katalogiz cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katalogizácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katalogizácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
selah

Katalogizácia - PowerPoint PPT Presentation

144 Views
Download Presentation
Katalogizácia
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Katalogizácia Jarmila Majerová Slovenská národná knižnica 2. ročník – denné štúdium

  2. Potreba katalogizácie • Nepopulárna, neatraktívna, nezáživná ... Rovnaký prístup vo výučbe • Nasadenie IT – „počítače dokážu všetko, aj katalogizovať“ = nie je potrebné špeciálne pripravovať katalogizátorov • Kooperatívna katalogizácia – NIE je eliminácia HR, lebo konverzia starých katalógov vyžaduje účasť katalogizátorov • Aplikácia katalogizačných pravidiel (KP) = netreba rozmýšľať = nízke mzdy ALE

  3. Potreba katalogizácie pokr. • KP vyžadujú flexibilitu a tvárnosť – nejde o porušovanie KP, ale o posudzovanie viacerých možností a o správny výber • KP = výsada katalogizátorov? NIE! Pracovníci služieb MUSIA poznať, aby vedeli poradiť používateľom

  4. Vlastnosti katalogizátora • Zmysel pre humor – katalogizácia je najdôležitejšia vec na svete • Zmysel pre detail – povrchnosť neobstojí („no“ vs. „no.“) • Vystríhať sa chýb = záznamy s chybami sú nenájditeľné • Dobrým katalogizátorom sa treba narodiť

  5. Čo je katalóg? • Katalóg tovaru – málokto si hneď vybaví katalóg knižnice • Väčšina súčasných katalógov je prístupná online (OPAC) = budúcnosť • Výhody: široké spektrum vyhľadávacích (selekčných) prvkov • Minulosť: katalógy lístkové, tlačené, na mikroformách ... • KP boli šité na mieru pre staršie fyzické formy katalógov, preto zmena pre 21. storočie

  6. Na čo slúži katalóg? • Žiadna knižnica nemôže existovať bez katalógu • Evidencia fondu = miestny zoznam, prezentácia zbierok • Hlavný dôvod: umožniť používateľom knižnice nájsť dokumenty, ktoré potrebujú

  7. Na čo slúži katalóg? pokr. Charles Ammi Cutter (1837-1903) v roku 1876 definoval: 1. Umožniť osobe nájsť knihu, ktorej autor, názov a predmet sú známe 2. Ukázať, čo knižnica má od daného autora, na daný predmet, v danom type literatúry 3. Pomôcť pri výbere knihy podľa vydania, podľa charakteru knihy TOTO VŠETKO JE MOŽNÉ V SÚČASNÝCH OPACoch

  8. Čo je katalogizácia? Rozdelenie podľa funkcií: • Popisná (menná) katalogizácia • Vecná katalogizácia (predmet, téma) Menná katalogizácia = formálny popis jednotky a stanovenie selekčných (prístupových) prvkov – podľa KP – netýka sa témy, predmetu jednotky

  9. Čo je katalogizácia? pokr. Vecná katalogizácia: • Klasifikácia (MDT, Konspekt) • Predmetové heslá (autority, tezaury) Popis kníh na polici – ako na to?

  10. Prečo sú katalógy dôležité? • Poskytujú systematický prostriedok na vyhľadávanie jednotiek v zbierke • Vnášajú poriadok do usporiadania zbierky • Usporiadanie katalógu musí byť jasné a logické • Jednoduché porozumenie jeho štruktúry • Nekonzistencie – treba ich odstraňovať