Var finns jobben? Bed ö mning f ö r 2012 och en l å ngsiktig utblick - PowerPoint PPT Presentation

sela
var finns jobben bed mning f r 2012 och en l ngsiktig utblick n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Var finns jobben? Bed ö mning f ö r 2012 och en l å ngsiktig utblick PowerPoint Presentation
Download Presentation
Var finns jobben? Bed ö mning f ö r 2012 och en l å ngsiktig utblick

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
93 Views
Download Presentation

Var finns jobben? Bed ö mning f ö r 2012 och en l å ngsiktig utblick

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Var finns jobben?Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Rapportbilder Ura 2012:1