Wyszukiwanie i odzyskiwanie
Download
1 / 20

Wyszukiwanie i odzyskiwanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Wyszukiwanie i odzyskiwanie. informacji o obiectach. CORB'a. Wstęp. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych. Rozproszenie systemów powoduje ich heterogeniczność, która bierze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wyszukiwanie i odzyskiwanie' - selene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Wyszukiwanie i odzyskiwanie

informacji o obiectach

CORB'a


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Wstęp

W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi

w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za

tym idzie rozproszenie danych.

Rozproszenie systemów powoduje ich heterogeniczność, która bierze

się z mnogości rozwiązań systemowych i sprzętowych.

Wyjściem z tej jakże trudnej sytuacji może być rozproszona obiektowa

technologia umożliwiająca tworzenie obiektów, które są

samodzielnymi jednostkami o sprecyzowanej funkcjonalności dzięki

czemu mogą być używane w wielu różnych aplikacjach.

Podejście obiektowe do problemu ułatwia i przyśpiesza tworzenie

aplikacji.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

CORBA - wybór standardu . . .

Podejmując temat rozproszonego programowania

oczywistym wyborem był standard CORBA, gdyż zetknąłem się z

nim teoretycznie na zajęciach w PJWSTK.

OMG CORBA jest specyfikacją ułatwiającą tworzenie obiektowych

systemów rozproszonych. Podstawową jej cechą jest komunikacja

pomiędzy rozproszonymi w sieci obiektami bez ingerencji w tajniki

implementacji rozproszonych systemów.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Obiekty aplikacji

Object Request Broker

Corba Services

CORBA Facilities

Architektura CORBA


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Rdzeniem systemu jest ORB. Pozwala na definiowanie obiektów i

komunikację ich w rozproszonym środowisku.

Obiekty aplikacji to te, które implementują interfejsy IDL

zdefiniowane przez twórcę aplikacji. Obiekty te komunikują się z

innymi przy pomocy ORB korzystając z usług CORBA Services i

CORBA Facilities.

CORBA Services i CORBA Facilities są obiektami standardu

CORBA i dostarczają aplikacjom rozproszonym wielu użytecznych

usług.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Motywacja . . . i

Wybór tej pracy magisterskiej jest podyktowany rosnącym

zainteresowaniem rynku pracy na inżynierię oprogramowania

rozproszonego. Programowanie rozproszone ma wielką przyszłość

z uwagi na łatwość i szybkość tworzenia nowego

oprogramowania. Ta praca magisterska w dziedzinie

rozproszonych obiektów ma z mojego punktu widzenia pomóc mi

dokładnie i szczegółowo poznać to środowisko od podszewki.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Co zyskam . . . i

 • Dzięki tej pracy mam zamiar :

 • podnieść kwalifikacje analityczne.

 • Nauczyć się poprawnej analizy problemu i postawionych zadań do zrealizowania.

 • Opanować tworzenie dokumentacji.

 • Zapoznać się w praktyce z tworzeniem systemów rozproszonych.

 • Opanować szacowanie czasu potrzebnego na poszczególne etapy pracy magisterskiej.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Cel pracy . . . i

Celem moje pracy magisterskiej jest wytworzenie narzędzia dla osób

posługujących się technologią CORBA/IIOP. Ma ona na celu

wyszukiwania odległych obiektów oraz odzyskiwanie informacji o

obiektach.

Przyszłe wykorzystanie aplikacji może być wykorzystywane jako rodzaj HELP’u dla piszących programy w środowisku rozproszonym.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Przydatność . . . i

Skorzystać z tej pracy będą mogli programiści, którzy za pomocą

tego narzędzia w łatwy sposób odnajdą konkretne obiekty w

systemie rozproszonym, dowiedzą się o ich własnościach. Będą

mogli w prosty sposób z niego skorzystać. Dzięki wykorzystaniu

pulpitu graficznego do reprezentowania wiedzy o obiektach

system będzie prosty w obsłudze i nie będzie stwarzał problemów

w jego zrozumieniu.

Jednym z moich drugorzędnych celów będzie tez optymalizacja

wyświetlanej informacji na pulpicie poszczególnych ekranów.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Potrzebna teoria . . . i

 • Ważną rolę w pisaniu tej pracy będą solidne podstawy

 • teoretyczne, które zdobywam poprzez WWW.

 • Teoria moja będzie wspierana o wiedzę z książek, które zamówił

 • mój zakład pracy. Tytuły, do których będę miał dostęp to:

 • CORBA 3 Fundamentals and Programming 2nd Ed. Pana

 • Siegel J.

 • Client/Server Programming With Java and CORBA, 2nd Ed.

