
Aanbod begeleiding
 • Werkinstrument
  • Begeleidingsplan
 • Verschillende levensdomeinen
  • Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH)
 • Gezondheidszorg
  • Sociaal functioneren: sociale contacten, relaties,…
  • Zelfzorg: nachtrust, hygiëne, voeding, beweging,…
  • Zelfredzaamheid: ADL
  • Dagbesteding/ vrije tijd: werk, opleiding, hobby’s,…
  • Wekelijkse en individuele begeleidingsmomenten
  • Activering
waarom activering
Waarom activering
 • Vele burgers met psychische beperkingen leven in sociaal isolement
 • Factoren die dit in de hand werken
  • Symptomen
  • beperking in sociaal-cognitieve vaardigheden
  • gemiste mogelijkheden
  • financiële belemmeringen
  • vooroordelen en reserves van anderen

“er is een wereld buiten de hulpverlening”

visie activering
Visie activering

“om een buitengewoon iemand toe te laten

moet je soms iets buitengewoons doen”

  • Empowerment: mondig maken, leren opkomen voor jezelf, het lot in eigen handen nemen, …
  • Kwartiermaken: de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden
 • Inspraak
 • Participatie
 • Gelijkwaardig lidmaatschap
hoe activering
Hoe activering
 • Cultuur
 • Sport
 • Vorming,

Bv. Activiteitenaanbod van de buurt, de stad,…

“bewoners uitnodigen en coachen

in vrije tijd en daginvulling”

aanbod activering
Aanbod activering

grenzen verleggen

hefboom naar aansluiting regulier aanbod”

 • weekvergadering
 • maandkalender
 • koken
 • wijkresto
 • Aanloop - en ontmoetingshuis Poco Loco
 • GAP (Gents Activerings Platform)

“van heel laagdrempelig tot aansluiting bij de buurt”

samenwerking met de buurt als activering
Samenwerking met de buurt als activering
 • Wijkgezondheidscentrum “De Sleep”
  • gezondheidspreventie en -promotie…
 • Lokaal dienstencentrum “De Thuishaven”
  • aanbod, vrijwilligerswerk,…
 • Buurtcentrum S-T-H: “T Ateljeetje”
  • lokale wijkinitiatieven,…
 • Lokaal welzijnsbureau OCMW (Gent-Noord)
 • Sportnetwerk Gent-Noord: Sportschuur
 • Straathoekwerk
 • Jong vzw
 • Victoria Deluxe