 • Panów Orfali R., D. Harkey

 • Zagadnienia standardu CORBA będę poznawał też podczs

 • wdrażania nowego systemu billingowego w zakładzie pracy w

 • czym chcę czynnie brać udział.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

implementacja . . . i

Głównym trzonem pracy będzie produkt JavaORB, w którym

zaimplementowany jest standard CORBA 2.3.1( wersja standardu

może się zmienić na wyższą gdyż trudno przewidzieć kiedy pojawi

się nowa wersja i w jakie dodatkowe cechy będzie standard

wyposażony a chciałbym aby przy obronie praca była jak

najbardziej nowoczesna ) . Produkt ten zawiera całkowity standard

CORBA i jest zaimplementowany w języku Java (co ułatwi

zrozumienie mechanizmów CORBY oraz ułatwi pisanie pracy,

gdyż ta będzie implementowana też w języku JAVA) i co

ciekawsze jest darmowy dla komercyjnych i nie komercyjnych

produktów.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

 • Pakiet i JavaORB zawiera najważniejsze cechy CORB’y tj.:

 • serwis kolekcji - dostarcza w prosty sposób zarządzanie grupami

 • obiektów.

 • Serwis wyjątków - zapewnia obsłużenie wyjątków pojawiających się

 • w komunikacji pomiędzy obiektami CORB’y. Obiekty mogą

 • wymieniać między sobą wyjątki poprzez specjalny kanał wyjątków.

 • Serwis nazwowy - jest bazą danych przechowującą referencje do

 • obiektów. Każda taka referencja jest skojarzona z pewną

 • abstrakcyjną nazwą nadaną przez użytkownika. Struktura takiej bazy

 • danych jest strukturą drzewiastą. Przechowującą strukturę obiektów.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

 • Persistent State Service - serwis dostarczający prostych metod do

 • stworzenia trwałych (persitance) aplikacji opartych o CORBA.

 • Property Service - umozliwia łatwo rozbudować obiekt w czasie

 • jego działania.

 • Security Service - zabezpiecza dostęp do obiektów CORBA.

 • Dostarcza sposoby autentykacji osób w stosunku do obiektów.

 • Trading Service - baza danych umożliwiająca klientom

 • wyszukanie informacji o usługach jakie są dostarczane przez dany

 • obiekt przy specyfikacji złożonych wymagań. Udzielone

 • informacje przez ten serwis klient może wybrać konkretnego

 • dostawcę usługi.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Aplikacja będzie zasilana danymi z sieci internet jak i sieci LAN.

Do optymalizacji przy wyszukiwaniu obiektów użyję małej

relacyjnej bazy opartej o plik ACCESSa, który też będzie służył

jako słownik przy prezentacji graficznej aplikacji na ekranie.

Do zaimplementowania całego systemu jako języka

programowania posłużę się językiem Java.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Kompilator Flicj IDL sieci LAN.– kompilator języka IDL. Zawiera

zaawansowane mechanizmy optymalizacji. Wiedzę o tym

kompilatorze zaczerpnąłem ze stron WWW o tematyce

rozproszonych obiektów. Jest to darmowy kompilator i ogólnie

dostępny poprzez WWW.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Merytoryka planu pracy . . . sieci LAN.

 • Analiza problemu pod względem założeń do realizacji przez system.

 • Analiza i wybranie odpowiednich narzędzi do wykonania pracy,

 • narzędzi spełniające wymagania szybkość działania systemu,

 • łatwość implementacji.

 • Rozpoznanie cech i właściwości(w miarę możliwości) narzędzi o

 • ile jakieś ich funkcje są nam nieznane.

 • Implementacja systemu.

 • Opis systemu wraz z opisem technicznym.

 • Testowanie


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

harmonogram pracy . . . sieci LAN.

Czas poświęcony na dogłębne zrozumienie problemu – 2 tygodnie.

Koncepcja sformułowania założeń do pracy oraz koncepcja

rozwiązania zadania – 1 miesiąc.

Tworzenie oprogramowania – 2,5 do 3 miesięcy.

Testowanie oprogramowania – 1 tydzień.

Opis teoretyczny - od 1 do 2 tygodni.

Opis zastosowanych metod i rozwiązań – 1 tydzień.

Opis implementacji – 1 tydzień.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Zagrożenia . . . sieci LAN.

- niewiele czasu zrealizowanie aplikacji.

- kłopoty z dostępem do sali projektowej z klientem systemu

Windows NT.

- kłopoty z tworzeniem kopii zapasowych systemu na uczelni po

wprowadzeniu zmian do systemu.


Wyszukiwanie i odzyskiwanie

KONIEC. sieci LAN.